Fra 12 til 200: praktiske erfaringer med at skalere et innovationsforløb

NSU: Dorte Njor-Larsen holder oplæg

Hvordan gør man 16 tandplejefaglige undervisere klar til at undervise 200 studerende i innovation? Det kræver god forberedelse viser erfaring fra Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere på Københavns Universitet. Det fortalte leder af den kliniske undervisning Dorte Njor-Larsen, da hun i slutningen af februar gæstede CHIs Netværksarrangement for Sundhedsprofessionelle og Undervisere med et erfaringsoplæg.

I januar 2018 lavede Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, SKT i daglig tale, et pilotforløb for 12 studerende. I stedet for den normale tandfaglige emneuge i uge 4, indgik de 12 studerende i et innovationsforløb, hvor de skulle finde på nye løsninger til at forbedre tandplejen blandt de ældre på et plejehjem. Piloten var en succes, med høj motivation og indlæring for de studerende. (Se artikel fra pilotforløb)

Krævede et halvt års planlægning

Derfor besluttede Dorte Njor-Larsen, der er leder af den kliniske undervisning, at emneugen i 2019 skulle have innovationsfokus for alle 200 studerende. Men hun var også godt klar over, at det var en stor opgave at forberede underviserne til at køre emneugen på en ny måde. Derfor startede hun ud i god tid.

”Jeg har en veluddannet lærergruppe. De er gode! Men det var udfordrende for dem at skulle gøre det her. De plejer at være eksperter og nu skulle de ud og facilitere noget, de ikke var eksperter i. Derfor startede vi allerede i august 2018 med at undervise lærergruppen i innovationsprocesser og hvordan man gør det her. Jeg vil ikke afskrække jer, men det tager altså noget tid. Man gør det ikke bare,” siger Dorte Njor-Larsen.

NSU: Dorte Njor Larsen holder oplæg

Studerende sammensat på tværs af årgange

Sammen med underviserne har Dorte Njor-Larsen planlagt forløbet igennem efteråret. Underviserne har fordelt sig på 8 temaer, som de studerende på tværs af årgangene kunne vælge sig ind på. Netop blandingen af årgangene har SKT vægtet højt, da det var et aspekt, som blev evalueret godt i pilotforløbet.

”Det giver dem noget at være sammen på tværs. En første-års studerende ved ikke så meget tandfagligt som en tredjeårs, men de kan byde ind med et andet perspektiv, som gør, at de kan lære af hinanden,” understreger Dorte Njor-Larsen.

Stor frihed til underviserne

Selve forløbet blev meget lagt ud til de enkelte undervisere. Efter en fælleslektion om morgenen gik de 8 temaer ud i grupperne og arbejdede med de forskellige cases. Her var det op til underviserne, hvilke metoder de ville bringe i spil for at få de studerende fra behovsafdækningen over idégenerering og udvikling til løsningsforslag.

Når Dorte Njor-Larsen selv evaluerer forløbet, er det her hun vil ændre noget.

”Jeg ville ønske, jeg havde styret det strammere. Jeg slap underviserne meget fri. Det gav frustration hos dem,” siger hun.

SKT: Studerende arbejder på ny løsning
SKT: resultat af gruppearbejde
SKT: studerende midt i ballonleg

Løbende evalueringer fra studerende og undervisere

For at sikre underviserne havde en nem måde at evaluere forløbet på, lavede de hver dag korte videologs. Her fokuserede de på deres oplevelser i løbet af dagen, tanker og følelser. Det bliver et værdifuldt værktøj i planlægningen af næste års forløb i forhold til at sikre, at underviserne er klædt godt nok på til opgaven.

Efter forløbet har underviserne desuden fået til opgave at skrive et kort med en ting, de tager med sig fra innovationsforløbet, som de vil bruge i deres undervisning fremadrettet. Dermed forsøger Dorte at sikre, at metoder kan leve videre i andre sammenhænge. Innovationsprocesser kan nemlig bruges til andet end bare at lave innovation.

Derudover har de 200 studerende hver morgen evalueret den foregående dag ved at sende et ord ind til en Mentimeter-wordcloud. Ordet skulle beskrive dagen før. Den første dag var det dominerende ord Spændende. Men efterfølgende gik det over i Forvirrende og Lang. For Dorte Njor-Larsen var det et godt værktøj til at tage et øjebliksbillede af den proces, de studerende var i.

De studerende tager alligevel masser med fra forløbet. De siger i den opsamlende evaluering, at forløbet har haft indflydelse på deres måde at arbejde på. De har fået nogle værktøjer, de kan bruge til fx deres bachelor-projekter.

SKT: studerende evaluerer dag 1
SKT: studerende evaluerer dag 2