Bæredygtig anvendelse af værnemidler: En designopgave?

I april faciliterede Det Kongelige akademi et såkaldt designsprint med fokus på bæredygtighed. Her havde CHI glæden af at levere en af dagens cases. Region Hovedstaden står nemlig med udløbne værnemidler efter COVID-19 pandemien. Kan et designperspektiv vise vejen til en mere bæredygtig løsning?

Af Oskar Schade, CHI

Hvad har udløbne værnemidler at gøre med design? Dette var ét blandt flere spørgsmål, der blev gransket, da studerende på Master-uddannelsen Strategic Design and Entrepeneurship deltog i et såkaldt designsprint, en eftermiddag i april i et af Det Kongelige Akademis flotte auditorier.

Følg CHI på LinkedIn

Region Hovedstaden har under COVID-19 pandemien indkøbt og opmagasineret værnemidler på vegne af staten. Brugsdatoen for mange af disse værnemidler er imidlertid udløbet, og der skal findes alternativ anvendelse til dem, hvis de ikke skal kasseres.

Denne problemstilling var blandt en vifte af cases på designsprintet, hvor en gruppe studerende ”sprintede” mod alternative anvendelsesmuligheder, i tæt dialog med flere medarbejdere fra Center for Økonomi (CØK).

Hvorfor skal Region Hovedstaden kassere værnemidler?

Under COVID-19 pandemien opjusterede Region Hovedstaden indkøbet af diverse værnemidler.  Blandt disse varer findes både midler til desinfektion, kitler og masker.  En stor del af de tilbageværende lagervarer er nu udløbet, hvorfor der skal findes alternativ anvendelse. Der er et politisk ønske om at undgå kassering af de værnemidler, hvor der kan findes anden anvendelse. Dertil kommer at en sådan kassering er forbundet med økonomiske omkostninger i millionklassen. Af disse årsager har Center for Økonomi ønsket at afsøge mere bæredygtige løsninger.

De studerende ranker ryggen

Spørger man Camilla Hedegaard Møller, uddannelsesleder på Strategic Design and Entrepeneurship, giver øvelser som designsprintet de studerende et unikt vindue til den verden, der venter dem efter deres uddannelse:

“Min erfaring er at de studerende opdager at de kan bidrage til deres omverden, allerede mens de studerer”

Camilla Hedegaard Møller, Uddannelsesleder

”Min erfaring er at de studerende opdager at de kan bidrage til deres omverden, allerede mens de studerer. Det læringsudbytte sætter spor, og gør at de ranker ryggen. Selvom de ikke når frem til et fantastisk designforslag på to timer, får de en oplevelse af at man kan tale sammen på tværs af fagligheder”, fortæller uddannelseslederen.

Udforsk CHIs store case-katalog, hvor sundhedsprofessionelle fra hele Region Hovedstaden har indsendt virkelige udfordringer!

Administrative byrder i sundhedssektoren kan synes langt fra en verden af design. En helt reel løsning på Region Hovedstaden problem, om end ringeagtet, er f.eks. at afbrænde de mange værnemidler. For Camilla Hedegaard Møller er problemstillingen dog et strålende eksempel på hvor meget designfaget kan rumme:

”Jeg synes det er en fuldkommen genial case. Det er en integreret del af de studerendes designfaglighed at skabe et helt ny design. Det er ikke tilfældet her. Det gør at man får flyttet sin forståelse af design fra at skulle lave et nyt objekt, til i stedet at arbejde systemisk med en udfordring. Derudover viser casen hvor bredt bæredygtighedsbegrebet kan være. Vi kan ikke definere bæredygtighed én gang for alle, og dagens forskellige cases favner bredt. Vi er f.eks. meget optagede af cirkulære økonomier og genbrug af materialer, så derfor er Region Hovedstadens case en spændende udfordring for de studerende”.

Nye løsninger på vedvarende udfordringer

For specialkonsulent i CØK Mads Thunø Dupont, der sparrede med de studerende under designsprintet, peger problemstillingen desuden ind en fremtid hvor bæredygtig produktion og anvendelse af værnemidler fortsat vil skulle prioriteres:

“Det er klart at vi naturligvis også kunne ønske os at snakke med endnu flere studerende og deltage i mere langstrakte samarbejder, men jeg synes det er et strålende format, der tillader en mere uformel og fri dialog med de studerende”

Mads Thunø Dupont, Specialkonsulent

”Det står helt klart – og det har vi også vendt med de studerende her – at det her er en vedvarende udfordring. Lige nu har vi et konkret antal paller med udløbne værnemidler, men vi har jo løbende varer, der udløber, hvis ikke de bliver brugt. Derfor kan man sagtens forestille sig, at det her vil være en proces vi skal gentage, hvis ikke vi finder alternative anvendelsesmuligheder. Her kan vi jo med fordel have en dialog med dygtige studerende, som vi har haft på dette designsprint”.

Ud af siloen

En eftermiddag er næppe nok til at løse et problem af den skala som de udløbne værnemidler repræsenter. Alligevel kan korte samarbejdsformater som det intensive designsprint bidrage til at åbne problemstillinger op og skabe et fundament for tværfaglig idéudveksling, mener specialkonsulenten:

“For os er det genialt at der er en enhed som Copenhagen Health Innovation, der identificerer behov for nye løsninger. Det er en interessant model, der viser at behov kan afdækkes på tværs af sektorer og at løsninger kan udvikles tværdisciplinært”

Camilla Hedegaard Møller, Uddannelsesleder

”Det er klart at vi naturligvis også kunne ønske os at snakke med endnu flere studerende og deltage i mere langstrakte samarbejder, men jeg synes det er et strålende format, der tillader en mere uformel og fri dialog med de studerende. Selvom vi gav de studerende rigeligt med udfordringer og benspænd i vores præsentation af casen, har de formået at udfylde en planche”

Master-programmet Strategic Design & Entrepeneurship er et samarbejde mellem Det Kongelige Akademi og Copenhagen Business School. Derfor er det tværdisciplinære arbejde en del af uddannelsens DNA. For Studieleder Camilla Hedegaard Møller, understreger samarbejdsøvelser som designsprintet at mødet mellem uddannelse og erhverv rummer et stort potentiale:

”For os er det genialt at der er en enhed som Copenhagen Health Innovation, der identificerer behov for nye løsninger. Det er en interessant model, der viser at behov kan afdækkes på tværs af sektorer og at løsninger kan udvikles tværdisciplinært. Det har en stor værdi for os som uddannelsessted”.

Læs også:

“Designstuderende var en kærkommen forstyrrelse
på Hvidovre Hospital

Læs hele artiklen her.