Der har manglet et hensigtsmæssigt setup – det har de studerende opfundet med det her stativ

På Afdeling for Nyresygdomme på Rigshospitalet har personalet modtaget en hjemmesvejset ”stumtjener”. Stativet er imidlertid ikke tiltænkt personalets klæder, men fungerer som en arbejdsstation i forbindelse med blanding af væsker til plasmaferese. Løsningen er resultatet af et samarbejde mellem afdelingens sygeplejersker og studerende fra uddannelsen Bæredygtigt design ved Aalborg Universitet.

af Oskar Schade, CHI

På Afdeling for Nyresygdomme på Rigshospitalet har afdelingens sygeplejersker savnet en hensigtsmæssig arbejdsstation i forbindelse med blanding af væsker til plasmafarese.

I efterårssemestret inviterede afdelingen derfor en gruppe studerende fra Bæredygtigt design ved Aalborg Universitet indenfor til at se nærmere på de praktiske udfordringer i plasmafarese-arbejdet og til at designe en løsningsmodel.

Plasmaferese er en behandling, hvor blodvæske (plasma) skilles fra blodlegemerne, hvorefter plasmaet udskiftes med en tilsvarende væske, albumin, eller med bloddonorers plasma. Når denne behandling skal udføres i praksis på patienterne, blander sygeplejerskerne isotonisk vand (ringer-acetat) med albumin og magnesium.

Resultatet af samarbejdet er et firarmet stativ, der bedst beskrives som en stumtjener – en løsningsmodel, der ved semestrets afslutning blev præsenteret for afdelingssygeplejerske Hanne Tørring og sygeplejerske Anne Marie Boeskov:

”De besøgte afdelingen i mange omgange i løbet af semestret. En dag kom de så og sagde, at de at de havde produceret det her stativ i garagen hjemme hos svigerfar”, fortæller Hanne Tørring.

Er du sundhedsprofessionel og har din afdeling en udfordring,
I godt kunne bruge friske øjne og et nyt perspektiv på?
Del din udfordring med CHI og indsend en projektcase!

Og selvom løsningen er hjemmebygget, har prototypen vist sig at være ganske brugbar. At stativet kan tages i brug i din kliniske hverdag, kan tilskrives, at de studerende har fokuseret – ikke alene på egne faglige mål – men personalets konkrete behov:

”De var meget interesserede i at lægge øre til personalets forestillinger om hvordan en løsning kunne se ud. Undervejs blev vi præsenteret for forskellige fysiske prototyper, hvor stumtjeneren her var en af flere mulige løsningsmodeller. Det forløb resulterede så i 5-6 løsninger, hvor vi kom ind og prioritere mht. de forskellige modellers fordele og ulemper”, Forklarer afdelingssygeplejersken.

Læs også:

Bispebjergs innovationschef: Jeg regner med, at det her
bliver en kæmpe overskudsforretning

Læs hele artiklen her.

Et udsnit af en kompleks arbejdsgang

At indgå i et længerevarende samarbejde med studerende kan imidlertid være en udfordring på en travl behandlingsafdeling som Afdeling for Nyresygdomme, fortæller Hanne Tørring:

“Jeg synes det var sejt af de studerende at levere en svejset fysisk prototype, fremfor blot en arbejdstegning”

Hanne Tørring, Afdelingssygeplejerske

”Det her jo bare en lille del af det vi laver – det er ikke alfa og omega. De studerende havde de her 4-5 måneder af et semester til at arbejde med skarpt fokus på den her løsning. Sådan er vores hverdag ikke – personalet vil f.eks. ikke i alle tilfælde kunne forlade en patient for at svare på spørgsmål om arbejdsmåder. Så det er også en fremmed virkelighed, de studerende møder på en afdeling som vores”

Følg CHI på LinkedIn

Fra garagen til den kliniske hverdag

Selve resultat af de studerendes mange besøg – den metalliske ”stumtjener” – er til gengæld allerede i brug og nu begynder arbejdet med at få finpudset den studenterbyggede prototype, forklarer Hanne Tørring:

“Hvis hygiejnesygeplejerskerne var forbi og se denne løsning, forestiller jeg mig også, at de vil vurdere den som mere hygiejnisk”

Anne Marie Boeskov, Sygeplejerske

”Det er jo et produkt, der bliver brugt. Nu er løsning så endt vores maskinafdeling så de mere rustikke svejsninger fra garagen kan strømlines. Der er naturligvis tekniske forbehold, der skal afstemmes, når et sådant produkt skal tages i brug, men jeg synes det var sejt af de studerende at levere en svejset fysisk prototype, fremfor blot en arbejdstegning”

Og trods løsningen endnu skal strømlines, tjekker den foreløbige prototype på stativet allerede nogle af de rigtige bokse, mener kollegaen Anne Marie Boeskov:
”Hvis hygiejnesygeplejerskerne var forbi og se denne løsning, forestiller jeg mig også, at de vil vurdere den som mere hygiejnisk”.

Læs også:

Studerende sikrer skarpt fokus i udviklingen af SpilleRiget

Læs hele artiklen her.

En afdeling i funktion

Det tværfaglige møde mellem sundhedsprofessionelle og designstuderende, byder dog på en vis balancegang, mener Hanne Tørring – mellem sparring med de studerende og sygeplejerskernes forpligtelser og arbejdsrytmer:

“Der har manglet et hensigtsmæssigt setup til arbejdet, og det har de studerende jo opfundet med den her ’stumtjener’”

Hanne Tørring, Afdelingssygeplejerske

”Det er sådan på den her afdeling, at man arbejder med 2 patienter ad gangen. Når man går ud til patienterne ved 8-tiden og sætter maskinerne i gang – så er du egentlig bundet af dine patienter. Forlader du dem, så er det pludselig din kollega der har ansvaret for 4 patienter”.

Den oplevelse af den kliniske hverdag på afdelingen deler Anne Marie Boeskov:
”Derfor er rammerne om den enkelte afdelings arbejde også vigtigt at få afstemt i et samarbejde som det vi har haft med de studerende”, tilføjer sygeplejersken.

Men trods samarbejdet med studerende kræver ressourcer, der er knappe i en afdeling som deres, er de to sygeplejersker glade for at have modtaget en løsningsmodel der kan tages direkte i brug på afdelingen:
”Der har manglet et hensigtsmæssigt setup til arbejdet, og det har de studerende jo opfundet med den her ’stumtjener’”, fortæller Afdelingssygeplejersken Hanne Tørring.