De studerende sætter spørgsmålstegn ved de ting, vi andre tager for givet

I efterårssemestret indledte Afdeling for Nyresygdomme på Rigshospitalet et samarbejde med studerende fra uddannelsen Kommunikation og IT, ved Københavns Universitet. Dette gav anledning til refleksion over egne arbejdsrytmer og viste, at store IT-systemer som Sundhedsplatformen kan gøres til genstand for forandring.

af Oskar Schade, CHI

I efterårssemestret indledte Afdeling for Nyresygdomme på Rigshospitalet et samarbejde med studerende fra uddannelsen Kommunikation og IT, ved Københavns Universitet. For Afdelingssygeplejerske Sarah Rytter og assisterende afdelingssygeplejerske Signe Bo Kunkel-Bode, gav samarbejdet anledning til refleksion over egne arbejdsrytmer og viste, at store IT-systemer som Sundhedsplatformen kan gøres til genstand for forandring.

Post-It-sedler på skrivebordet

Afdelingens sygeplejersker oplever, at dialysepatienter ofte har ønsker til andre dialysetider, end deres faste tider. Når patienter skal til konfirmation, fødselsdag eller andre arrangementer, skal deres dialyse stadig passes og patienterne er afhængige af at få en anden dialysetid.

Patienternes ønsker er hidtil blevet givet som mundtlige beskeder eller på post-it-sedler og lagt på afdelingssygeplejerskens skrivebord. Dette har foranlediget et ønske om dels at undgå, at patientnavne ligger frit fremme på kontoret og dels at sikre, at ønsker til ændrede tider ikke glemmes eller forsvinder.

“Det var tre grupper med samme opgave – samme udgangspunkt – men tre forskellige slutprodukter. De var superdedikerede og imødekommende også overfor de øvrige sygeplejersker – en meget positiv oplevelse”

Sarah Rytter, Afdelingssygeplejerske

Tre grupper af Kommunikation- og  IT-studerende, fik derfor til opgave at udvikle applikationer til effektivisering af ombooking, der kunne implementeres i Sundhedsplatformen (SP), et arbejde de studerende gik til med stor interesse, fortæller Sarah Rytter:

”Det var tre grupper med samme opgave – samme udgangspunkt – men tre forskellige slutprodukter. De var superdedikerede og imødekommende også overfor de øvrige sygeplejersker – en meget positiv oplevelse”

Kollegaen Signe Bo Kunkel-Bode tilføjer:

”Det var de jo også overfor patienter og pårørende. De kom jo for at hjælpe os, men de var meget opmærksomme på at sådan en løsning, vedrører flere aktører”.

Er du sundhedsprofessionel og har din afdeling en udfordring, I godt kunne bruge friske øjne og et nyt perspektiv på?
Del din udfordring med CHI og indsend en projektcase!

Modspil til vanetankegangen

For de studerende, var arbejdsgangen på et hospital imidlertid også forbundet med en vis fremmedhed, forklarer Sarah Rytter:

”Sygeplejersken kender jo den her verden. De studerende kendte den ikke på samme måde.
Derfor kunne vi mærke, at de var mere ydmyge over for at befinde sig på et hospital”

“De sætter spørgsmålstegn ved nogle ting som vi andre tager for givet – De giver modspil til os og til den vanetankegang der er i så stor en institution som vores. Det tror jeg er rigtig sundt”

Sarah Rytter, Afdelingssygeplejerske

Mødet mellem de to verdener – og at de studerende ikke kender hverdagen på afdelingen – har til gengæld fordret en særlig nysgerrighed, mener afdelingssygeplejersken:

”De sætter spørgsmålstegn ved nogle ting som vi andre tager for givet – De giver modspil til os og til den vanetankegang der er i så stor en institution som vores. Det tror jeg er rigtig sundt”.

Følg CHI på LinkedIn

Et stort system at arbejde med

At ændre Sundhedsplatformen er en stor opgave, men samarbejder som dette er et skridt i den helt rigtige retning, mener Sarah Rytter:

”SP er et stort system at arbejde med, og selvom der er lang vej til drømmescenariet, udfylder den applikation som de studerende har lavet vores ønske godt”

Mødet med de studerende skabte desuden rum til refleksion på tværs af fagligheder, mener afdelingssygeplejersken:

”Det er altid inspirerende at møde folk der tænker i andre baner, og det oplevede vi bestemt med de her studerende, der er i gang med at udvikle en helt anden faglighed, end vores egen. Alene hvor meget det kræver at lave en helt simpel request i SP, var ny viden for os”.

Læs også:

Bispebjergs innovationschef: Jeg regner med, at det her bliver en kæmpe overskudsforretning

Læs hele artiklen her.

En ny virkelighed

Mødet mellem Kommunikations- og IT-studerende og klinikere var ikke kun et tværfagligt møde. De studerende har særlige kompetencer der varsler om ny arbejdsmæssig virkelighed, mener Sarah Rytter:

”IT er bare noget de unge her er meget stærkere i. Anciennitet spiller en rolle i ’den gamle verden’. Her er det helt vendt på hovedet”.

“IT er bare noget de unge her er meget stærkere i. Anciennitet spiller en rolle i ’den gamle verden’. Her er det helt vendt på hovedet”

Sarah Rytter, Afdelingssygeplejerske

At de studerendes applikationer kunne implementeres i bookingsystemet, var derfor en særligt spændende nyhed for de to afdelingssygeplejersker:

”Da vi fik at vide at det bare kunne integreres i platformen, var vi overraskede – det er vi ikke vant til”, fortæller Signe Bo Kunkel-Bode.

Den oplevelse deler Sarah Rytter: ”Vi har haft mange ønsker om hvordan platformen skal indrettes og der er funktioner vi savner. Vi har været vant til, at ændringer i SP er lang tid om at blive implementeret, så det var en kærkommen overraskelse”.

Læs også:

Studerende sikrer skarpt fokus i udviklingen af SpilleRiget

Læs hele artiklen her.