Bæredygtig anvendelse af værnemidler: En designopgave?
Bæredygtig anvendelse af værnemidler: En designopgave?
I april faciliterede Det Kongelige akademi et såkaldt designsprint med fokus på bæredygtighed. Her havde CHI glæden af at levere en af dagens cases. Region Hovedstaden står nemlig med udløbne værnemidler efter COVID-19 pandemien. Kan et designperspektiv vise vejen til en mere bæredygtig løsning?

LÆS MERE
Kan vi ”hacke” os til et bedre arbejdsliv?
Kan vi ”hacke” os til et bedre arbejdsliv?
Kan man ”hacke” fremtiden, og hvad vil det overhovedet sige? I samarbejde med Københavns Professionshøjskole, faciliterede Copenhagen Health Innovation et Hackaton med fokus på det gode arbejdsliv i sundhedssektoren. Her fik studerende input fra en lang række eksperter og nøglepersoner i sektoren, og gik i dybden med arbejdslivets mange facetter.

LÆS MERE
Designstuderende var en kærkommen forstyrrelse på Hvidovre Hospital
Designstuderende var en kærkommen forstyrrelse på Hvidovre Hospital
Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling på Hvidovre Hospital danner ramme om en bred vifte af aktiviteter. I en travl klinisk hverdag, kan man imidlertid nemt blive hjemmeblind. Derfor inviterede afdelingen i efterårssemestret en gruppe designstuderende indenfor. Spørger man ergoterapeut Maj Pedersen, var samarbejdet en kærkommen forstyrrelse. For afdelingens chefterapeut, Jette Christensen, repræsenterer mødet mellem klinikere og studerende desuden en større ambition om at bygge bro mellem uddannelse og praksis.

LÆS MERE
Et kig ind i innovationens maskinrum
Et kig ind i innovationens maskinrum
I CHI har vi stor glæde af at fortælle de gode historier om den nytænkning som samarbejdet mellem klinikere og studerende fostrer. Men bag hvert samarbejde findes en lang række ofte usynlige processer. Derfor vi inviterer vi dig ind i CHIs ”maskinrum” med vores egne innovationskonsulenter Nina Riis og Nina Marie Brocks.

LÆS MERE
CHI sætter innovation på dagsordenen i uddannelse af sygeplejersker
CHI sætter innovation på dagsordenen i uddannelse af sygeplejersker
Sygeplejerskeuddannelsen foregår foregår i høj grad ude i klinikophold på hospitaler og kommunale uddannelsessteder, og den kliniske undervisning rummer derfor et stort potentiale som læringsrum. At skabe rum for innovation under uddannelse ligger i CHI’s DNA. Derfor tog en gruppe kliniske undervisere på Herlev/Gentofte Hospital kontakt til CHI.

LÆS MERE
Regionsrådsformand Lars Gaardhøj om uligheden i sundhed: “De studerende kan løfte vanetænkningens tunge dyne”
Regionsrådsformand Lars Gaardhøj om uligheden i sundhed: “De studerende kan løfte vanetænkningens tunge dyne”
For både regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) og Copenhagen Health Innovation er der lige nu fokus på uligheden i sundhedsvæsenet – det er nemlig noget, der trækker triste spor i hovedstadens befolkning i form af bl.a. mangelfuld behandling og for tidlig død. Men hvordan skaber vi lighed? De to parter er enige om, at en væsentlig del af løsningen ligger uden for den måde, vi plejer at gøre tingene på. Der skal både tværfaglighed, friske øjne og innovation til, vurderer Lars Gaardhøj.

LÆS MERE
Adrian og hans medstuderende gav gadelægerne fornyet selvtillid i deres arbejde med veteraner
Adrian og hans medstuderende gav gadelægerne fornyet selvtillid i deres arbejde med veteraner
Veteraner er én af mange patientgrupper, der kan ende som socialt udsatte. Det ved de opsøgende gadelæger i SundhedsTeamet, Københavns Kommune, alt om. Men med en patientgruppe, der er præget af en stolt korpsånd, følger særlige krav til kommunikationen. Derfor lod teamet fire retorikstuderende agere eksterne rådgivere – et samarbejde der gav SundhedsTeamet en fornyet tro på arbejdet med veteranerne og lod de studerende sætte deres faglighed i perspektiv.

LÆS MERE
Health Innovators Presents the Winning Start-up: PROBE
Health Innovators Presents the Winning Start-up: PROBE
It is a long and complicated process for patients with chronic diseases to participate in drug trials. The amount of medical information to be provided as well as the bureaucracy and wait time leave the patients tired before they have even started. With his new matchmaking platform, Johan Lauritsen secures an easy and safe link between patients, physicians, and healthcare professionals hosting drug trials.

LÆS MERE
”Der har manglet et hensigtsmæssigt setup – det har de studerende opfundet med det her stativ”
”Der har manglet et hensigtsmæssigt setup – det har de studerende opfundet med det her stativ”
På Afdeling for Nyresygdomme på Rigshospitalet har personalet modtaget en hjemmesvejset ”stumtjener”. Stativet er imidlertid ikke tiltænkt personalets klæder, men fungerer som en arbejdsstation i forbindelse med blanding af væsker til plasmaferese. Løsningen er resultatet af et samarbejde mellem afdelingens sygeplejersker og studerende fra uddannelsen Bæredygtigt design ved Aalborg Universitet.

LÆS MERE
Oversygeplejerske: ”De studerende brænder for det her arbejde og man kan ikke undgå at blive smittet”
Oversygeplejerske: ”De studerende brænder for det her arbejde og man kan ikke undgå at blive smittet”
Hospitalernes ventefaciliteter er ofte rum for bekymring og usikkerhed. Derfor kan design spille en afgørende rolle for patientoplevelsen. I efterårssemestret inviterede Afdeling for Brystkirurg på Herlev og Gentofte Hospital designstuderende fra Det Kongelige Akademi indenfor, til at tage et nærmere kig på afdelingens ventefaciliteter. Det er blevet til projektet Venter i Farver, et lysdesign, der taler ind i tendensen ’helende arkitektur’ og som hospitalet nu har taget de første skridt til at realisere.

LÆS MERE
”De studerende sætter spørgsmålstegn ved de ting, vi andre tager for givet”
”De studerende sætter spørgsmålstegn ved de ting, vi andre tager for givet”
I efterårssemestret indledte Afdeling for Nyresygdomme på Rigshospitalet et samarbejde med studerende fra uddannelsen Kommunikation og IT, ved Københavns Universitet. Dette gav anledning til refleksion over egne arbejdsrytmer og viste, at store IT-systemer som Sundhedsplatformen kan gøres til genstand for forandring.

LÆS MERE
Studerende sikrer skarpt fokus i udviklingen af SpilleRiget
Studerende sikrer skarpt fokus i udviklingen af SpilleRiget
Når børn og unge er indlagt i lang tid, er de er væk fra alt det, der fylder i deres liv – familie, venner, skole, fritidsinteresser og alt det sociale. SpilleRiget er et digitalt projekt, der skal skabe indhold i den trivielle hospitalshverdag og fylde op på de unge patienters sociale bankbog. I efteråret 2021 var en flok designstuderende med på projektet – og det var lige, hvad der var brug for, fortæller projektleder Kikko Siggaard.

LÆS MERE
Iværksætterlæge Niels Kvorning: “Som start-up skal du kunne slå din egen ide ihjel”
Iværksætterlæge Niels Kvorning: “Som start-up skal du kunne slå din egen ide ihjel”
Uanset hvor meget du elsker din egen ide, skal du være forberedt på virkeligheden – og klar til at slå din ide ihjel. Ellers kan du ikke sikre nye sundhedsløsninger, der for alvor skaber værdi. Det mener Niels Kvorning, der er læge og CEO i MedTech-virksomheden Melatech, og det var bare ét af de konkrete råd, han gav deltagerne på Health Innovators 2021, hvor han var en af brancherådgiverne.

LÆS MERE
Ali Al-Alak har været Health Innovator to gange: “Du skal være klar på at fejle”
Ali Al-Alak har været Health Innovator to gange: “Du skal være klar på at fejle”
Læge og iværksætter Ali Al-Alak har i to omgange deltaget som studerende i CHIs Health Innovators. Nu er han færdiguddannet og omsætter sine erfaringer fra inkubationsprogrammet til værdifulde sundhedsløsninger i start-uppen SPEDA.

LÆS MERE
“De studerende giver tilbage til samfundet”
“De studerende giver tilbage til samfundet”
For Søsser Brodersen, der er institutleder ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, viser eksempler som et samarbejde mellem tre af hendes studerende og SundhedsTeam i Københavns Kommune, at alle parter får værdi ud af CHI’s projektcases.

