Studerende strømlinede kommunikationen af ny teknologi

Projektet Operating Room Black Box styrker faglighed og patientsikkerhed gennem live-indsamling af video, lyd og udstyrsdata direkte fra operationsstuen. Formålet møder stor opbakning, men det kliniske personale bekymrer sig om datasikkerheden og ønsker ikke at føle sig overvåget. Derfor samarbejdede projektgruppen med studerende fra Kommunikation og IT på Københavns Universitet, der udviklede en kommunikationsstrategi for projektet.

Af Oskar Schade, CHI

At vi kan blive klogere på vores arbejdspraksis ved at indsamle af store datamængder er i 2024 en slet skjult hemmelighed. Det gælder ikke mindst på det kliniske område hvor live-monitering af det kirurgisk arbejde har et stort potentiale for at fremme såvel forskning som sikkerhed. Men hvordan undgår vi at det kliniske personale føler sig kigget over skulderen?

Følg CHI på LinkedIn

Projektet Operating Room Black Box (OR Black Box) er startet af en projektgruppe på Rigshospitalet og har til hensigt at øge transparens og kvalitet i det kirurgiske arbejde, gennem omfattende indsamling af bl.a. lyd og video fra operationsstuen.

Projektet er i dag udbredt til en række operationsstuer på hospitalet, men selvom dets formål møder opbakning, har personalet udtrykt bekymringer om teknologien. Derfor indgik projektgruppen i det forgangne efterårssemester i et samarbejde med en gruppe kandidatstuderende fra Kommunikation og IT på Københavns Universitet.

Hvad er OR Black Box?

Operating Room Black Box (OR Black Box) er et udviklings- og forskningsprojekt, der søger at fremme klinisk forskning, læring og patientsikkerhed gennem live-monitorering af operationsstuer. Projektet beror på en netværksbaseret løsning, hvor både lyd, video og data fra det kliniske udstyr indsamles i realtid. Projekt er startet som pilotprojekt i 2020 og dækker på nuværende tidspunkt 7 stuer på Rigshospitalet. Teknologien bag projektet er udviklet I Canada. Derfor samarbejder Rigshospitalet og projektgruppen med det internationale netværk International Centre for Surgical Safety der har base i Canada. Læs mere om OR Black Box.

”Patienter kan vi alle blive”

For Jeanett Strandbygaard, afdelingslæge og projektleder for OR Black Box, gav samarbejdet mulighed for at få et nyt blik på særligt ét aspekt af implementeringen: kommunikationen. Foruden projektlederen, stiftede de studerende desuden bekendtskab med Rabiye Koc, IT-arkitekt i Center for IT og Medicoteknologi (CIMT) og Kjestine Emilie Møller, ph.d. studerende læge, der arbejder med OR Black Box.

Spørger man Jeanett Strandbygaard, der har arbejdet med projektet siden 2018, kan der let opstå en nervøsitet omkring implementeringen af teknologier som OR Black Box:

”Jeg tror at alle vi er i berøring med oplever at den her form for dataindsamling kan være grænseoverskridende, og det trods hensigten er klar. Først og fremmest fordi teknologien er ny, og dertil fordi der er en bekymring omkring mulige sikkerhedsbrister. Alle tror på den overordnede vision om at vi skal gøre det så sikkert så muligt at lade sig operere. Det vil enhver gøre som patient – og patienter kan vi alle blive. Målet med projektet kan alle derfor enes om. Men vejen dertil, dén har vi fundet det vanskeligt at beskrive.

Udforsk CHIs store case-katalog, hvor sundhedsprofessionelle fra hele Region Hovedstaden har indsendt virkelige udfordringer!

Fra Word-of-Mouth til strategisk kommunikation

De studerende kom med en anden forståelsesramme, og stillede derfor også spørgsmål, der ikke altid får plads når projektudvikling skal sameksistere med en travl klinisk hverdag:

“Havde vi haft de studerendes implementeringsmodel forud for projektstart, havde vi kunne fange mange flere nuancer i formidlingen af projektet”

Jeanett Strandbygaard, afdelingslæge og projektleder

”Der er mange ting de studerende har kunne udpege som ikke er del af vores overvejelser. Det kan være formuleringen af en kommunikationsstrategi, som vi måske slet ikke har fastlagt, fordi det tages intern på et morgenmøde. De spurgte mig fx. hvad projektets ’kommunikative implementeringsstrategi’ var. Her måtte jeg svare at jeg ikke havde noget begreb om hvad dét var. På afdelingen bliver sådanne ting ofte håndteret i form af ’word-of-mouth’. Det er ofte én selv, som sygeplejerske eller læge, der formidler de her ting”, fortæller projektlederen.

