• CHIP

  Copenhagen Health Innovation Partnerskab (CHIP)  er et nyt partnerskab i Region Hovedstaden, hvis hovedformål er at skabe en samarbejdsstruktur, der gør det tværorganisatoriske samarbejde nemmere. Partnerskabets indsats fokuserer dels på udvikling fælles problemfelter, som studerende kan arbejde med og dels på efterfølgende videreformidling af samarbejdets værdi.

 • Sundhedsinnovation, der gør gavn

  Sundhedsinnovation handler om at forbedre velfærden i det danske sundhedssystem. Målet er at skrue op for borgernes livskvalitet ved hjælp af nytænkning, tværfaglighed og teknologi. Hos Copenhagen Health Innovation fokuserer vi på, hvordan studerende og sundhedsprofessionelle sammen kan komme med løsninger på de udfordringer, sundhedssystemet selv har identificeret.

”Det er afgørende, at vi bliver bedre til at samarbejde på tværs af både centre, virksomheder og hospitaler i regionen, da det hjælper os med at få øje på, hvor det er oplagt, at vi trækker i samme retning. Og det er netop et af hovedformålene bag CHIP: At vi sammen identificerer de behov, der udfordrer os mest og hjælper hinanden med at udvikle de rette løsninger”

Charlotte Hess, Enhedschef for Uddannelse i CHRU

CHIP er initieret af CHI som en indsats i Center for HR og Uddannelse med et ønske om at sikre at 1 + 1 giver mere end 2. Partnerskabet er mellem regionens hospitaler og virksomheder med det formål at sikre gennemsigtighed, dialog og synergi mellem de uddannelses- og innovationstiltag, der hidtil har eksisteret isoleret hvor de foregår.

Otte hospitaler og virksomheder er foreløbig en del af partnerskabet. Hvis du arbejder på én af disse, kan du kontakte din lokale CHIP-repræsentant og høre mere om, hvordan du kan få kickstartet et projekt eller få inspiration til et allerede eksisterende projekt via et innovations- og uddannelsessamarbejde med studerende.

Se konkrete resultater af CHI’s uddannelsessamarbejder

Partnerne i CHIP

 • Amager og Hvidovre Hospital
 • Apoteket
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Bornholms Hospital
 • Den Sociale Virksomhed
 • Herlev og Gentofte Hospital
 • Psykiatrien
 • Rigshospitalet og Glostrup

Find din lokale CHIP’er

Ditte Thøgersen

Innovationskonsulent, ph.d.

ditte.thoegersen @regionh.dk

Rigshospitalet