LÆS MERE
Bispebjergs innovationschef: “Jeg regner med, at det her bliver en kæmpe overskudsforretning”
Bispebjergs innovationschef: “Jeg regner med, at det her bliver en kæmpe overskudsforretning”
Der har været usædvanligt mange besøgende på Bispebjerg Hospital i efteråret 2021. Her har innovationschef Brian Holch Kristensen nemlig sat gang i en række uddannelsessamarbejder mellem hospitalets forskellige afdelinger og studerende, som har udviklet nye løsninger på nogle af hospitalets daglige udfordringer. Det har skabt nye muligheder og stor værdi hos begge parter.

LÆS MERE
”Det er utrolig vigtigt, at der kommer nogen ud på arbejdsmarkedet med et innovativt mindset”
”Det er utrolig vigtigt, at der kommer nogen ud på arbejdsmarkedet med et innovativt mindset”
EaSo – Easy Isolation er stiftet af tre nyuddannede sygeplejersker, som har identificeret en række problemer med isolationskitler, der berør både patienter og personale. Det har de nu udviklet en løsning på og har fanget såvel markedets som andre sundhedsprofessionelles opmærksomhed. I maj tog EaSo 1. pladsen i idéudviklingsforløbet Health Innovators 2021, faciliteret af SundHub i samarbejde med Copenhagen Health Innovation.

LÆS MERE
MidwifeVR skaber tryghed i det tidlige forældreskab med virtual reality
MidwifeVR skaber tryghed i det tidlige forældreskab med virtual reality
Spørger du MidwifeVR er Virtual Reality mere end et niche-redskab. Teknologien kan skabe tryghed for nye forældre før, under og efter fødslen. I Maj tog MidwifeVR 2. pladsen i idéudviklingsforløbet Health Innovators 2021.

LÆS MERE
Har din afdeling en bæredygtig udfordring?
Har din afdeling en bæredygtig udfordring?
Studerende fra hele landet skal konkurrere om at løse en bæredygtig udfordring i sundhedsvæsenet. Det sker gennem konkurrencen ”Bæredygtighedschallenge 2021”. Er der noget i din afdeling, du gerne vil gøre mere bæredygtigt, men ikke kan løse selv? Kunne du tænke dig et løsningsforslag fra en gruppe studerende?

LÆS MERE
Signe bruger CHI’s projektcases i sin undervisning: “Det er godt at arbejde med noget, som nogen skal have noget konkret ud af”
Signe bruger CHI’s projektcases i sin undervisning: “Det er godt at arbejde med noget, som nogen skal have noget konkret ud af”
Noget viden kan man ikke læse sig til – man må ud i virkeligheden. Det er ideen i uddannelsessamarbejderne under Copenhagen Health Innovation. Og for KU-underviser Signe Sophus Lai er det netop den praktiske erfaring og behovet for konkrete løsninger, der gør projektcase-arbejdet til en værdifuld erfaring for de studerende.

LÆS MERE
Henriks projektcase fik de studerende ud blandt byens sårbare
Henriks projektcase fik de studerende ud blandt byens sårbare
For overlæge og leder af Sundhedsteam, Henrik Thiesen, har COVID-19 sat en tyk streg under, at vi skal være bedre til at sikre sundhed for byens hjemløse og udsatte. Derfor stillede han en projektcase under Copenhagen Health Innovations COVID-19-tema.

LÆS MERE
Hvorfor er det samarbejde så svært?
Hvorfor er det samarbejde så svært?
Hånden på hjertet: Er din praksis så god til at samarbejde med andre sundhedsprofessionelle, som I kunne være? Hvor mangler kommunikationen, redskaberne eller strukturen? Hvordan sikrer vi, at det ikke sætter den bedste behandling af patienten over styr? Copenhagen Health Innovation sætter spot på samarbejdet i sundhedssektoren – en af de helt store udfordringer for mange af os.

