Sådan kan ny teknologi forbedre kompetenceudvikling og læring om sundhed

CHI Morgen: CAMES i dialog med publikum

CHI Morgen havde 23. april 2018 fokus på, hvordan ny teknologi kan forbedre kompetenceudvikling og læring om sundhed. Til dette tema havde vi besøg af Ballast CPH og CAMES Rigshospitalet, der gav et indblik i, hvor langt vi er med simulationstræning, og hvad vi kan forvente i fremtiden.

Simulationstræning kan give studerende og sundhedsprofessionelle et indblik i og en forståelse af patient og borgers situation foruden den sundhedsprofessionelles fremtidige arbejde. Ballast CPH og CAMES Rigshospitalet arbejder med simulationstræning i hvert deres afsæt.

Ballast CPH: Simulation kan skabe det empatiske møde

CHI Morgen: Ballast Cph

Ballast CPH bruger simulation til at sætte fokus på synets afgørende rolle for sundhed. De har udviklet en simulationsbrille, der kan give studerende og sundhedsprofessionelle en kropslig oplevelse af, hvordan det er at leve med nedsat syn eller øjensygdomme. Simulationsbrillen arbejder både med filtre, AR og VR og bruges i øvelser og spil.

Ved at give studerende og sundhedsprofessionelle den kropslige oplevelse af nedsat syn og øjensygdomme gennem Ballast CPH’s simulationsbrille, kan studerende og sundhedsprofessionelle sætte sig i patienten og borgerens sted. De kan få indblik i hvilke udfordringer, der er forbundet med synsproblemer, og bruge denne viden i et empatisk møde med patient og borger. Partner og projektudvikler i Ballast CPH, Michala Mathiesen, fortæller at en radiografstuderende og en sygeplejerskestuderende i simulationstræning med nedsat syn lavede en øvelse med at blive kørt i en kørestol. De fortalte, at oplevelsen af at blive kørt i kørestolen med simulationsbrillen på påvirkede deres empatiske forståelse af borgeren, samt den måde de fremover vil henvende sig til og kommunikere med borgeren og patienten i en lignende situation.

CAMES: Simulation med 360 graders video forbereder læger til virkeligheden

CHI Morgen: CAMES viser ny simulation frem

CAMES Rigshospitalet bruger generelt simulation til at træne medicinstuderende i forskellige kirurgiske indgreb. CAMES ser gode resultater med deres nuværende simulationskirurgi, idet studerende og sundhedsprofessionelle praktisk bliver øvet i kirurgien, får kendskab til redskaber og også mentalt forberedes. Læge og ph.d. Steven Andersen fortalte dog, at en af udfordringerne er, at testmiljøet adskiller sig fra det virkelige operationsmiljø. Så der sker et kompetencetab, når de unge læger går fra at stå i det helt rolige testmiljø til pludselig at være på en rigtig operationsstue, hvor de skal forholde sig til alt det, der foregår omkring dem.

Derfor opstod ideen om at udvikle 360graders video til at levendegøre operationens omgivelser.

CAMES demonstrerede konceptet med en live simulation: Simulationen bruger 360graders video i en brille og lyd i hørebøffer til at give helhedsbilledet af en operationsstue med alle dens lyde, remedier og tilstedeværelse af operationssygeplejersker, anæstesisygeplejersker, assistenter osv., samtidig med at selve operationen udføres på en simulationsmaskine.

Simulationen skaber et mere forstyrrende univers, der forbereder den studerende eller nyuddannede på ægte operationsmiljøer.

Simulation i fremtiden

CHI Morgen diskussion mellem oplægsholdere

Både Ballast CPH og CAMES Rigshospitalet ser muligheder og har projekter med simulationsteknologi i fremtiden.

Ballast vil arbejde tværfagligt med at uddanne sundhedsprofessionelle og studerende i det empatiske og imødekommende møde med patienten og borgeren. Her indgår de bl.a. i et kommunalt samarbejde med fokus på, hvordan synsnedsættelse og -problemer i høj grad er medvirkende til faldulykker samt hvordan dette kan forebygges. De tværfaglige samarbejder vil foregå på uddannelsesinstitutioner, hvor synssimulationerne benyttes som didaktisk virkemiddel for optometrister, fysioterapeuter, sygeplejersker, sosu-assistenter og flere. Se mere om Ballast Cph her.

CAMES Rigshospitalet ønsker at forske i betydningen af operationssimulationens omgivelser, for at finde ud af om simulationen modvirker det kompetencetab, man ellers ser ved overgangen fra simulation til virkelighed. Derudover er det planen at videreudvikle simulationen med Virtual Reality og udvide interaktionsmulighederne undervejs i simulationen, og dermed efterligne ægte operationssituationer i endnu højere grad.  Se mere om CAMES her.

CHI Morgen er finansieret af Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi: