• COBOX – vejen til det gode samarbejde

  Et succesfuldt samarbejde er ofte resultatet af et godt forarbejde mellem underviser, studerende og sundhedsprofessionelle. Få lavet en aftale om det kommende projekt, hvor I bliver enige om jeres gensidige forventninger, sætter tydelige rammer for jeres arbejde og fastlægger jeres målsætning. På den måde ved I alle, hvad I går ind til.

 • COBOX – vejen til det gode samarbejde

  Et succesfuldt samarbejde er ofte resultatet af et godt forarbejde mellem underviser, studerende og sundhedsprofessionelle. Få lavet en aftale om det kommende projekt, hvor I bliver enige om jeres gensidige forventninger, sætter tydelige rammer for jeres arbejde og fastlægger jeres målsætning. På den måde ved I alle, hvad I går ind til.

Inden I giver hånd på et uddannelsessamarbejde er det en god ide at vende forventningerne til samarbejdet, formålet med det og rammer omkring det. Der kan også være andre, mere specifikke ting, I skal have afklaret, før I er klar til at indgå en aftale.

Etableringen af et uddannelsessamarbejde mellem studerende på en uddannelse og sundhedsprofessionelle i en praksis kan opstå på forskellige måder, og de forskellige samarbejder forløber sjældent ens. Men typisk vil en proces under Copenhagen Health Innovation se sådan ud:

Download vores pdf med rammer for samarbejde

Afklaring af samarbejde om en projektcase

CHI har desuden udarbejdet denne række spørgsmål, der giver jer det bedste fundament for et godt samarbejde – gå dem igennem sammen og giv plads til spørgsmål, afklaringer og andre opståede emner.

Formålet med samarbejdet

 • Undervisning: Hvad er læringsmålene for kurset?
 • Praktisk: Hvad ønsker projektcasestilleren at få ud af samarbejdet? (afdækning, løsning, delløsninger)

Rammerne for samarbejdet

 • Hvor åben eller konkret er casen eller det problemfelt, som man arbejder med?
 • Har de studerende frihed til udvikling eller perspektivering af en løsning?
 • Er udfordringen allerede klart defineret af casestilleren, eller har de studerende indflydelse på formuleringen?
 • Hvor stort er ressourcetrækket hos case-stilleren?
 • Skal man blot på et enkelt besøg i undervisningen, eller skal man eksempelvis også stå til rådighed for feltarbejde med studerende?
 • Hvad er muligt i forhold til feltarbejde – hvad må de studerende få adgang til, og hvad må de under besøget?
 • Må de eksempelvis tage billeder, tale med borgere og patienter eller personale?
 • Hvilke fagfelter er relevante at involvere i samarbejdet?

Praktiske spørgsmål

 • Hvilket sprog skal der tales? (dansk, engelsk, fagklinisk)
 • Hvem er kontaktpersoner undervejs?
 • Hvordan kontakter I hinanden?
 • Har I hinandens kontaktoplysninger?
 • Er tidspunkt for kontakt aftalt?
 • I hvilken periode ligger kurset?
 • Matcher perioden med tilrettelæggelse af feltarbejde eller besøg fra studerende?

Bør I skrive kontrakt på samarbejdet?

 • I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at udarbejde en samarbejdskontrakt.
 • Dette gælder især, hvis der er tale om materiale og viden, I har brug for at beskytte.
 • Der kan også være behov for en fortrolighedserklæring – eksempelvis hvis de studerende ser eller hører noget ved deres besøg, eller hvis de afleverer en rapport, der sal være fortrolig.