LÆS MERE
Er fremtidens sundhedsprofessionelle retoriker, ingeniør eller designer?
Er fremtidens sundhedsprofessionelle retoriker, ingeniør eller designer?
Patienter, der har researchet på forhånd, ny teknologi og multisygdomme er bare noget af det, der allerede nu forandrer sundhedssektoren – og dermed kravene til de ansatte. Derfor er Copenhagen Health Innovations arbejde med at lære de studerende at tænke innovation og tværfaglighed ind i hverdagen nødvendig, forklarer Charlotte Hess, der er enhedschef i center for HR og uddannelse under Region Hovedstaden

LÆS MERE
Hvilke temaer skal CHI vælge til efterårssemestret?
Hvilke temaer skal CHI vælge til efterårssemestret?
Vi er nysgerrige og vil gerne høre, hvilke temaer du gerne vil have, der bliver arbejdet med i efterårssemestret – så derfor har vi nu skruet en stor afstemning sammen. Den skal vise os, hvad I taler om og vurderer er mest relevant for fremtidens sundhedssektor. Hvis du ikke lige finder det, du synes er allervigtigst, har du også mulighed for at foreslå dit eget tema.

LÆS MERE
Største søgning til Health Innovators nogensinde
Største søgning til Health Innovators nogensinde
Da den 3. februar var revet af kalenderen, og deadline for ansøgninger til forårets Health Innovators var overstået, kunne CHI konkludere, at vi står med det største hold nogensinde. Ikke færre end 16 teams er blevet optaget, og både studerende og ideer spænder meget bredt. Det er noget, der lover rigtig godt for fremtidens sundhedssektor.

LÆS MERE
Hvorfor gør Jens ikke, som Mette siger?
De unge mænd og restriktionerne
De unge mænd er overrepræsenterede i smittetallene og er, viser undersøgelser, mere tilbøjelige til at bryde restriktionerne. En dansk undersøgelse har eksempelvis vist, at ca. 40% af alle mænd i alderen 18-39 er villige til at gå til en fest med flere, end det er tilladt at forsamles.

LÆS MERE
Covid-19 eller en overdosis
Covid-19 eller en overdosis
Hver dag står Mændenes Hjem i et hav af dilemmaer, når de skal hjælpe hundredevis af stofbrugere. I denne podcast fortæller sundhedsfaglig leder, Majken Fuglsang om COVID-19 på Mændenes Hjem, og hvorfor løsninger som nudging og ansigtsgenkendelse vil kunne hjælpe dem i kampen.

LÆS MERE
“De studerende kom på en løsning, vi ikke selv havde set”
“De studerende kom på en løsning, vi ikke selv havde set”
Coronakrisens isolation har givet mentale udfordringer for de fleste af os. Forestil dig så, at du bor på et ældrecenter og har været vant til at få familiebesøg hver dag. På Peder Lykke Centret i København har præcis den situation betydet stor ensomhed.

LÆS MERE
“Jeg ser noget falde på plads i de studerende, når de arbejder med cases”
“Jeg ser noget falde på plads i de studerende, når de arbejder med cases”
Med cases fra Copenhagen Health Innovation får du som underviser en ekstra facet i dit arbejde – noget, der giver de studerende værdifuld erfaring med virkeligheden.

LÆS MERE
Otte nye ideer til sundhedssektoren blomstrede i skyggen af COVID-19
Otte nye ideer til sundhedssektoren blomstrede i skyggen af COVID-19
CHIs 10-ugers idéudviklingsforløb for studerende, Health Innovators, er for sjette gang løbet af stablen. Denne gang med otte teams af engagerede, nysgerrige og idérige studerende.

LÆS MERE
Studerende studerer studerende
Studerende studerer studerende
Tre studerende fra It, læring og organisatorisk omstilling på Aalborg Universitet har skrevet speciale om Health Innovators – CHI´s inkubationsforløb for innovative studerende med en god ide til en sundhedsløsning.

LÆS MERE
Unge innovatører møder samfundets krav
Unge innovatører møder samfundets krav
De studerende på innovationsprogrammerne Challenge Track og Health Innovators fik feedback på deres idéer, sundhedsprofessionelle blev inspirerede af nye ideer, og der blev lagt spor ud til fremtidige samarbejder.

LÆS MERE
Studerende på sociologi udvikler workshop til Rigshospitalets servicemedarbejdere
Studerende på sociologi udvikler workshop til Rigshospitalets servicemedarbejdere
I et samarbejde med Rigshospitalet har studerende på sociologi fundet løsninger, der skal bruges til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø for ansatte hos Rigshospitalets Servicecenter.

