MidwifeVR skaber tryghed i det tidlige forældreskab med virtual reality

Startuppen MidwifeVR har set et særligt potentiale i virtual reality. Spørger du virksomhedens tre medstiftere er VR mere end et niche-redskab. Teknologien bygger bro mellem teori og praksis – og kan skabe tryghed for nye forældre før, under og efter fødslen. I Maj tog MidwifeVR 2. pladsen i idéudviklingsforløbet Health Innovators 2021, faciliteret af SundHub i samarbejde med Copenhagen Health Innovation.

Af Oskar Schade, CHI

Spørger man Catharina Janning (CEO), Bendegúz Barna (CFO) og Morten Haulik (CTO & Head of Content Creation), kan virtual reality bidrage til tryghed og ro i det tidlige forældreskab. Derfor har de sammen stiftet startup-virksomheden MidwifeVR.

Med i udgangspunkt i kvalificeret jordmoderfaglig formidling og virtual reality som formidlingsmedie, vil de tilbyde mere tilgængelig vejledning for nye forældre. I maj tog MidwifeVR en 2. plads i Idéudviklingsforløbet Health Innovators 2021.

Og behovet for tryghedsskabende løsninger er der, forklarer de – både herhjemme og globalt: ”Langt over halvdelen af nybagte forældre føler sig usikre på de udfordringer de møder i det nye forældreskab. Mange stopper ufrivilligt med amning før tid og tidligere end sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det er ikke kun et dansk problem, men et globalt problem. WHO har bl.a. en kampagne på verdensplan som anbefaler at forældre opmuntres og motiveres og støttes til at gennemføre amningen. Det er vigtigt at styrke deres tro på at amningen kan gennemføres”.

VR i sundhedssektoren

Men hvor findes værdien ved VR som formidlingsmedie – og hvorfor kan teknologien understøtte jordemoderfaget? Morten Haulik forklarer:

Vi ser et særligt stort potentiale for VR i sundhedssektoren. Allerede nu bliver VR brugt ofte, men pga. de regulatoriske krav, er det stadig i test-faser i sundhedssektoren. Vi tror man i højere grad kommer til at bruge VR-teknologi i behandling, forebyggelse og uddannelse. Teknologien er så intuitiv og rummelig, at der er stort potentiale for at kunne nå bredt ud”.

Potentialet, mener MidwifeVR, er dog endnu uudnyttet. Derfor ønsker de også at være first-movers med værdiskabende VR-oplevelser i sundhedsfagligt øjemed:

Da teknologien i dag er blevet så tilgængelig både i forhold til brugervenlighed og økonomi, kan vi se en demokratisering af teknologien, som gør at almindelige mennesker også kan få adgang til VR. Derfor ser vi et kæmpe potentiale i i forhold til sundhedsløsninger, som hjælper helt almindelige mennesker i forebyggelse, uddannelse og håndtering af tvivl og usikkerheder

Morten Haulik CTO, MidwifeVR.

VR er blevet brugt inden for træning og uddannelse, men da teknologien har været så dyr, er den brugt i nicher. Da teknologien i dag er blevet så tilgængelig både i forhold til brugervenlighed og økonomi, kan vi se en demokratisering af teknologien, som gør at almindelige mennesker også kan få adgang til VR. Derfor ser vi et kæmpe potentiale i i forhold til sundhedsløsninger, som hjælper helt almindelige mennesker i forebyggelse, uddannelse og håndtering af tvivl og usikkerheder

Der er ikke tidligere lavet konsistent indhold til forældrene som er lavet af uddannede jordemødre, fremhæver de. MidwifeVR producerer både fødselsforberedelse- og efterfødselsindhold. Formidlingsmediet tillader at nye forældre kan tilgå kvalificeret jordmoderlig vejledning døgnet rundt, Fx ved udfordringer med amning og trøst.

Catharina Janning (CEO)

Bendegúz Barna (CFO)

Morten Haulik (CTO)

Et spørgsmål om tilgængelighed

Et centralt aspekt af virksomhedens løsning, er at VR tillader mere umiddelbar adgang til kvalificeret hjælp, når udfordringer melder sig i det tidlige forældreskab:

Vi vil bruge den kommende tid på at hjælpe forældre gennem de unikke muligheder – Vi vil udvide tilgængeligheden for forældre som pt. ikke har adgang til den. Fx for døve eller ved sprogmonitorering, hvor vi tekster eller dubber vores VR-løsninger. Ved at lave små modifikationer af vores løsninger kan vi skabe en markant bedre tilgængelighed til forældregrupper, som de facto ikke modtager hjælp i dag.

