Studerende på sociologi udvikler workshop til Rigshospitalets servicemedarbejdere

Af Maj Bach Madsen, Kommunikationsmedarbejder, Institut for Antropologi og Sociologisk Institut, KU

I et samarbejde med Rigshospitalet har studerende på sociologi fundet løsninger, der skal bruges til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø for ansatte hos Rigshospitalets Servicecenter.

Fire studerende fra sociologi har sammen med en fysioterapeut udviklet en drejebog til trænings-workshops og en række sociale arrangementer, der støtter op om et nyt e-læringsprogram til Rigshospitalets Servicecenter. Målet med implementering af e-læringsprogrammet er at forhindre skæve løft eller for tunge læs for medarbejdere, der har et krævende fysisk arbejde som at pakke patienters måltider og transportere mad, varebure og senge på Rigshospitalets gange:

“I Servicecenterets ledelse var vi bekymrede for, om vores nye e-læringssystem ville i komme i brug på en måde, hvor det reelt forbedrer vores medarbejderes fysiske arbejdsmiljø. De studerende fra sociologi kommer med løsninger på, hvordan vi kan forankre e-læringsprogrammet socialt og fagligt med blandt andet en drejebog til en workshop og løbende sociale tiltag, siger Birgitte Kähler Nielsen, der er funktionschef i Servicecenteret, Rigshospitalet.”

Faget ’Interventionsdesign – ændring af adfærd i praksis’ på sociologi var i foråret 2019 støttet af Fonden for Entrepenørskab. På kurset samarbejdede de studerende med eksterne case-stillere om at løse forskellige udfordringer. Undervisningen var tilrettelagt af karrierevejleder Sarah Kirkegaard Verver og lektor på sociologi Jakob Demant.

Fysiske øvelser og sociale arrangementer

De studeredenes opgave var at komme med bud på, hvordan ledelsen på Rigshospitalets servicecenter kunne implementere e-læringsprogrammet, så det giver mening for medarbejderne at lave fysiske øvelser i hverdagen og fx tage anbefalinger om bestemte typer af løft til sig.

Cirka 1000 medarbejdere arbejder i Servicecenteret, og for at blive klogere på medarbejdernes arbejdsdag tog de studerende på feltarbejde i en af enhederne, der kunne fungere som model for andre enheder – enheden for Mad og Drikke. Her undersøgte de studerende blandt andet gennem observationer og interview, hvad der motiverer medarbejderne og hvilke barrierer, der kunne være. De studerende fandt ud af, at de især skulle fokusere på medarbejdernes indsigt i ledelsens beslutninger, handlefrihed i udførsel af arbejdsopgaver og socialt sammenhold på arbejdspladsen.

“Vi har undervejs lært meget om at styre og planlægge processer med interview, analyse og rapport, og vi har lært at tænke i løsninger, der kan fungere i de rammer, der er på
det konkrete sted, siger studerende Sarah-Ann Ansel Henry. Hun har sammen med de tre andre studerende Charlotte Hagelskjær, Karen-Lise Krog og Lise Ryttersgaard samarbejdet med Rigshospitalet Servicecenter om forslaget til implementering.”

På Rigshospitalet er der tilfredshed med samarbejdet, fortæller funktionschef Birgitte Kähler Nielsen:

“Vi har fået et rigtig godt udgangspunkt, og vi vil blandt andet bruge de studerendes overvejelser om den sociale forankring og drejebogen til en trænings-workshop med øvelser udtænkt af en fysioterapeut, når vi lægger den endelige plan i efteråret, siger Birgitte Kähler Nielsen.”