Innovation brugt som samarbejdsværktøj i undervisningen

KP forløb om mennesker med kræft, studerende pitcher

Studerende pitcher deres løsning til at skabe bedre patientinddragelse for kræftramte Eric.

300 studerende på KP har igennem syv uger udviklet nye løsninger til blandt andet mennesker med kræft og imponeret praksis med deres store fokus på patienten. Innovationsundervisningen har givet ekstra motivation for de studerende.

I midten af januar sidder 30 studerende klar i et undervisningslokale på Københavns Professionshøjskole til at pitche den løsning, de har udviklet til en case om kræftpatienten Eric. Da det bliver gruppe 2’s tur, rejser de 6 piger sig for at gøre klar: den ene har tegnet et overskæg med tusch og to har kitler på.

Gruppen viser med rollespil frustrationen hos casen Eric, som har kræft og er indlagt med problemer med at spise og drikke. Han føler sig ikke inddraget i behandlingen og er bekymret for, hvad der sker.

Gruppens løsning for at sikre bedre patientinddragelse er et Inddragelsesskema, som en sygeplejerske på afdelingen udfylder sammen med patienten. Skemaet tager udgangspunkt i den enkelte patient og hvad de i særlig grad ønsker eller ikke ønsker at blive involveret i. Skemaet skal være en del af Sundhedsplatformen og bruges som et aktivt værktøj for alle personalegrupper til at sikre, at Eric er involveret i tilpas grad.

Repræsentanten fra praksis, der er med til pitchen, bifalder ideen:

”Det er meget spændende. Jeg vil meget gerne tage ideen med tilbage på afdelingen.”

Fra fysisk til mental sundhed

De andre grupper har fokuseret på andre aspekter af Erics case:

 • Gruppe 4 fokuserer på det manglende indtag af mad og drikke og foreslår en særlig juicebar, der fokuseret på sund og nærende juice skræddersyet til de næringsbehov eksempelvis kræftpatienter har.
 • Gruppe 6 bekymrer sig om patientens mentale sundhed og har udviklet en digital dagbog, hvor patienten kan reflektere over sygdomsforløbet og dele det med personalet efter behov.
 • Gruppe 1 har fokuseret på at sikre støtte til de pårørende, hvor ex. Erics kone dels kan følge med i Erics behandlingsforløb og samtidig har overblik over tilbud til pårørende som støttegrupper, psykologhjælp mv.

Repræsentanten fra praksis var efter pitchene imponeret over de studerende og deres store fokus på at sætte patienten i centrum for deres løsninger.

Intensiv innovationsproces

Pitchen er kulminationen på et intensivt forløb, hvor 140 studerende fra syv forskellige uddannelser er bragt sammen for at sætte fokus på det tværprofessionelle samarbejde.

Forløbet Mennesker med Kræft startede i december med et lynkursus i innovation. I løbet af to timer gav CHIs innovationskonsulenter en introduktion til innovation og satte de studerende i gang med en innovationsproces baseret på procesmodellen Double Diamond (Se mere om Double Diamond nederst på siden). På kort tid skulle de studerende udforske problemfeltet i en konkret case om mennesker med kræft og formulere et kernespørgsmål, som de skulle bruge i det fortsatte arbejde.

Studerende på KP igang med innovations-workshop

De studerende på Mennesker med Kræft forløbet er igang med en intensiv innovations-workshop.

Studerende fra syv uddannelser samarbejder:

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Fysioterapeut
 • Radiograf
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske

De studerende kastede sig hovedkulds ud i det, til tider med stor frustration, og har siden arbejdet på at udvikle løsninger til forskellige cases omkring mennesker med kræft. Midt i forløbet har de også mødt et panel fra praksis, som de kunne stille spørgsmål til ift. at få afklaret detaljer omkring virkeligheden og samarbejdet på hospitalet.

For underviser Anne-Lene Rye Markussen, der har undervist på forløbet for første gang, har det været en interessant udvikling at følge:

”Jeg har praktisk taget haft en teoretisk læring på linje med de studerendes, hvilket jo har været travlt, men super spændende og lærerigt. Som underviser tror jeg, at man skal kunne tåle frustrationer fra start og følge de studerende i den ”rutschetur” som det kan være at skulle finde egen rolle i det tværprofessionelle samarbejde – lige som de vil kunne opleve det i klinikken,” understreger Anne-Lene Rye Markussen.

Motiverende forløb

De studerende, der har deltaget i forløbet, er glade for den anderledes tilgang til at arbejde på tværs af fagligheder.

”Det har været et sindssygt spændende forløb. Det her med at få en idé og fremføre den på den her måde har været meget motiverende for mig. Og når der så også sidder en fra praksis og lytter på vores pitch, så bliver det mere seriøst – så er det ikke bare endnu en fremlæggelse,” siger radiograf-studerende Janni fra gruppe 1.

Hun understreger også, at det har været lærerigt at samarbejde på tværs. I hendes gruppe havde de nemlig store udfordringer i starten, som de fik identificeret og løst teoretisk gennem en samarbejdskontrakt, der gav hele gruppen spilleregler for samarbejdet.

Studerende får vigtig forståelse af egen rolle

Netop denne oplevelse er vigtig for de studerende at tage med videre. Det tværprofessionelle samarbejde giver de studerende en mulighed for at forstå egen faglighed og sætte den i relation til andres.

”De studerende lærer rigtigt meget om sig selv, egen rolle og ansvar ind i det tværprofessionelle samarbejde og de kan forhåbentlig anvende det konkret i deres kliniske praksis, både som studerende og som snart uddannet,” siger Anne-Lene Rye Markussen.

Flere forløb arbejder med innovation

Udover forløbet Mennesker med Kræft har forløbet Sammenhæng i Patientforløb også brugt innovation som samarbejdsværktøj for deres 175 studerende.

Double diamond som innovationsproces

Double diamond er en procesmodel, hvor problemforståelse vægtes højt i arbejdet med at udvikle og kvalificere en løsning for en ekstern opdragsgiver. Modellen præsenterer fire faser inden for to diamanter:

Double Diamond, figur: innovation.sites.ku.dk

 • Discover handler om at undersøge, udforske og forstå problemkomplekset.
 • Define handler om at afgrænse og definere et klart problem, som skal løses.
 • Develop fokuserer på selve løsningsprocessen.
 • Deliver handler om tests og evaluering for at gøre koncepterne parate til produktion og implementering.

Hele undervisningsforløbet er bygget op om modellen så de studerende føres igennem de fire faser og når sikkert frem til en løsning.

Kilde: https://innovation.sites.ku.dk/model/double-diamond/