Innovation blev øjenåbner for studerende

Tandplejerstuderende i innovationsforløb

Tandplejerstuderende deltog i et intensivt innovationsforløb og opdagede, at processen er et meget brugbart studieværktøj, som de ville ønske, de havde lært langt tidligere.

På Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) på Københavns Universitet står uge 4 altid på valgfri emneuge for de studerende på tværs af årgangene. Mens de fleste fordybede sig i tandrensning, digitalisering eller sundhedsfremme, fik en lille gruppe studerende i år mulighed for at prøve kræfter med innovation. De deltog nemlig i pilotversionen af et innovationsforløb, som uddannelsesledelsen ønsker at udbrede til alle studerende næste år.

”Vi laver tandplejere, der skal bruges i det virkelige liv. De har brug for et innovativt mindset og tværfaglighed. Innovationsprocessen og værktøjerne til idégenerering og problemløsning er noget, de studerende kan bruge til at løse store og små projekter fremover,” siger underviser på tandplejeruddannelsen Anne Chrone, der var med til at lave innovationsforløbet.

Intensivt forløb udfordrede både underviser og studerende

I tæt samarbejde med CHI havde SKT igennem efteråret 2017 planlagt forløbet, der tog udgangspunkt i en konkret udfordring fra Omsorgstandplejen i Københavns Kommune: Når ældre kommer på plejehjem er det en stor udfordring at passe godt på deres tænder. De får hurtigt huller i tænderne og betændelse i munden, hvilket er et stort problem, da der er påvist en sammenhæng med både lungesygdomme og hjerte-kar-sygdomme.

12 studerende fra alle årgange tog chancen og meldte sig til det nye forløb. På fire dage gennemgik de en intensiv og stramt faciliteret innovationsproces, hvor de i grupper gik fra total forvirring og frustration til alle at have udviklet idéer til, hvordan problemet kunne løses på en ny måde.

”Vi guidede de studerende igennem de fire dage og det var et meget intensivt forløb. Jeg overvejede i starten, om vi overhovedet ville komme i mål med det, for det var svært at trække dem i gang. Men det viste sig at være en god måde køre processen på. De kom virkelig frem til noget på relativt kort tid,” fortæller Anne Chrone.

Forløbet

Dag 1 – på bar bund
Præsentation af problemet
Personlighedstest som baggrund for forståelse af gruppedynamik
Find på 50 dårlige ideer

Dag 2 – bliv i problemet
Praksisbesøg på plejecenter Sølund
Observation og interviews med ledelse og medarbejdere
Identificere problemet

Dag 3 – find en løsning
Udvikle ide til løsning på problemet

Dag 4 – præsenter idéen til en løsning
Præsentere løsning for Omsorgstandplejen, uddannelsesledelsen på SKT og inviterede eksperter

Innovation som studieredskab

De studerende, der deltog, anede ikke, hvad de gik ind i, da de meldte sig.

”Vi blev bare kastet ud i det og troede faktisk ikke, vi kunne blive færdige, men det var en god stuktur til meget hurtigt at nå frem til noget. Vi gik fra ingenting til et resultat på tre dage!” siger Jesper, Tatjana og Rebekka, der alle deltog i forløbet og efterfølgende er ret begejstrede.

”Det her var god forberedelse til andre pædagogiske opgaver. Vi har fået en masse værktøjer, som vi kan bruge i projekter og opgaver og til at håndtere problemer. Det burde være en fast del af pensum allerede fra første semester,” siger de.

Selvom der i forløbet var mere fokus på processen end selve løsningen, gav det de studerende noget, at det var en ægte udfordring, de arbejdede med og at de skulle fremlægge deres idéer til at løse den for både Omsorgstandplejen og uddannelsesledelsen på fjerdedagen.

”Det var fedt, det ikke var fiktivt, men at vi arbejdede med noget realistisk og at vi blev taget seriøst. Det var meget motiverende,” understreger Jesper, Tatjana og Rebekka.

Fra pilotforløb til 200 studerende i 2019

Anne Chrone kørte forløbet sammen med CHIs innovationskonsulent på Københavns Universitet, Nina Riis, der er erfaren i at køre sådanne innovationsforløb for studerende. Anne havde derfor en dobbeltrolle, da hun skulle facilitere de studerendes proces og samtidig var i lære i at undervise i innovationsprocesser hos Nina. Det gav stor tryghed for Anne, der er begejstret for forløbet, men har respekt for at skulle køre det i større skala næste år.

”Det er en proces og værktøjer, der kan bruges i det virkelige liv og det var tydeligt, at det virker! Derfor vil vi gerne udbrede forløbet til alle 200 studerende i emneugen næste år. Her bliver det essentielt, at vi kan fortsætte det gode samarbejdet med Nina og CHI, så vi er i stand til gøre det i den helt store skala, ” siger Anne Chrone.