Konference samlede hele økosystemet til en dag i sundhedsinnovationens tegn

Konference om sundhedsinnovation 2017

I november afholdt CHI en stor konference i samarbejde med Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) og Copenhagen Center for Health Technology (CACHET). Med fokus på innovation i fremtidens sundhedssektor samlede vi 450 forskere, undervisere, sundhedsprofessionelle, studerende og konsulenter i Mærsk Tårnet. Et af de store temaer for dagen var, hvordan vi nu og i fremtiden kan arbejde på tværs af fagligheder og gennem samarbejdet løse de udfordringer, der står foran os.

I lyset af dét tema, er vi stolte af at se spredningen af fagligheder blandt deltagerne til konferencen, og at vi kan skabe rum for at faglighederne mødes, og hvor netværk og samarbejder kan opstå.

Sæt kryds i kalenderen

Vær med, når vi gentager succesen den 13. november 2018 i Mærsk Tårnet, Københavns Universitet.

Publikum til konference om sundhedsinnovation. Foto: Jesper Rais
konference om sundhedsinnovation. Foto: Jesper Rais

konference om sundhedsinnovation. Foto: Jesper Rais
konference om sundhedsinnovation. Foto: Jesper Rais