Bispebjergs innovationschef: Jeg regner med, at det her bliver en kæmpe overskudsforretning

Der har været usædvanligt mange besøgende på Bispebjerg Hospital i efteråret 2021. Her har innovationschef Brian Holch Kristensen nemlig sat gang i en række uddannelsessamarbejder mellem hospitalets forskellige afdelinger og studerende, som har udviklet nye løsninger på nogle af hospitalets daglige udfordringer. Det har skabt nye muligheder og stor værdi hos begge parter.

Af Oskar Schade, CHI

De kom fra Københavns Universitet. De kom fra IT-Universitet i København. De kom tilmed også fra Det Kongelige Akademi. Altså de mange studerende, der i efterårssemestret 2021 har haft til opgave at sætte sig ind i og komme med løsningsforslag til nogle af de udfordringer, som forskellige afdelinger på Bispebjerg Hospital har.

Det er hospitalets innovationschef, Brian Holch Kristensen, der som nøgleperson har haft den store opgave at matche de enkelte afdelinger og de nysgerrige studerende i det storstilede projekt – faciliteret af Copenhagen Health Innovation.

Intet at tabe

Men den tid og de ressourcer, der er blevet investeret i samarbejderne, er givet godt ud, forklarer Brian Holch Kristensen – både fordi der er kommet spændende løsningsforslag ud af projektet, og fordi det en opgave, der ellers ville involvere dyrt betalte konsulenter – noget, der sjældent er plads til i den offentlige sundhedssektor.

“Det er ikke mange konsulenter, vi har mulighed for at købe i det offentlige, men vi har stadig brug for at få sat vores arbejde i perspektiv af udefrakommende en gang imellem. Det vi får tilbage med de her samarbejder er nogle afklaringer, som vi ellers ikke får i den kliniske hverdag,” fortæller Brian Holch Kristensen.

“Jeg regner med, at det bliver en kæmpe overskudsforretning. For vi er ganske få her. Hvis alle dem, der interesserer sig for innovation ude på universiteterne, kan lave noget arbejde for os, og de kan få nogle arenaer at udvikle fx deres speciale i – ja, så er der nærmest intet at tabe”

Brian Holch Kristensen

“Der er selvfølgelig noget koordinering på begge sider af de her samarbejder, men jeg regner med, at det bliver en kæmpe overskudsforretning. For vi er ganske få her. Hvis alle dem, der interesserer sig for innovation ude på universiteterne, kan lave noget arbejde for os, og de kan få nogle arenaer at udvikle fx deres speciale i – ja, så er der nærmest intet at tabe.”

Værdi for begge parter

Om den studerendes projekter ender som konkrete kravspecifikationer eller bliver integreret i et igangværende løsningsarbejde, afhænger af det enkelte samarbejde. Ét er dog sikkert i innovationschefens øjne: Mødet mellem studerende og klinikere skaber værdi for begge parter.

Uddannelsessamarbejdet giver nemlig mulighed for at tale om emner, der ikke altid er tid til i en travl klinisk hverdag.

“Nu og da gør de studerende ting, vi ikke havde gjort. Andre gange får de skabt nogle kontakter til fx private firmaer, som vi ikke havde søgt ­– hvor vi nok bare havde købt et givent produkt. Men pointen her er jo netop, at vi får behovsafdækket og får spurgt ‘hvad skal det her produkt’.”

Sår frø til forandring

Selv om visse fagområder og uddannelser umiddelbart kan virke bedre egnet til sundhedssamarbejder, kan der være en særlig gevinst forbundet med mere tværfaglige input og samarbejde med studerende fra en helt anden retning, fx Det Kongelige Akademi.

“Vi forsøger jo ikke kun at få dataloger, der kan finde ud af, hvordan vi kan gøre noget smartere med Sundhedsplatform – vi har fx også haft designstuderende i det forløbne semester. For selv om forbindelsen til vores arbejde er mindre direkte, får de alligevel sået nogle frø, der gør, at vi kan genoverveje vores arbejdsmåder,” forklarer Brian Holch Kristensen.

“Jeg ser bestemt, at det skal være en del af metodikken på de mindre hospitaler. Jeg kan allerede se en stor progression; på alle de projekter, vi har haft studerende med, har vi jo oplevet et stort engagement. Og så er de bare rigtig skarpe til feltarbejde”

Brian Holch Kristensen

Er du underviser og tænker, at en projektcase fra sundhedssektoren kunne være relevant for din undervisning i forårssemestret?
Kontakt CHI eller læs mere her

Skarpe til feltarbejde

Uanset om klinikeren får besøg af en kommende bioanalytiker eller en arkitektstuderende, giver mødet plads til refleksion. Derfor er tanken med efterårssemestrets projektcases, at de kan bane vejen for, at uddannelsessamarbejderne bliver en central del af hospitalets udviklingsarbejde fremover:

“Jeg ser bestemt, at det skal være en del af metodikken på de mindre hospitaler. Jeg kan allerede se en stor progression; på alle de projekter, vi har haft studerende med, har vi jo oplevet et stort engagement. Og så er de bare rigtig skarpe til feltarbejde,” siger Brian Holch Kristensen om de studerende, som han oplever kan nedbryde nogle af de ‘forsvarsværker’, der kan opstå blandt de sundhedsprofessionelle.

