Health Innovators gør studerendes idéer til god forretning

Health Innovators workshop

Hvilken støtte har entreprenante studerende brug for, når de arbejder på nye løsninger til sundhedssektoren? Det er folkene bag inkubationsforløbet Health Innovators blevet meget klogere på efter et års erfaringer. Derfor vil fokus på innovationsprocessen fremover blive suppleret med et endnu stærkere fokus på forretningsudvikling. Det skal sikre, at flere af de studerendes idéer bliver levedygtige efter forløbets afslutning.

De to første pilotforløb af Health Innovators blev gennemført i 2017. I alt har 22 studerende fordelt på otte teams deltaget i inkubatorforløbet, der har givet de entreprenante studerende kompetencer og en solid struktur for arbejdet med deres ideer, ligesom det har givet dem netværk og kontakter til at gøre ideerne til virkelighed. Forløbet veksler mellem ekspertoplæg og workshops hver 14. dag og individuelle rådgivningsmøder mellem hvert enkelt team og specialister inden for relevante områder.

Det unikke ved Health Innovators er det stærke sundhedsfaglige fokus, og det er også det, som de studerende i særlig grad fremhæver, som værdiskabende i forløbet. Introduktionen til sundhedssektoren, kontakten til relevante sundhedsaktører og fageksperter samt adgangen til kompetente rådgivere har hjulpet de studerende med at gøre deres idéer til levedygtige løsninger videre frem.

“Vi har fået rigtig meget ud af forløbet. Vi har haft megen sparring med folk inden for faget og med kendskab til den her health tech verden. Så vi har fået hurtig feedback på det i en tidlig fase.”

Hans Kristian fra Prozense

“Rådgivning og netværk har vi fået meget ud af. Vi har haft mulighed for at få kontakt til nogle mennesker igennem Health Innovators, og det har gjort det meget nemmere at få aftaler i hus. Det har været guld værd!”

Amalie fra IRIS

“Det har været en rejse igennem, hvad man skal være opmærksom på, hvis man innoverer inden for sundhedssektoren. Fx har vi fået et indblik i aktørerne i sundhedssektoren – det var helt vildt spændende.”

Benedikte fra IRIS

“Vi har fået et roadmap til, hvordan vi kan udvikle IRIS. Og vi er blevet holdt i hånden ift. at starte den her virksomhed op. Vi er ret sikre på, at vi ikke havde været så langt nu, som vi er, hvis ikke vi havde været med i Health Innovators.”

Amalie fra IRIS

“Det har bare været de helt rigtige kontakter, vi har fået. Som vi måske ikke havde fået, hvis vi bare havde gjort det ude på DTU.”

Jacob fra CAICU

Pilotforløb i stadig udvikling

CHIs innovationskonsulenter, der står bag forløbet, har løbende evalueret på Health Innovators og det har sammen med feedback fra de studerende og de deltagende organisationer dannet baggrund for en videreudvikling af forløbet.

”I det første forløb var det selve innovationsprocessen, der var den røde tråd i fællessessionerne. I det andet forløb skruede vi op for forretningsudviklingsaspektet ved at lade business model canvas være et gennemgående element. Det har fungeret godt, men vi kan se, der er behov for at fokusere endnu mere på forretningsudvikling og konsolidering af forretningsideen. Derfor optager vi fremover teams, der er nået længere med deres idé, så de allerede har afprøvet den,” fortæller Werner Sperschneider, der er CHIs innovationskonsulent på Københavns Professionshøjskole (tidl. Metropol) og som i foråret 2018 er ansvarlig for Health Innovators.

De enkelte teams er meget forskellige både i typen af idé, forretningsmodel, modenhed og behov. For at målrette forløbet yderligere til disse individuelle behov, vil de rådgivere, der holder oplæg på fællessessionerne, også give individuel sparring til hvert team. De enkelte teams får dermed en unik mulighed for at bruge ekspertisen helt konkret i forhold deres egen problemstilling.

Målet er at sikre platform for videreudvikling

Helt overordnet er målet at sikre, at de enkelte teams får så solidt et grundlag som muligt til at videreføre deres ide – også efter Health Innovators afslutning. Derfor er der efterhånden igangsat flere initiativer, der skal sikre en platform for videreudvikling af deres forretningsideer:

  • Fra starten har der været etableret et stærkt samarbejde med studenter-hubs, især SUND Hub på Københavns Universitet, hvor alle teams får tilbudt en plads for at sikre, at de har et stærk miljø bag sig til at arbejde videre med projektet.
  • Ved forløbets afslutning pitcher alle Health Innovators teams foran et panel af brancheeksperter, inkl. en repræsentant fra Fonden for Entreprenørskab, der giver dem feedback og input til det videre arbejde.
  • Fra foråret 2018 har CHI indledt et samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, der har et stærkt fokus på kommercialisering og opstart, så de studerende får mulighed for at fortsætte deres arbejde i samarbejde med dem.

På forårets forløb deltager syv nye teams og med de nye tilpasninger er det forventningen, at de studerende får en endnu stærkere platform til at virkeliggøre deres ideer og etablere nye start-ups.