Særligt det at blive filmet i sit arbejde, har vist sig at afstedkomme en nervøsitet blandt det kliniske personale. At mere data kan betyde bedre indsigt i egen arbejdsgang, stiller hverken læger eller sygeplejersker sig skeptiske over for. De ønsker derimod ikke at føle sig overvåget og sat ’under lup’, forklarer Jeanett Strandbygaard:

”Der er en kæmpe forståelse for projektet i periferien, men når vi først bevæger os ind på operationsstuen og skal filme, så gør det lidt ondt. Lægernes indstilling var i første omgang, at de meget gerne lod sig filme, såfremt det kunne gøre dem bedre til deres arbejde. Sygeplejerskerne følte sig derimod en anelse truet, og undrede sig over om det nu kunne lede til en fyreseddel, hvis ikke de præsterede. Her var der nok særligt noget med kommunikation. Den bevægede sig ned af fra mig som læge, dernæst til Kjestine [Emilie Møller], og endeligt kom CIMT ind over, som personalet ikke nødvendigvis har et tillidsforhold til. Der har helt tydeligt manglet en klar kommunikation af initiativets implikationer, og af sikkerheden som der særligt ikke har været den rette tillid til. Når vi siger ’CIMT’ til vores kolleger, møder vi ofte den holdning at ’det jo kan hackes’”

”Det meste foregår in-house”

Frygten for sikkerhedsbrister blandt klinisk personale kan IT-arkitekt Rabiye Koc genkende. CIMT huser en bred pallette af fagligheder og det er sjældent sådan, at en enkelt fagperson alene tager ansvaret for beslutninger, forklarer IT-arkitekten. Alligevel hersker der en vis skepsis over for centerets arbejde:

” Der er ikke tale om et EKG-system der skal opgraderes, eller en opdatering af noget teknologi som medarbejderne allerede kender. Der er tale om ny teknologi, med en udenlandsk samarbejdspartner, der stadig er i opstartsfasen. “

Rabiye Koc, IT-arkitekt, Center for IT og Medicoteknologi

”Der er nogle steder desværre en dårlig opfattelse der hænger ved. Om det handler om implementering af projekter eller noget andet er uklart. Men klinikken har tendens til at trække sig tilbage når CIMT nævnes. Det er superærgerligt, for vi er her naturligvis for at hjælpe. Vi har både jurister, IT-folk og ansatte med fokus på operationel sikkerhed siddende, og vi kigger alt i gennem. Hver faglig specialist giver sin godkendelse. Det er imidlertid ikke informationer, der nødvendigvis når klinikken eller bliver omsat til tillid”, Fortæller IT-arkitekten.

Læs også:

Bæredygtig anvendelse af værnemidler: En designopgave?”

Læs hele artiklen her.

Teknologien bag OR Black Box er oprindeligt udviklet i Canada, og med projektet indgår Rigshospitalet i et international netværk af hospitaler og videnscentre. Derfor ligner OR Black Box heller ikke nødvendigvis den arbejdsgang klinikere er bekendt med, forklarer Jeanett Strandbygaard:

”Vi arbejder sammen med et privat canadisk firma, der laver alle vores analyser. Vi optager på stuen via kameraer og mikrofoner, indsamler data i form af puls og blodtryk, og får et samlet billede af hvad der foregår på stuen. Selve dataanalysen sker imidlertid i Canada. Selvom sikkerhedslinjerne selvfølgelig er godkendt af CIMT, så er dette ikke noget som folk nødvendigvis føler sig tilpas med. I sundhedsvæsenet er vi vant til at det meste foregår ’in-house’”.

Desuden er OR Black Box ikke blot en udvidelse af systemer som personalet allerede har stiftet bekendtskab med og ser som en integreret del af deres hverdag, tilføjer Rabiye Koc:

”Det spiller en stor rolle, vil jeg mene, at det her er noget helt nyt. Der er ikke tale om et EKG-system der skal opgraderes, eller en opdatering af noget teknologi som medarbejderne allerede kender. Der er tale om ny teknologi, med en udenlandsk samarbejdspartner, der stadig er i opstartsfasen. Det er alle faktorer, der kan danne grobund for skepsis”.

”Implementeringshjul” udviklet af de studerende

Derfor mener projektleder Jeanett Strandbygaard at de studerendes strategiske tilgang til kommunikation er en stor fordel i implementeringsarbejdet – En tilgang, der også havde gavnet OR Black Box i projektets tidlige opstartsfase:

”Havde vi haft de studerendes implementeringsmodel forud for projektstart, havde vi kunne fange mange flere nuancer i formidlingen af projektet. De studerende havde oprindeligt troet de ville beskæftige sig med de tekniske aspekter af OR Black Box, men kom frem til at det var kommunikations der haltede nærmere end selve teknologien. Jeg tror ofte i sundhedsvæsenet at vi kan få den indstilling, at vi er meget specielle, og at folk dårligt forstår hvad vi laver, hvis de ikke selv arbejder på et hospital. Det var bestemt ikke tilfældet med de studerende”.

Hør mere om OR Black Box i denne video

Hvis videoerne ikke vises, skyldes det at du har takket nej til cookies. Klik her for at ændre dit samtykke.