LÆS MERE
NSU: Dorte Njor-Larsen laver oplæg
Fra 12 til 200: praktiske erfaringer med at skalere et innovationsforløb
Hvordan gør man 16 tandplejefaglige undervisere klar til at undervise 200 studerende i innovation? Det kræver god forberedelse viser erfaring fra Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere.

LÆS MERE
Martin Vesterby holder inspirationsoplæg for Netværk for Sundhedsprofessionelle og Undervisere
Sammensæt teams som en cocktail og skab innovation der kan implementeres
Hvad har en Manhatten Rye at gøre med innovation i sundhed? En hel del, hvis du spørger Martin Vesterby, direktør for innovation og forskning i Inno-X på Aarhus Universitet.

LÆS MERE
Studerende pitcher
Innovation brugt som samarbejdsværktøj i undervisningen
300 studerende på KP har igennem syv uger udviklet nye løsninger til blandt andet mennesker med kræft og imponeret praksis med deres store fokus på patienten. Innovationsundervisningen har givet ekstra motivation for de studerende.

LÆS MERE
VIOBAC
Tidligere Health Innovators VIOBAC modtager 50.000 i Life Science Grant
VIOBAC var i slutningen af november en af de udvalgte, der modtog et Life Science Grant på 50.000 kr. fra Bristol-Myers Squibb og Fonden for Entreprenørskab. Anerkendelsen og legatet skal bruges til at videreudvikle prototypen.

LÆS MERE
Cocreation workshop studerende i gruppearbejde
Co-creation mellem tre uddannelser åbnede de studerendes øjne
KU og Københavns Professionshøjskole samlede fremtidens tandplejere, ergoterapeuter og ernæringseksperter for at generere idéer til sundhedsfremme. De studerende imponerede bl.a. med stor kreativitet og indsigt i motivation.

LÆS MERE
University Industry Innovation Magazine bruger CHI som case
University Industry Innovation Magazine bruger CHI som case
I den seneste udgave af University Industry Innovation Magazine bruges Copenhagen Health Innovation som case til at illustrere et vellykket strategisk partnerskab.

LÆS MERE
CHI Morgen: CAMES viser ny simulation frem
Sådan kan ny teknologi forbedre kompetenceudvikling og læring om sundhed
CHI Morgen havde 23. april 2018 fokus på, hvordan ny teknologi kan forbedre kompetenceudvikling og læring om sundhed. Til dette tema havde vi besøg af Ballast CPH og CAMES Rigshospitalet, der gav et indblik i, hvor langt vi er med simulationstræning, og hvad vi kan forvente i fremtiden.

LÆS MERE
Nina Brocks innovationskonsulent i Region Hovedstaden
Samarbejde med studerende skaber værdi for sundhedssektoren
Det skaber værdi, når hospitalernes afdelinger samarbejder med studerende om at løse konkrete udfordringer. Det viser erfaringerne i Copenhagen Health Innovation og derfor er det også blevet nemmere at finde sundhedsprofessionelle, der vil åbne dørene for samarbejder.

LÆS MERE
Tandplejerstuderende i innovationsforløb
Innovation blev øjenåbner for studerende
Tandplejerstuderende deltog i et intensivt innovationsforløb og opdagede, at processen er et meget brugbart studieværktøj, som de ville ønske, de havde lært langt tidligere.

LÆS MERE
Konference om sundhedsinnovation
Konference samlede hele økosystemet til en dag i sundhedsinnovationens tegn
I november afholdt CHI en stor konference i samarbejde med Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) og Copenhagen Center for Health Technology (CACHET). Med fokus på innovation i fremtidens sundhedssektor samlede vi 450 forskere, undervisere, sundhedsprofessionelle, studerende og konsulenter i Mærsk Tårnet.

LÆS MERE
Health Innovators workshop
Health Innovators gør studerendes idéer til god forretning
Hvilken støtte har entreprenante studerende brug for, når de arbejder på nye løsninger til sundhedssektoren? Det er folkene bag inkubationsforløbet Health Innovators blevet meget klogere på efter et års erfaringer.

LÆS MERE
Studerende jubler over unik sommerskole
Studerende jubler over unik sommerskole
Begejstrede studerende har netop afsluttet den første sommerskole i simuleret kirurgi og de er ikke i tvivl om, at hands-on oplevelsen har forbedret deres tekniske kompetencer.

LÆS MERE