Partner

Kommunikation og IT på Københavns Universitet

Fakta

Kurset afholdes i foråret 2021  fra d. 1. feb. – 30. juni.

Antal studerende: 105 studerende, hvor 1-2 grupper á 4-5 studerende arbejder med en projektcase.

Output

Som caseholder kan du forvente at modtage rapport, analyse og præsentation af løsning fra de studerende.

Projekt i human-centred computing (HCC)

Dette bachelor-kursus er en del af uddannelsen Kommunikation og IT, som er en samarbejdsuddannelse mellem det humanistiske og natur- og biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet.

Projekt i human-centred computing kører parallelt med kurset Empiriske undersøgelsesmetoder. I HCC-projektet arbejder de studerende med teori om human-centred computing og interaktionsdesign. De lærer at vurdere og argumentere for anvendeligheden af udvalgte begreber og modeller til undersøgelse af en bestemt problemstilling vedrørende it’s brugsvenlighed. Og de prøver kræfter med at planlægge, gennemføre, formidle og evaluere en empirisk undersøgelse vedr. human-centred computing i samarbejde med en organisation.

Tidligere har organisationer som Politiken, Gads Forlag, Alexandra Instituttet og Medierådet leveret cases til kurset og samarbejdet med de studerende.

Det forventes, at I som caseholdere kan: Stille med en udfordring fra jeres praksis, præsentere jeres udfordring på kurset, være en del af et feedbackpanel samt have løbende kontakt med de studerende undervejs. Dette aftales mere konkret med den kursusansvarlige.

Læs evt. studieordningen her