COVID-19: Materialebank til projektcases

Gå i dybden med COVID-19 og find viden til dit kommende uddannelsessamarbejde.

Mænds sundhed og adfærd – under corona

Der er generelt forskel på kønnene når vi ser på sundhedsadfærd – hvad får det af konsekvenser under en pandemi som COVID-19 og hvad kan der gøres for at motivere unge mænd til at ændre adfærd?

Socialt udsatte

Mange hjemløse og socialt udsatte har store helbredsproblemer, derfor er de i stor fare, hvis de skulle blive smittet med COVID-19 –  hvordan kan man sikre bedst mulig håndtering af retningslinjer, test og vaccine når vi har med borgere at gøre der ikke er i det danske system?

Krise, kommandoveje og kommunikation

Klare kommandoveje og klar kommunikation – to behov, der er blevet forstærket under COVID-19-krisen. Hvordan har vi gjort indtil nu, og hvilke udfordringer har vi stadig brug for at løfte?

Nye roller og ændring af arbejdsgange

En hastigt voksende pandemi betød, at sundhedspersonalet på lyntid skulle omstille sig ukendte arbejdsopgaver. Hvad lærte vi af det, og hvordan fastholder vi samarbejdet?

Ny teknologi, tests og værnemidler

Både udviklingen og implementeringen af nye teknologiske løsninger blev altafgørende under COVID-19. Hvilke resultater opnåede vi, og kan vi gøre det samme næste gang, krisen rammer?

Tryghed og mental sundhed

Social distance, selvisolering og små bobler – danskerne har skullet skrue ned for samværet under COVID-19. Men hvad betyder det for vores trivsel og mentale sundhed?