COVID-19: Projektcases

I foråret 2021 er COVID-19 det overordnede tema for Copenhagen Health Innovations projektcases, og her finder du alle aktuelle emner. Tag fat i os, hvis du vil vide mere – uanset om du er underviser, konsulent eller sundhedsprofessionel. Vi opdaterer siden her kontinuerligt med nye projektcases.

COVID-19: Mænds sundhed og risikoadfærd

Danske og internationale undersøgelser peger på, at unge mænd oftere forlader et hjem, der burde være i karantæne. De er mindre tilbøjelige til at bære mundbind, og de går i højere grad til sammenkomster/fester med flere deltagere end anbefalet af myndighederne end kvinder gør. Danske tal peger på, at mænd generelt har større smittehyppighed end kvinder. Dermed er mænd større smittespredere og bliver selv hyppigere syge med COVID-19.

Kommunikation til medarbejdere

Under Covid-19 kom der næsten dagligt udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen omkring regler / retningslinjer som skulle følges. Ændringerne var nogen gange en 180 graders vending i forhold til de gældende regler / retningslinjer.

COVID-19: Socialt udsatte

Denne projektcase sætter fokus på, hvordan corona har ramt socialt udsatte, og hvad det kræver af nye innovative løsninger. For kan du holde afstand, når du er på stoffer? Hvordan giver du et prøvesvar til en hjemløs? Og kan du få vaccinen uden et cpr-nummer?

COVID-19: Behandling, rettigheder og omsorg på det psykiatriske område

Under corona-krisen er der opstået flere udfordringer i forbindelse med behandlingen af borgere og patienter i psykiatrien:
Det har været vanskeligt at følge retningslinjerne ang. udgang for indlagte borgere på psykiatriske afsnit, både fordi deres mentale velvære har været afhængigt af mulighed for udgang.

Når der opstår risiko for smitte med COVID-19 på arbejdspladsen

Denne case omhandler COVID-19 og forholdet til reglerne om arbejdsskader, herunder reglerne for, hvorvidt en virus kan anerkendes som en arbejdsskade.

Intensivt Terapiafsnit på Bispebjerg: Ændrede arbejdsgange under og efter en pandemi

Hvordan sikrer man, at de gode vaner, der blev grundlagt under pandemien, fortsætter? Hvad har virket godt under COVID-19? Og hvad der bør forandres som resultat af de erfaringer, afdelingen har gjort sig?