• Formalia omkring samarbejder med sundhedsprofessionelle

  Når I som studerende tager på feltbesøg hos en case-holder, kan I få indsigt i en række tavshedsbelagte og fortrolige oplysninger. Dette betyder, at I skal være opmærksomme på, hvad der videregives af oplysninger.

 • Vejen til det gode samarbejde

  Et succesfuldt samarbejde er ofte resultatet af et godt forarbejde mellem underviser, studerende og sundhedsprofessionelle. Få lavet en aftale om det kommende projekt, hvor I bliver enige om jeres gensidige forventninger, sætter tydelige rammer for jeres arbejde og fastlægger jeres målsætning. På den måde ved I alle, hvad I går ind til.

Når I som studerende tager på feltbesøg hos en case-holder, kan I få indsigt i en række tavshedsbelagte og fortrolige oplysninger. Dette betyder, at I skal være opmærksomme på, hvad der videregives af oplysninger.

Afhængig af hvad I får adgang til af mundtligt som skriftligt materiale, samt hvad I måtte se og høre under jeres besøg, kan der være behov for en fortrolighedsaftale.

Der kan være forskellige ønsker til udformningen af en aftale om fortrolighed, og det er op til de to parter selv at udforme den. Som en hjælp har CHI udarbejdet nedenstående standardformular, som I er velkommen til at gøre brug af.

Standard samtykke, download her

Til første møde mellem casestiller og studerende, download her:

Studerende har tavshedspligt om alle forhold vedrørende patienterne

I det følgende beskrives ganske kort de rammer, der gælder for tavshedspligten i samarbejdet.

 • Tavshedspligt og videregivelse af oplysninge

  Der skal altid indhentes samtykke fra en patient eller pårørende til videregivelse af fortrolige oplysninger.

 • Hvad er fortrolige oplysninger?

  Oplysninger om helbred, personlige og økonomiske forhold er fortrolige oplysninger. Oplysninger om diagnoser og undersøgelser, indlæggelse på et sygehus, sociale problemer, misbrug, strafbare forhold, privatøkonomi, etc. er også fortrolige oplysninger.

 • Hvad må I sige/skrive?

  Tavshedspligten betyder ikke, at I ikke må drøfte begivenheder eller cases som I har oplevet under besøget/opholdet. Oplysningerne skal videregives i anonymiseret form, for at sikre de ikke kan tilbageføres til konkret person eller hændelse.

Når I gør brug af data og materiale indhentet ved samarbejdet

Både interviews der optages ved billede eller lyd, foto og videomateriale der optages ved besøg, kan kræve samtykke fra de medvirkende.

 • Hvornår skal der indhentes et samtykke?

  Hvis I vil benytte billeder af personer, skal I vurdere, om der skal indhentes samtykke på de medvirkende.

 • Portrætbilleder kræver altid et samtykke.

  Situationsbilleder afhænger af en vurdering ud fra hensyn og formål. Hvis et billede skal offentliggøres uden samtykke, skal billedet være harmløst. Den medvirkende må ikke kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

 • Vær opmærksom på følsomme oplysninger på billeder

  Du skal være opmærksom på, om der er følsomme oplysninger på billedet. Eksempelvis CPR-nr. på skærm, arbejdspapir, sundhedsoplysninger på en patient mv. Hvis det er tilfældet, skal det sløres, så det ikke er synligt.

Følgende situationsbilleder vil kræve samtykke:

 • Billeder af ansatte på arbejde
 • Billeder af patienter, pårørende og andre besøgende
 • Billeder der bliver brugt til markedsføring

OBS! Er den afbildede person ikke myndig, skal (forældremyndigheds)indehaveren/værgen også skrive under.