Hvorfor er det samarbejde så svært?

Hånden på hjertet: Er din praksis så god til at samarbejde med andre sundhedsprofessionelle, som I kunne være? Hvor mangler kommunikationen, redskaberne eller strukturen? Hvordan sikrer vi, at det ikke sætter den bedste behandling af patienten over styr? Copenhagen Health Innovation sætter spot på samarbejdet i sundhedssektoren – en af de helt store udfordringer for mange af os.

Efterårssemesters tema for uddannelsessamarbejderne under Copenhagen Health Innovation er fundet ved en stor afstemning blandt ansatte i sundhedssektoren og underviserne på de mange relevante uddannelser. Med overvældende flertal stemte I på emnet ‘Samarbejde i sundhedssektoren’.

En evig udfordring i sundhed

“Vi er på ingen måde overrasket over, at det var ‘samarbejde i sundhedssektoren’, der vandt som næste semesters emne. Det er jo noget, som vi i sundhedssektoren kontinuerligt skal forbedre i takt med ny viden og nye vilkår. Der er brug for samarbejde, også på tværs alle steder i sektoren – og det er desværre fortsat en udfordring,” forklarer Nina Brocks, der er Innovationskonsulent i Copenhagen Health Innovation.

Men hvorfor er et godt og grundigt samarbejde i særdeleshed en udfordring inden for sundhedssektoren?

Fik du læst:

Er fremtidens sundhedsprofessionelle retoriker,
ingeniør eller designer?

I artiklen taler Charlotte Hess, enhedschef for Region Hovedstadens center
for HR og uddannelse, også om behovet for mere og bedre samarbejde
blandt sundhedsprofessionelle. Læs hele artiklen her.

“Det er meget komplekst, for selv om vi behandler individer, så har vi en række processer, der automatisk sætter folk i bås – fordi det er vi nødt til at gøre, for at have en effektiv sektor. Et eksempel er kræftpakkerne. Pakkerne repræsenterer jo en optimering af behandlingsforløbene, og det er godt for behandlingen, men er det også godt for det enkelte individ? Som patient går du til undersøgelser og behandlinger på forskellige ambulatorier og afsnit, og derfor vil du opleve, at du bliver sendt af sted til fx blodprøver igen og igen, frem for at de alle bliver taget samtidig. Kan vi eksempelvis udvikle et system eller en samarbejdsform, der samler de blodprøver?” spørger Nina Brocks.

Vi glemmer at løfte blikket

“Ja, præcis, og det er noget af det, vi håber, det kommende semesters studerende og projektcasearbejde vil kunne vise. For sundhedssektorens folk er sindssygt dygtige på deres områder, som de rettelig skal være. Og vi ved også, at når de løfter blikket og kigger på deres ambulatorium eller laboratorium lidt udefra, så opdager de alle de muligheder for endnu bedre samarbejde, der rent faktisk er. I dagligdagen kan det være svært at finde tid til den grundige dialog mellem de forskellige afdelinger. Her ved vi, at de studerende kan gå ind udefra og se på ‘plejer’ med friske øjne. De kan stille de spørgsmål, der får rykket ved tingene,” forklarer Nina Riis, innovationskonsulent i CHI.

“Sundhedssektorens folk er sindssygt dygtige på deres områder, som de rettelig skal være. Og vi ved også, at når de løfter blikket og kigger på deres ambulatorium eller laboratorium lidt udefra, så opdager de alle de muligheder for endnu bedre samarbejde, der rent faktisk er”

Nina Riis, innovationskonsulent i Copenhagen Health Innovation

Det borger godt for resultaterne fra det kommende semester, mener de to innovationskonsulenter, der pointerer, at der er flere områder, I har peget på, som har udfordringer der handler om samarbejde – så der er rig mulighed for at få sin udfordring med som projektcase:

Klogere overgange og mere multibehandling

“Der er flere steder i sundhedssektoren, hvor bedre og mere samarbejde vil kunne højne kvaliteten af behandlingen og dermed forbedre patienternes møde med sundhedsvæsenet. Et af de væsentligste er de mange overgange – fx mellem det kommunale og det regionale og det private, og også de overgange der er i forskellige behandlingsforløb,” forklarer Nina Brocks.

“Et andet og vigtigt område er at se på, hvordan vi samarbejder, når patienter har flere diagnoser. Som det er nu, bliver du kun indlagt og behandlet for én ting – selv om du måske har andre diagnoser. Det er også en kendt problematik hos kronikere.”

Derfor efterlyser CHI nu projektcases, hvor samarbejde er centralt til det kommende semesters studerende:

De studerende har tiden til at finde løsninger

“De studerende kan stille en masse spørgsmål og på den måde kvalificere, hvad udfordringen handler om og foreslå en mulig løsning. Økonomi og eventuel implementering er op til afdelingen eller praksis selv. Fordelen for jer er, at I får friske øjne udefra som har den tid til at få øje på muligheder, I ikke selv har,” forklarer Nina Riis.

Vil I have et overraskende bud på en løsning på jeres samarbejdsudfordringer? Indsend jeres projektcase i dag!

Vi har tre undertemaer:


1. Fysiske rammer og nybyggerier

Begge parametre berører, hvordan de fysiske rammer understøtter praksis såvel som trivsel.

2. Overgange og tværprofessionelt samarbejde

Hvordan er patientens rejse i sundhedssystemet, og hvordan fungerer samarbejdet i den enkelte situation og på tværs af patientens forløb?

3. Digitalisering og nye teknologier

Har stor betydning for både patient og medarbejdere i sundhedssektoren. Begge har indflydelse på hvad der er muligt og giver uanede muligheder – og dem skal vi lære at navigere klogt i.