• Vælg den rette form for samarbejde

    Når I indgår i et uddannelsessamarbejde med jeres projektcase, er det vigtigt at arbejdsformen tager hensyn til både jeres hverdag og kerneopgaven samt er et godt match mellem indhold og fagligheden på de studerendes kursus.

  • Vælg den rette form for samarbejde

    Når I indgår i et uddannelsessamarbejde med jeres projektcase, er det vigtigt at arbejdsformen tager hensyn til både jeres hverdag og kerneopgaven samt er et godt match mellem indhold og fagligheden på de studerendes kursus.

Vores erfaring er, at det er ekstremt vigtigt, at I som sundhedsprofessionelle er helt åbne og realistiske om, hvor meget I har mulighed for at involvere jer i projektcasen – og at I får afklaret underviserens eventuelle behov for kontakt eller direkte samarbejde med jer undervejs i processen.

Find jeres samarbejdsform

Der er naturligvis mange måder, I kan skrue jeres samarbejde sammen på – afhængig af udfordringens karakter og de rammer, den er en del af.

Find jeres samarbejde

Der er naturligvis mange måder, I kan skrue jeres samarbejde sammen på, afhængig af udfordringens karakter og de rammer den er en del af.

1. Sådan kan I stille jeres projektcase eller udfordring

Skriftlig fremstilling af udfordringen

Mundtlig præsentation som en del af en forelæsning

Video- og/eller lydoptagelse, der præsenterer udfordringen

2. Sådan kan I samarbejde med de studerende

En gruppe

Flere grupper om samme udfordring

Et helt kursus arbejder på udfordringen

Et speciale arbejder med udfordringen som problemstilling

Forskellige kurser arbejder samtidig eller i forlængelse af hinanden på udfordringen. Det giver jer mulighed for at få belyst udfordringen fra flere fagvinkler

3. Sådan kan I give adgang til praksis (viden, data og tilgængelighed)

Fysisk adgang til praksis, hvor I koordinerer, hvilke områder og i hvilket omfang, de studerende kan få adgang

Rapporter, der beskriver feltet, I ønsker, at de studerede skal se på

Videooptagelser, der illustrerer udfordringen

Interview med relevante kolleger

4. Sådan kan de studerende præsentere deres resultater

Skriftlige løsninger fra de studerende i form af en præsentation eller rapport

Mundtlige præsentationer (live eller online), enten som del af en forelæsning eller med den enkelte gruppe