Sammensæt teams som en cocktail og skab innovation der kan implementeres

Martin Vesterby holder inspirationsoplæg for Netværk for Sundhedsprofessionelle og Undervisere

Hvad har en Manhatten Rye at gøre med innovation i sundhed? En hel del, hvis du spørger Martin Vesterby, direktør for innovation og forskning i Inno-X på Aarhus Universitet. Han gæstede i slutningen af februar CHIs Netværksarrangement for Sundhedsprofessionelle og Undervisere med et inspirationsoplæg. Du får hans fire vigtigste pointer her:

1. Sammensæt teamet efter behov, så du bruger folks spidskompetencer

Foran de 30 netværksdeltagere hev han en kasse frem og begyndte at lave whisky-cocktailen helt fra bunden på et lille bord, mens han passioneret fortalte, hvad han gjorde. Med hovedingredienserne whisky og vermouth er den relativt nem at lave. Derudover skal den have et dryp angostura bitter. Angostura er en potent sag, så der er kun brug for en lille smule. Til gengæld er den ret vigtig for, at cocktailen smager rigtigt.

Martin Vesterby argumenterer for, at det samme forhold gør sig gældende, når man skal sammensætte teams, der skal lave innovation.

Martin Vesterby holder inspirationsoplæg for Netværk for Sundhedsprofessionelle og Undervisere

”Teams skal sættes sammen efter behovet. Det er vigtigt at forstå, at angosturas rolle ikke er den samme som vermouths. Teamets angostura skal komme ind og løfte en mindre men essentiel opgave og ikke mere end det. Vi skal bruge folks spidskompetencer,” understreger han.

2. Hæder skal fordeles ligeligt uafhængigt af rollens størrelse

Med det i mente betyder det også, at selvom folk i et team har forskellige roller og løfter større eller mindre opgaver, så er de alle lige vigtige for successen af projektet.

”Whiskyen skal ikke have mere ros for projektets succes end angosturaen. Det skal vi huske, når vi fejrer det. Interdisciplinaritet er vigtig, så husk at hædre alle og del det, I kommer i mål med undervejs,” siger Martin Vesterby.

Martin Vesterby holder inspirationsoplæg for Netværk for Sundhedsprofessionelle og Undervisere

3. Tværfaglighed giver bedre implementering

Og hvorfor dette fokus på tværfaglige teams i forbindelse med innovation i sundhedssektoren? Martin Vesterby peger på at interdisciplinaritet er en grundlæggende præmis for at lave innovation, der kan implementeres. I forhold til forskning, viser det sig, at forskningsartikler fra tværfaglige teams over tid har en større impact end monofaglige. På samme måde er interdisciplinaritet vigtig for at kunne implementere løsninger i sundhedssektoren.

”Kun en tredjedel af det, vi forsøger at implementere i sundhedssektoren, er stadig i drift efter et år. I Danmark er vi gode til at gennemføre projekter, men vi er ikke så gode til værdiskabelse. Derfor høvler vi vores studerende på Aarhus Universitet igennem det at fokusere på behovet, på need-statement, og den forandring man ønsker at skabe i fremtiden,” siger Martin Vesterby.

For at sikre bedre implementering er det derfor vigtigt at se på værdiskabelsen. De tre effektmål kvalitet, udgifter og adgang (se figur) er tæt forbundne og en god rettesnor for om den løsning, man arbejder på, vil give værdi. For de tre effektmål skal være i balance for at projektet giver værdi:

Hvis enten udgifterne bliver for store eller målgruppen bliver for smal eller hvis kvaliteten ikke øges nævneværdigt, så er det nødvendigt at genoverveje eller ligefrem droppe projektet.

Iron triangle

4. Passion tiltrækker talent

En af Martin Vesterbys pointer i oplægget var vigtigheden af passion. Passion er en ingrediens, der påvirker oplevelsen af såvel en cocktail som et projekt.

Det viste han ved at få deltagerne til at skrive navnet på en historisk person, de så op til, på en post-it og placere den på en plakat imellem to akser, dér hvor de mente, at personens drivkraft for sit virke var. De to akser var hhv. ønsket om at forbedre verden og ønsket om at tjene penge.

De fleste sedler landede øverst på den altruistiske akse og understregede smukt Martin Vesterbys udgangspointe:

”Det at møde passionerede mennesker, tiltrækker talent til projekter.”

Deltagere til NSU tegner en person de beundrer
Deltagere til NSU laver øvelse