Også mellem moder og partner kan VR skabe tryghed. MidwifeVRs simuleringer tillader nemlig at den fødendes partner også kan få en forståelse for de udfordringer der venter nye forældre. Det skaber en særlig samhørighed i forældreskabet og en bedre adgang til jordmoderfaglig ekspertise for de nye forældrepar:

Vi løser et problem med nogle af de udfordringer der opstår i det tidlige forældreskab – særligt med fokus på ammeudfordringer. Partneren kan komme helt tæt på via VR. Det fremhæver vores testpersonerne også. Vi laver indhold både til moderen og til partneren, så man får indsigt og viden om trøsteteknikker, håndtering af spædbarnet og dets behov”.

Fra prototype til legat og lanceringsplaner

Da MidwifeVR tilmeldte sig Health Innovators, havde de netop filmet materialet til en tidlig prototype. Ved forløbets begyndelse var ønsket at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. I dag har projektets fokus rykket sig til det direkte arbejde med forældrene:

Health Innovators har givet os muligheden for at gå ud og validere vores løsning med forældrene. Vi har fået bekræftet hvordan en rolig ammesituation kan smitte af. Vi har interviewet kvinder som havde opgivet amningen og nu fik mod på at tage det op igen. Det har virkelig valideret behovet

Health Innovators har givet os muligheden for at gå ud og validere vores løsning med forældrene. Vi har fået bekræftet hvordan en rolig ammesituation kan smitte af. Vi har interviewet kvinder som havde opgivet amningen og nu fik mod på at tage det op igen. Det har virkelig valideret behovet

MidwifeVR.

Dialogen med slutbrugerne gav MidwifeVR direkte validering af løsningen og behovet, samt input om tekniske udfordringer til videreudvikling. Men også markedsorienteret rådgivning fra domæneeksperter har drevet projektet frem:

HI-forløbet har virkelig bidraget til at vi har sat fokus på behovet. Vi har talt med en masse eksperter via forløbet, og de har hjulpet os på vej i forhold til formidlingen, prissætningen og input til videreudvikling. Det gør en forskel at have nogle i ryggen til at bakke op.

Undervejs i forløbet har MidwifeVR modtaget funding og er klar til at tage det næste skridt i udviklingen af deres løsning: ”Vi har under Health Innovators fået Fonden for Entreprenørskabs mikrolegat. Det skal bruges til lave en regional testlancering, hvor vi skal teste at vores løsning fungerer bredt og er skalerbar, samt hvordan vi skaber den perfekte kundeservice. Med vores testlancering håber vi på at være på markedet i København fjerde kvartal 2021”.

Studerende iværksættere – en synergieffekt

De tre medstiftere er imidlertid ikke fagfæller. Imens Morten Haulik har en baggrund i Virtual reality, bl.a. i VR-virksomheden Khora, er CEO Catharina Janning netop færddiguddanet jordmoderstuderende og Bendegúz Barna kandidatstuderende på etnologi. Denne faglige sammensætning mener de dog kun er en fordel for projektet:

Vi har et team der er godt rustet til at løfte denne opgave, fordi vi har tre vidt forskellige fagligheder og kompetencer i teamet. Det er et diverst team, hvor vi har mulighed for at løfte vores startup

Ifølge CEO Catharina og CFO Bendegúz, er der desuden en synergieffekt mellem iværksætteriet og hverdagen som studerende:

Vi kan se at man kan gøre en forskel for at forbedre nogle vilkår og bidrage med nye løsninger i sundhedssektoren. Vi står med en fod både i den teoretiske viden og den praktiske viden om, hvordan problemerne ser ud i virkeligheden. Som studerende og iværksættere har vi værktøjerne til at skabe nye løsninger og et impact i dette krydsfelt

Etablering af en startup og den fokuserede udvikling er hårdt arbejde, men MidwifeVRs besked til andre studerende med idéer til innovative sundhedsløsninger er klar:

Do it – Det er hårdt at være iværksætter. man balancerer på en knivsæg og det er hårdt arbejde. Men når man ser sit produkt i hænderne på brugerne, så bliver skabertrangen virkelig boostet. Hvis man vil gøre det, så skal man brænde for at skabe en forskel! Du skal føle for din idé og have en vision og tro på din ide. Du skal ønske at løse problemer”.

Læs mere om MidwifeVR:

https://midwifevr.com/

Læs også:

Henriks projektcase fik de studerende ud blandt byens sårbare:
“Det er noget, der vil præge dem fremover”

Læs hele artiklen her.

Er du underviser og tænker, at en projektcase fra sundhedssektoren kunne være relevant for din undervisning i efterårssemestret?
Kontakt CHI eller læs mere her