• Vejen til det gode samarbejde

  Forventningsafstemning er nøglen! Et succesfuldt samarbejde er ofte resultatet af et godt forarbejde mellem underviser, studerende og sundhedsprofessionelle. Få lavet en aftale om det kommende samarbejde, hvor I bliver enige om jeres gensidige forventninger, sætter tydelige rammer for jeres arbejde og fastlægger jeres målsætning. På den måde ved I alle, hvad I går ind til.

 • Vejen til det gode samarbejde

  Et succesfuldt samarbejde er ofte resultatet af et godt forarbejde mellem underviser, studerende og sundhedsprofessionelle. Få lavet en aftale om det kommende projekt, hvor I bliver enige om jeres gensidige forventninger, sætter tydelige rammer for jeres arbejde og fastlægger jeres målsætning. På den måde ved I alle, hvad I går ind til.

Inden I giver hånd på et uddannelsessamarbejde er det en god ide at vende forventningerne til samarbejdet, formålet med det og rammer omkring det. Der kan også være andre, mere specifikke ting, I skal have afklaret, så I har det bedst mulige afsæt, før I er klar til at indgå en aftale.

Etableringen af et uddannelsessamarbejde mellem studerende på en uddannelse og sundhedsprofessionelle i en praksis kan opstå på forskellige måder, og de forskellige samarbejder forløber sjældent ens. Men typisk vil en proces under Copenhagen Health Innovation se sådan ud:

Download vores pdf med rammer for samarbejde

Afklaring af samarbejde om en projektcase

CHI har desuden udarbejdet denne række spørgsmål, der giver jer det bedste fundament for et godt samarbejde – gå dem igennem sammen og giv plads til spørgsmål, afklaringer og andre opståede emner.

Formålet med samarbejdet

 • Undervisning: Hvad er læringsmålene for kurset, altså hvad er der af krav til hvordan og hvad de studerende skal arbejde med?
 • Praktisk: Hvad ønsker projektcasestilleren at få ud af samarbejdet? (afdækning, løsning (beskrivelse eller prototype), delløsninger)

Rammerne for samarbejdet

 • Hvor åben eller konkret er casen eller det problemfelt, som man arbejder med?
 • Er udfordringen allerede klart defineret af casestilleren, eller har de studerende indflydelse på formuleringen?
 • Har de studerende frihed til udvikling eller perspektivering af en løsning?

Timing og ressourcer

 • I hvilken periode ligger kurset?
 • Matcher perioden med tilrettelæggelse af feltarbejde eller besøg fra studerende?
 • Hvor stort er ressourcetrækket hos case-stilleren?
 • Hvad er muligt i forhold til feltarbejde – hvad må de studerende få adgang til, og hvad må de under besøget?
 • Skal man blot på et enkelt besøg i undervisningen, eller skal man eksempelvis også stå til rådighed for feltarbejde med studerende?
 • Er der bestemte forhold / krav til de studerende når de kommer på besøg? Må de eksempelvis tage billeder, tale med borgere og patienter eller personale?
 • Hvilke fagfelter er relevante at involvere i samarbejdet?

Praktiske spørgsmål

 • Hvilket sprog skal der tales? (dansk, engelsk, fagklinisk)
 • Hvem er kontaktpersoner undervejs?
 • Hvordan kontakter I hinanden?
 • Har I hinandens kontaktoplysninger?
 • Er tidspunkt for kontakt aftalt?

Bør I skrive kontrakt på samarbejdet?

 • I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at udarbejde en samarbejdskontrakt. Dette gælder især, hvis der er tale om materiale og viden, I har brug for at beskytte.
 • Der kan også være behov for en fortrolighedserklæring – eksempelvis hvis de studerende ser eller hører noget ved deres besøg, eller hvis de afleverer en rapport, der sal være fortrolig.