Otte nye ideer til sundhedssektoren blomstrede i skyggen af COVID-19

Af Anna Vestergård Jacobsen, innovationskonsulent, KU SUND

CHIs 10-ugers idéudviklingsforløb for studerende, Health Innovators, er for sjette gang løbet af stablen. Denne gang med otte teams af engagerede, nysgerrige og idérige studerende, som gennem foråret 2020 har arbejdet med at udvikle idéer til sundhedssektoren gennem workshops, rådgivning og erfaringsudveksling.

Deltagerne har sat sig for at udvikle nye løsninger på sundhedsudfordringer, som de har mødt i deres studier, deres hverdag og i sundhedssektoren. I alt deltog otte teams med ideer til, hvordan ny teknologi, serviceløsninger og bæredygtighed kan bidrage til at skabe bedre sundhed fx inden for diabetes, usunde kostvaner, syreskader på tænderne, fejl i ECG-målinger og meget mere.

Teamet SafeClip kastede sig fx over at gøre restriktioner hos indlagte patienter synlige for pårørende og sundhedspersonale for at minimere fejlbehandlinger. Et andet team Nutrivity, arbejdede på en ny service for kostrådgivning til tarmkræftpatienter for at forbedre deres sygdomsforløb.

Formålet med Health Innovators er at give de studerende ny viden, adgang til netværk i sektoren og hjælpe med, hvordan de går fra idé til realisering og udforsker potentialerne for at bygge en forretning op.

En pludselig opstået virtuel virkelighed

De otte teams nåede dog kun at mødes til programmets først to workshops på DTU og KU. Her fik de nye input til validering af problem og brugerbehov. Et centralt element i udviklingen af nye løsninger handler nemlig om at få fingrene helt ned i problemet og forstå hvad der rør sig hos brugerne. Mange teams lagde derfor an til, at foråret skulle bruges på interviews med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Men så satte COVID-19 en brat stopper for det program, som oprindelig var planlagt. Workshops, interviews, oplægsholdere og en stort opslået finale blev umuligt på grund af forsamlingsforbud og lukkede uddannelsesinstitutioner. Dertil oplevede de studerende, at sundhedssektoren over en bred kam måtte indstille dialogen om deres løsninger.

Både deltagere og arrangører var derfor nødt til at vove sig ud i ukendt territorie og nye måder at arbejde videre med at gøre ideerne til virkelighed.

Programmet blev omlagt til online workshops, hvor deltagerne fik input til hvordan man kan formidle sin vision, hvordan man søger sin første finansiering og hvilke centrale elementer man skal tage højde for, når man udvikler en forretningsmodel til sin idé i sundhedssektoren.

Den oprindeligt stort opslåede finale blev i stedet omdannet til en international feedback session, hvor deltagerene lavede tre forskellige iterationer af en video pitch, som blev sendt til eksterne aktører i Fonden for entreprenørskab og nogle af Europas førende Life Science incubatorer; SMILE Incubator i Sverige og YesDelfts i Holland.

Nye muligheder og dedikerede studerende

Selvom interaktionen med sundhedsprofessionelle måtte sættes på stand-by og programmet blev anderledes end planlagt, lod årets Health innovators sig ikke slå ud.

Et af de vigtigste kendetegn i innovative processer er at kunne håndtere den uforudsigelighed som opstår når man arbejder med udviklingen af nye løsninger. COVID-19 satte en tyk streg under behovet for at være fleksibel og gribe nye muligheder; Hvis omstændighederne kræver at man udsætter brugerindragelsen, så må man i stedet arbejde på andre elementer af sin idé.

Den udfordring tog de studerende i sandhed til sig. Med fleksibilitet, dedikation og godt humør kastede de sig ud i at arbejde videre med deres idéer. Fx ved at træne deres kompetencer i præsentationsteknik, skaffe samarbejder, finansiering og skære idéerne ind til benet.

Det er der kommet gode resultater ud af. Blandt andet for teamet, INA innovation, som vil udvikle en ny tandbørste som skal skabe bedre mundhygiejne og samtidig mindske plastikspild. De brugte situationen til at rejse et mikrolegat på 25.000 kr. som skal bruges til at udvikle deres første prototype.

Også teamet, Flutest Group, brugte de nyerhvervede online pitch-redskaber til at lave deres første video, som ligeledes gav dem et mikrolegat. Det vil de bruge til at bane vejen for nye samarbejdsmuligheder til at gå i laboratoriet og udvikle et diagnostisk værktøj til influenzavirus.

Flere teams fra årets program har desuden valgt at fortsætte i et opfølgende inkubationsforløb faciliteret af SUND Hub på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, for at tage deres idéer til næste trin.

Nye læringssituationer – også for arrangørerne

Ikke blot de studerende, men også arrangørgruppen i Copenhagen Health Innovation måtte vove sig ud på dybt vand og eksperimentere med nye undervisningsformater. Hvordan kunne vi understøtte vores teams i dette mærkelige forår med gode rammer, inspiration og erfaringsudveksling på tværs?

Da det blev klart for os at hele foråret umuliggjorde det fysiske møde mellem studerende, blev deltagerne spurgt om de ønskede at fortsætte i programmet trods omlægningen til den virtuelle verden – netop fordi deres behov var vigtige at tage højde for.

Den suverænt største oplevelse var den dedikation, som de tog med sig fra de fysiske workshops til det online program. De studerende loggede på med velforberedte præsentationer, spørgsmål og et ønske om at suge mest muligt ud af programmet. På trods af at de alle er aktive studerende, som samtidig skulle balancere deres studiers nye krav til online forberedelse, undervisning og eksamen, kastede de sig med stort gåpåmod ud i at videreudvikle deres idéer til ny sundhedsinnovation.

Den hurtige omstilling gav både begynderfejl, udfordringer og gode erfaringer hos arrangørerne. Programmet blev mere eksperimenterende og til tider en smule famlende, når der skulle improviseres med oplægsholdere, online feedbacksessioner og videopræsentationer. Sessionerne blev kortere end oprindeligt planlagt, og erfaringsudvekslingen mellem teams var vanskeligere end den ville have været i fysiske workshops.

De online workshops gav imidlertid en anderledes mulighed for både feedback-rum og dialog, så de enkelte teams stadig kunne få konkret sparring på deres idéudvikling. For eksempel skabte det et rum for at inddrage de internationale aktører, så dybt specialisere forretningsrådgivere pludselig kunne give direkte team-feedback til både indhold og formidling af de studerendes løsninger trods den geografiske afstand. Denne måde at samle eksperter nationalt og internationalt kan måske give et ekstra lag til programmet i fremtiden.

Health innovators – et samarbejde på tværs af uddannelse og sundhedsprofessionelle

Næste års Health Innovators program vil igen løbe af stablen med nye innovative studerende, nye sundhedsløsninger og forhåbentlig en kombination af online og fysiske møder, hvor ny inspiration og nye tanker kan opstå imellem deltagerne.

Noor El-Sharifi og Yousef El-Sharifi læser medicin og har skabt teamet myoECG, som vil mindste fejl i ECG-målinger. Her diskuterer deres idé med rådgiver Henrik Jeppesen til Kick off på Futurebox.

Kick off på årets Health Innovators på Futurebox, DTU: Feedback, intro til programmet og opstart af otte teams med deltagere fra KU, CBS og KP.