• Et unikt partnerskab, der styrker fremtidens sundhedsvæsen

    Målet for Copenhagen Health Innovation er at skabe optimale rammer for at udvikle kreative løsninger, der kan styrke sundheds- og omsorgssektoren og højne livskvaliteten for regionens borgere. Og CHI er godt rustet. Vi er nemlig et unikt og stærkt partnerskab mellem regionens største uddannelsesinstitutioner inden for sundhedsområdet.

  • Et unikt partnerskab, der styrker fremtidens sundhedsvæsen

    Målet for Copenhagen Health Innovation er at skabe optimale rammer for at udvikle kreative løsninger, der kan styrke sundheds- og omsorgssektoren og højne livskvaliteten for regionens borgere. Og CHI er godt rustet. Vi er nemlig et unikt og stærkt partnerskab mellem regionens største uddannelsesinstitutioner inden for sundhedsområdet.

Siden 2016 har Copenhagen Health Innovation arbejdet fokuseret på at styrke hovedstadsregionens sundhedsinnovation og uddannelse.

Indsatsen  er en del af Region Hovestaden indsats for fremtidsrelevant uddannelse.

Vores fornemmeste opgave er at få praksis og uddannelse til at mødes samt at skabe optimale rammer for sundhedsinnovationen. Samtidig skal vi sikre, at de studerende bliver endnu bedre rustet til at fortsætte den iderige indsats, når de træder ud på arbejdsmarkedet.

Derfor matcher vi de studerende og deres undervisere med sundhedsprofessionelle, der har brug for friske øjne og nye fagvinkler på nogle af de udfordringer, der viser sig i en travl hverdag i sundheds- og omsorgssektoren.

En kombination af erfaring, ny viden, innovation og entreprenørskab, der rummer store muligheder!

De stærkeste hold skaber reelle løsninger

De sundhedsprofessionelle kommer fra regionens største arbejdspladser, mens de studerende læser på de stærkeste videns- og uddannelsesinstitutioner, fx inden for sundhedsvidenskab, sundhedspleje, teknologi, innovation og ledelse.

Det giver Københavns Kommune og Region Hovedstaden mulighed for at bringe konkrete sundhedsudfordringer og behov i spil i uddannelser og forskning, mens vidensinstitutionerne får nemmere adgang til patienter, sundhedsprofessionelle og faciliteter i sundhedssektoren.

Dette samspil giver en unik mulighed for at bringe nye kompetencer for at løse udfordringer og få virkeligheden ind i undervisningen sammen med innovation.

Dermed styrker innovationsprojekterne de studerendes forståelse for kompleksiteten den virkelighed, de møder som færdiguddannede. Samtidig stimulerer processen evnen til at finde innovative løsninger på udfordringer i sundhedssektoren.

Bedre sundhed gennem samarbejde

Vores vision her i Copenhagen Health Innovation er, at vi vil være den ledende samarbejdsplatform for sundhedsinnovation gennem uddannelse.

Det vil vi gøre ved at:

  • Udvikle unikke tværfaglige kurser og uddannelser inden for sundhedsinnovation.
  • Styrke innovationskompetencer blandt talentfulde studerende, undervisere og sundhedsprofessionelle.
  • Udvikle nye sundhedsløsninger i samspil med praksis, innovationsmiljøet og industrien til gavn for patienter og borgere.

CHI er med i partnerskabet Erhvervsfyrtårn Life Science | Sund vægt

Mere lighed i sundhed

Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt blev lanceret i 2022. Formålet er at skabe et fyrtårn indenfor life science, der skal sikre bedre og mere lighed i sundhed, og som kan skabe inspiration for nye velfærdsteknologiske løsninger i udlandet. I et bredt offentligt-privat partnerskab vil vi løfte borgernes sundhed samt styrke danske virksomheders vækst, beskæftigelse og eksport. Vi vil gøre Danmark til et fyrtårn for innovative sundhedsløsninger på kronikerområdet.

Innovative sundhedsløsninger

Projekterne tager afsæt i Region Hovedstaden, som har en international anerkendt styrkeposition indenfor life science. Det giver en unik mulighed for at skabe et godt miljø for nyskabende sundhedsløsninger, der er udviklet på tværs af private virksomheder, sundhedsvæsenet, start-ups, forskningsmiljøer, vidensinstitutioner og offentlige instanser. Projekterne skal bredes ud i hele landet og resten af verden, og løsningerne kan anvendes indenfor flere kroniske sygdomsområder.