Vælg den rette form for samarbejde

Når I indgår i et uddannelsessamarbejde med jeres projektcase, er det vigtigt at arbejdsformen tager hensyn til både jeres hverdag og kerneopgaven samt er et godt match mellem indhold og fagligheden på de studerendes kursus.

Sådan beskriver I jeres projektcase

Det er en supergod ide at I allerede nu udarbejder en projektcasebeskrivelse, som de studerende kan tage udgangspunkt i. Det er jeres mulighed for at kvalificere jeres udfordring og blive endnu mere attraktive at samarbejde med for de studerende. Her guider vi jer til de væsentligste punkter.

Formalia omkring samarbejder med studerende

I forbindelse med feltbesøg, kan studerende få indsigt i en række tavshedsbelagte og fortrolige oplysninger. Dette betyder, at det er en god ide at gøre dem opmærksomme på at der er regler for, hvad der videregives af oplysninger.