Kan vi hacke os til et bedre arbejdsliv?

Kan man ”hacke” fremtiden, og hvad vil det overhovedet sige? I samarbejde med Københavns Professionshøjskole, faciliterede Copenhagen Health Innovation et Hackaton med fokus på det gode arbejdsliv i sundhedssektoren. Her fik studerende input fra en lang række eksperter og nøglepersoner i sektoren, og gik i dybden med arbejdslivets mange facetter.

Af Oskar Schade, CHI

Hvad vil det sige at ”hacke” fremtidens arbejdsliv? Dette spørgsmål var i centrum for et såkaldt hackaton, faciliteret af CHI i samarbejde Københavns Professionshøjskole. Her deltog studerende gruppevis i et udviklingsprint, hvis endemål var konkrete løsninger, der kan sikre et bedre arbejdsliv for fremtidens sundhedsprofessionelle.

Følg CHI på LinkedIn

Særlige videobeskeder fra nøglepersoner og eksperter i sektoren var med til at igangsætte de studerendes udviklingsprint, hvor tre ”spor” satte rammen: 1. Arbejdsmiljø 2. Organisering og 3. Ledelse.

I løbet af de studerendes arbejde, fik særligt ét tema imidlertid en hovedrolle: Høj faglighed skal gå i hånd med et arbejdsmiljø, hvor der er plads til at ”lade op” og finde overskud.

Hvad er et hackaton?

Hackaton-konceptet har sin oprindelse i tech-verden og omfatter et intenst tidsafgrænset udviklingsarbejde. Metoden er senere adopteret på tværs af sektorer og brancher, men målet forbliver det samme: at finde innovative løsninger på en konkret udfordring, gennem fokuseret, tidsafgrænset arbejde i teams.

Se Formand for Danske Regioner
Anders Kühnaus (A) videohilsen til de studerende

Hvis videoen ikke vises, skyldes det at du har takket nej til cookies.
Klik her for at ændre dit samtykke.

Omsorg kræver overskud

De studerende på KP’s studieretninger uddanner sig til en sektor, der ofte præges af et højt tempo og administrative byrder. Møder afholdes i afdelingsrum der ikke egnet som mødelokaler, og computeren synes i stigende grad at blive omdrejningspunkt for den kliniske hverdag. Derfor blev de studerende opfordret til at sætte spørgsmålstegn ved rutiner og vanetænkning, forklarer Nini Høgstrup, Innovationskonsulent på Københavns Professionshøjskole:

”Der er helt afgjort en pointe i at retænke arbejdsflows, og spørge om man i virkeligheden kan blive sundere af at gå på arbejde. Her kan man f.eks. tænke i at flytte arbejdsopgaver udenfor og tage en ’walk-and-talk’. At tænke i sundhedsmiljø, frem for arbejdsmiljø, har en kæmpe værdi. Det var en besked vi fik med fra ekspertvideoerne, og en tilgang de studerende tydeligt greb”.

Sundhedsprofessionelle er hele mennesker

Et grundtræk blandt hackatondeltagerne var desuden et ønske om at blive set som mere end fagpersoner. Det fortæller chefkonsulent i Center for HR og Uddannelse, Tine Hansen, der som repræsentant for Region Hovedstaden var med til at give feedback på de studerendes pitches:

“Vi har jo været interesserede i at høre deres stemmer. Når de studerende selv får lov at give deres bud, kan der præsenteres krav og forventninger til en arbejdsplads, som man ikke nødvendigvis vil finde i en forskningsrapport”

Nini Høgstrup, Innovationskonsulent

Arbejdsmiljø tegner sig som et helt afgørende tema, der i virkeligheden går på tværs af de tre spor. Vi gik ind til det her med en forestilling om, at de studerende ville have nogle krav til en arbejdsplads, der er anderledes fra dem vi kender i dag. Men de studerende har tydeligvis et blik for den hverdag, de bevæger sig ind i. Det stod til gengæld klart at de studerende har et fokus på at blive set, ikke kun som professionelle, men som hele mennesker

Rum til fordybelse

Et hackaton er en øvelse i at stille skarpt på problemstillinger. Spørger man Innovationskonsulent Nini Høgstrup giver løsningsforslag fra studerende desuden anledning til at se store problematikker i et mere personnært perspektiv

“Vi har set at de studerende kan finde på at låne metoder og perspektiver fra andre brancher, hvilket måske ikke umiddelbart rimer på nytænkning. Men innovation kan også handle om at ’stjæle med arme og ben’”

Nini Høgstrup, Innovationskonsulent

Udforsk CHIs store case-katalog, hvor sundhedsprofessionelle fra hele Region Hovedstaden har indsendt virkelige udfordringer!

”Når man lytter til de studerendes pitches, bliver det meget klarere hvor de står, og hvad fremtidens sundhedsprofessionelle lægger vægt på. Vi har jo været interesserede i at høre deres stemmer. Når de studerende selv får lov at give deres bud, kan der præsenteres krav og forventninger til en arbejdsplads, som man ikke nødvendigvis vil finde i en forskningsrapport”.

Vejen til fremtidens gode arbejdsliv kan ikke kortlægges på en eftermiddag, men det intensive tidsbegrænsede arbejde fostrer nytænkning. Med et hackaton får de studerende nemlig rum til, dels at udfordre det velkendte, men også til at ”låne” fra andre sektorer, forklarer innovationskonsulenten.

”Vi har haft et fokus på bevidst at vende den her store problemstilling lidt på hovedet for de studerende, for at give plads til vilde tanker og nye ideer. Vi har dog også set at de studerende kan finde på at låne metoder og perspektiver fra andre brancher, hvilket måske ikke umiddelbart rimer på nytænkning. Men innovation kan også handle om at ’stjæle med arme og ben’ – det har deltagerne virkelig haft blik for”.

Læs også:

“Adrian og hans medstuderende gav gadelægerne
fornyet selvtillid i deres arbejde med veteraner”

Læs hele artiklen her.