”Det er utrolig vigtigt, at der kommer nogen

ud på arbejdsmarkedet med et innovativt mindset”

EaSo – Easy Isolation er stiftet af tre nyuddannede sygeplejersker, som har identificeret en række problemer med isolationskitler, der berør både patienter og personale. Det har de nu udviklet en løsning på og har fanget såvel markedets som andre sundhedsprofessionelles opmærksomhed.

MidwifeVR skaber tryghed i det tidlige forældreskab med virtual reality

Spørger du MidwifeVR er Virtual Reality mere end et niche-redskab. Teknologien kan skabe tryghed for nye forældre før, under og efter fødslen. I Maj tog MidwifeVR 2. pladsen i idéudviklingsforløbet Health Innovators 2021.

CHI’s projektcases giver erfaring og nye ideer

For de studerende giver en CHI-projektcase erfaring i at arbejde med konkrete udfordringer, som andre skal bruge en løsning på, fortæller KU-adjunkt Signe Sophus Lai. En af dem er gadelægen Henrik Thiesen, der netop har fået nye input til, hvordan han kan sikre, at byens udsatte borgere bliver færdigvaccinerede mod COVID-19

Samarbejdet i sundhedssektoren

Hånden på hjertet: Er din praksis så god til at samarbejde med andre sundhedsprofessionelle, som I kunne være? Hvor mangler kommunikationen, redskaberne eller strukturen? Hvordan sikrer vi, at det ikke sætter den bedste behandling af patienten over styr? CHI sætter spot på samarbejdet i sundhedssektoren.

Interview: Hvem er fremtidens sundhedsprofessionelle?

Retorikere, ingeniører eller designere – kunne de være fremtidens sundhedsprofessionelle? Meget vel, forklarer Charlotte Hess, der er enhedschef i center for HR og uddannelse under Region Hovedstaden. For fremtidens sundhedssektor stiller helt nye krav til de ansatte, og der bliver brug for mere samarbejde på tværs af flere fag

1899

STUDERENDE

165

UNDERVISERE

69

KLINIKKER

298

PROJEKTCASES

131

HEALTH INNOVATORS

Sundhedsinnovation, der gør gavn

Sundhedsinnovation handler om at forbedre samfundets velfærd og borgernes livskvalitet med nytænkning, tværfaglighed og teknologi. Hos Copenhagen Health Innovation matcher vi studerende og sundhedsprofessionelle, så de sammen kan udvikle nye løsninger på sundhedssektorens udfordringer.