• I skyggen af COVID-19:
    Er vi klar til den næste sundhedskrise?

    Hvis der er én ting, der kendetegner COVID-19-krisen, er det, at vi er nødt til at blive klogere på virus, samtidig med at vi spæner af sted for at holde trit med selvsamme virus. Nye arbejdsgange, nye forholdsregler, nye begrænsninger. Men under kriser er der sjældent tid til at sætte sig ned og dele viden. Det gør CHI noget ved lige nu!

  • I skyggen af COVID-19:
    Er vi klar til den næste sundhedskrise?

    Hvis der er én ting, der kendetegner COVID-19-krisen, er det, at vi er nødt til at blive klogere på virus, samtidig med at vi spæner af sted for at holde trit med selvsamme virus. Nye arbejdsgange, nye forholdsregler, nye begrænsninger. Men under kriser er der sjældent tid til at sætte sig ned og dele viden. Det gør CHI noget ved lige nu!

Sådan tilpasser vi os en ny virkelighed

Når krisen raser, er der sjældent tid til at evaluere og tænke i videreudvikling. Men det er stadig nødvendigt at lære af krisen. Derfor fokuserer vores aktuelle projektcases på, hvordan COVID-19 allerede har forandret den danske sundhedssektor – og på hvilke områder vi skal blive bedre til at tilpasse os en ny virkelighed med pandemibølger, restriktioner og ændrede arbejdsforhold.

I forårssemestret 2021 udbyder vi derfor projektcases, hvor studerende og sundhedsprofessionelle sammen skal udvikle nye, innovative løsninger på nogle af de udfordringer, der er opstået i sundhedssektoren under COVID-19.

COVID-19: De seks undertemaer

Vi har delt COVID-19-temaet op i seks undertemaer, der sætter fokus på hvert sit felt og hvordan pandemien har påvirket arbejdet.

Sådan udfordrer COVID-19 vores sundhedssektor

Nye arbejdsforhold, nye arbejdsgange, nye metoder, nye krav, nye udfordringer. COVID-19 har i den grad forandret arbejdsvirkeligheden i den danske sundhedssektor fundamentalt. Her kan du møde fire mennesker, der sætter ord på de forandringer, vi allerede nu står i. Nogle af deres erfaringer danner baggrund for vores aktuelle COVID-19-tema, og vi håber, at så mange som muligt vil bidrage til at høste vigtig viden, lære af de fejl, der umiskendeligt er begået, og udvikle nye, innovative løsninger.

Hvis denne video ikke vises, skyldes det at du har takket nej til cookies.
Klik her for at ændre dit samtykke.

Nye arbejdsgange efter COVID-19

Hør hvilke konsekvenser og omvæltninger COVID-19 har haft for både ansatte og patienter i hverdagen på Hvidovre Akutmodtagelse – og bliv klogere på, hvad ledende overlæge Christian Rasmussen vil lære af den nye virkelighed.

Hvis denne video ikke vises, skyldes det at du har takket nej til cookies.
Klik her for at ændre dit samtykke.

Kriselovgivning må ikke blive hverdag

Vi har talt med kriseforsker Kristian Lauta, der er professor og prodekan på Det Juridiske Fakultet, KU. Han kommer ind på, hvordan vi sikrer demokratiets ve og vel på den anden side af COVID-19 – og hvad vi egentlig kan lære af en krise.

Hvis denne video ikke vises, skyldes det at du har takket nej til cookies.
Klik her for at ændre dit samtykke.

COVID-19 har skubbet til vores udviklingsarbejde

Gustav From er overlæge på Bispebjerg Hospitals Abdominalcenter K, men er også del af Kvalitets- og udviklingsafdelingen – et af de områder, der er under rivende udvikling, og hvor COVID-19 har skruet op for hastigheden i arbejdet.

Hvis denne video ikke vises, skyldes det at du har takket nej til cookies.
Klik her for at ændre dit samtykke.

Tryghed mellem etik og sundhedsfaglig viden

På Psykiatrisk Center Glostrup har COVID-19 skabt mange dilemmaer mellem det sundhedsfaglige og det etiske – og samtidig har de ansatte selv skullet opfinde løsninger, for at sikre de indlagte tryghed og sikre rammer. Abidah Ashraf, der er overlæge på stedet, fortæller om situationen.