• Sundhedsinnovation, der gør gavn

  Sundhedsinnovation handler om at forbedre velfærden i det danske sundhedssystem. Målet er at skrue op for borgernes livskvalitet ved hjælp af nytænkning, tværfaglighed og teknologi. Hos Copenhagen Health Innovation fokuserer vi på, hvordan studerende og sundhedsprofessionelle sammen kan komme med løsninger på de udfordringer, sundhedssystemet selv har identificeret.

 • Sundhedsinnovation, der gør gavn

  Sundhedsinnovation handler om at forbedre velfærden i det danske sundhedssystem. Målet er at skrue op for borgernes livskvalitet ved hjælp af nytænkning, tværfaglighed og teknologi. Hos Copenhagen Health Innovation fokuserer vi på, hvordan studerende og sundhedsprofessionelle sammen kan komme med løsninger på de udfordringer, sundhedssystemet selv har identificeret.

Nogle gange er det et konkret, fysisk produkt, der har manglet. Andre gange handler det om at udvikle en digital service, en ny proces eller måske en gentænkning af en arbejdsgang. Men målet er altid det samme: At sikre det bedste forløb og den bedste behandling samt at forbedre kommunikationen mellem borgeren og det danske sundhedssystem.

Det er nemlig noget, der gør, at borgerne og sundheds- og omsorgssektoren får det bedste ud af hinanden – og på den måde skruer op for sundheden og dermed livskvaliteten.

Innovation, der rent faktisk gør gavn

Hos Copenhagen Health Innovation (CHI) er vores opgave at matche en konkret udfordring fra sundhedssektoren med undervisere og studerende, der har lyst til at arbejde med at give deres bud på løsningen af udfordringen.

Lige præcis det, at både opgavestiller, underviser og studerende er med hele vejen i innovationsprojekterne skaber værdifuld synergi og øger sandsynligheden for, at der bliver udviklet noget nyt, der bliver gennemført og gør gavn.

Har du en udfordring, der trænger til friske øjne?

Bliv casegiver hos CHI!

Men opgaven med at udvikle bæredygtige ideer til sundheds- og omsorgssektoren har også stor værdi for de studerendes videre arbejdsliv.

Klar til fremtidens sundhedsløsninger

Når de studerende arbejder med de konkrete behov og udfordringer fra virkeligheden, tilegner de sig uvurderlige kompetencer inden for innovation og samarbejde. Kompetencer, der gør dem klar til fremtidens foranderlige arbejdsmarked – og klar til at være en del af det hold, der skal forme fremtidens sundhedssektor.

Se konkrete resultater af CHI’s uddannelsessamarbejder

Sådan bidrager de studerende

Det konkrete bidrag fra den studerende afhænger naturligvis af, hvad de læser, deres niveau og hvor lang tid de har til samarbejdet, men i overordnede træk kan de hjælpe med at:

 • Identificere behov og udfordringer i sundheds- og omsorgssektoren
 • Udvikle ideer og løsninger i tværfaglige innovationsprojekter
 • Teste ideerne af i tæt samspil med praksis
 • Analysere løsningen og skabe beslutningsgrundlag om implementering
 • Understøtte selve implementeringen

Udover at give nyt perspektiv og brugbar viden til sundheds- og omsorgssektoren, vil de studerendes arbejde med udfordringer kunne bruges som forløber til eller som del af pilotprojekter, der yderligere kvalificerer nye og innovative løsninger.

 • Sundhedsinnovation, der gør gavn

  Sundhedsinnovation handler om at forbedre velfærden i det danske sundhedssystem. Målet er at skrue op for borgernes livskvalitet ved hjælp af nytænkning, tværfaglighed og teknologi. Hos Copenhagen Health Innovation fokuserer vi på, hvordan studerende og sundhedsprofessionelle sammen kan komme med løsninger på de udfordringer, sundhedssystemet selv har identificeret.