Studerende studerer studerende

Tre studerende fra It, læring og organisatorisk omstilling på Aalborg Universitet har skrevet speciale om Health Innovators – CHI´s inkubationsforløb for innovative studerende med en god ide til en sundhedsløsning.

Emily S. B. Winter, Louise L. H. Berthelsen og Sarah F. Hansen har skrevet specialet Entreprenørielt mindset i samarbejde med Copenhagen Health Innovation. De fandt blandt andet ud af, at tilegnelsen af viden og et innovativt mindset er en proces, der udvikler sig løbende og fremmes gennem samspil med andre. Og at en sådan læring kan fremmes ved deltagelse i et praksisfællesskab som Health Innovators.

”Vi valgte at skrive speciale om studenterdrevet innovation og entreprenørskab, fordi vi fandt emnet utrolig interessant og meget aktuelt. Mange politikere ser entreprenørskab som det, der skal sikre fremtidens nye arbejdspladser i Danmark og hjælpe med at opretholde den danske velfærdsstat.”

CHI har de sidste tre år arbejdet på at styrke de studerendes forståelse for den virkelighed, de møder som færdiguddannede, og stimulere et mindset, der er sporet ind på at finde innovative løsninger og de rette kompetencer til at fremtidssikre den danske sundhedssektor.

At det netop er vigtigt at fokusere på studerende fremhæver Emily, Louise og Sarah:

”Noget tyder på, at entreprenørskab skal introduceres tidligt for at klæde unge på til at blive iværksættere. Udover konkrete færdigheder skal der også arbejdes med det entreprenørielle mindset, der på sigt kan få Danmark til at omfavne iværksætterkulturen.”

Speciale stiller skarpt på Health Innovators

Specialegruppen foretog et observationsstudie af et Health Innovators forløb og interviewede både studerende, der var i gang med forløbet, og studerende, der efter forløbet prøvede kræfter med iværksætteriet i den virkelige virkelighed.

”Vores speciale bekræfter vores overordnede antagelse om, at det er hårdt arbejde at skabe en virksomhed og være entreprenør, og det er forbundet med store omkostninger og risici, personlige såvel som økonomiske. Inkubatorforløb som Health Innovators kan være med til at guide og uddanne studerende til entreprenørskab”

Nina Riis, der er innovationskonsulent og har været en bærende del af udviklingen af Health Innovators programmet, fortæller, at specialet er meget relevant og brugbart for CHI:

Vi er overordentlig glade for, at Emily, Louise og Sarah har valgt at skrive speciale om lige netop vores program. Deres speciale er meget grundigt og dybdegående. Vores egne evalueringer og tilbagemeldinger fra deltagere har været positive, men det er jo en enorm styrke, at tre udenforstående også kan bekræfte vores formodninger. Og så har vi fået en masse gode input til, hvordan vi kan videreudvikle programmet, så det bliver endnu bedre!

Nina Riis glæder sig desuden over, at studerende uden for de sundhedsfaglige og de innovative uddannelser har haft lyst til at studere innovative studerende.

Når studerende studerer studerende, møder de hinanden i øjenhøjde. Det tror jeg er vigtigt. Det er også fantastisk at se, at innovationsdagsordenen også er interessant for andre uddannelser end lige netop dem, vi arbejder med. Det tror jeg er rigtig vigtigt, hvis det skal lykkes os at skabe en iværksætterkultur i Danmark.”

Vi siger tak for indsigterne og ønsker Emily, Louise og Sarah et stort tillykke!

Læs mere om Health Innovators på www.healthinnovators.dk