Kommer med stor åbenhed

“Det har været interessant at matche superspecialister inden for et felt med generalister fra et helt andet område. Der kan selvfølgelig opstå udfordringer, når de sundhedsprofessionelle skal forklare deres arbejde – fx når der er besøg af eksterne konsulenter,” fortæller innovationschefen.

På den enkelte afdeling kan arbejdsrytmer, der er logiske for det specialiserede personale, nemlig synes uigennemskuelige for udefrakommende. Derfor opstår der ofte en slags oversættelsesarbejde, når konsulenterne besøger praksis. Her oplever han, at studerende kan modvirke behovet for at værne om egen faglighed, fordi de kommer med en anden åbenhed:

“Jo mere vi kan vise, at organer som Copenhagen Health Innovation fungerer ude på hospitalerne, desto mere kan andre komme med på vognen – og destor mere kan vi drage nytte af projekter, der kommer fra andre steder end sygehuset. Det er dét, der pointen”

Brian Holch Kristensen

“Det at det netop er studerende, frem for én fra direktionen eller en konsulent, har en afvæbnende effekt. Så bliver der pludselig skabt plads til, at man spørger ‘hvorfor er det netop sådan her i gør?’. Hvis spørgsmålet kommer fra en konsulent, vil der nok være en større risiko for, at den sundhedsprofessionelle vil gå i forsvarsposition.”

Podcast:
Stemmer fra Bjerget episode 4, med Brian Holch Kristensen
som gæst

Vi skal have flere hospitaler med

Brian Holch Kristensen ser samarbejdet med studerende som et eksempel på, at forbedringer i og omkring den kliniske hverdag kan ske gennem i vidt forskellige initiativer:

“Nogle gange skal der highend-teknologi til, og andre gange skal man som leder bare være den neutrale facilitator, der måske i virkeligheden bare sørger for, at der kommer studerende ind og får folk til at snakke sammen.”

Og dét er præcis derfor, innovationschefen varmt anbefaler andre hospitaler at lade sig inspirere af det, som Bispebjerg Hospital har gjort i efteråret 2021. Samarbejdet med studerende kan nemlig igangsætte nødvendige samtaler, både i de enkelte afdelinger og bredt på hele sygehuset.

“Vi ved jo, at andre hospitaler har udfordringer, der ligner dem, vi møder her på Bispebjerg. Hvis vi alle gjorde lidt af det samme, kunne vi måske deles om at løse de fælles udfordringer sammen med de studerende. Så jeg vil virkelig gerne have de andre hospitaler i spil!”

“Jo mere vi kan vise, at organer som Copenhagen Health Innovation fungerer ude på hospitalerne, desto mere kan andre komme med på vognen – og destor mere kan vi drage nytte af projekter, der kommer fra andre steder end sygehuset. Det er dét, der pointen.”

Innovation kræver en nøgleperson

Netop fordi innovationen er så vigtig at få ind i den kliniske dagligdag, er det vigtigt, at der er én person, der får ansvaret for at få det til at ske, mener innovationschef Brian Holch Kristensen.

Skal flere engagerede studerende inviteres ind i ’maskinrummet’, på flere sygehuse og i flere afdelinger, er der til stort behov for en nøgleperson – en lederfigur, der kan skabe kontekst og italesætte uddannelsessamarbejdets potentiale over for de sundhedsprofessionelle:

“Det specielle her på Bispebjerg Hospital er jo, at direktionen har valgt at ansætte mig i en relativt fri rolle, fordi der er brug for en, der kan skabe kontekst og sige ‘det er derfor, vi gør det her’ – og det går ikke, hvis det er en, der også skal varetage et driftsjob ved siden af.”

Innovationschefen ser uddannelsessamarbejderne som et middel til forbedring og refleksion – i en sektor, hvor udfordringer er fælles på tværs af sygehusene og hvor løsningsarbejde skal gå hånd i hånd med den kliniske hverdag.

Læs også:

Henriks projektcase fik de studerende ud blandt byens sårbare:
“Det er noget, der vil præge dem fremover”

Læs hele artiklen her.