Det er utrolig vigtigt, at der kommer nogen ud på arbejdsmarkedet med et innovativt mindset

EaSo – Easy Isolation er stiftet af tre nyuddannede sygeplejersker, som har identificeret en række problemer med isolationskitler, der berør både patienter og personale. Det har de nu udviklet en løsning på og har fanget såvel markedets som andre sundhedsprofessionelles opmærksomhed. I maj tog EaSo 1. pladsen i idéudviklingsforløbet Health Innovators 2021, faciliteret af SundHub i samarbejde med Copenhagen Health Innovation.

Af Oskar Schade, CHI

EaSo – Easy Isolation er stiftet af Amanda Katrine Alsing (24), Line Mellerup (25) og Emilie Caroline Udsen (25), tre nyuddannede sygeplejersker. De har sat sig for at udvikle en isolationskittel, der forbedrer hverdagens møder mellem sundhedsprofessionelle og patienter. Det har ført til stor markedsinteresse på hospitalerne og positiv respons fra deres sundhedsfaglige kolleger. Projektet er desuden blevet godkendt til patentrettigheder af Patent- og Varemærkestyrelsen.

I maj tog EaSo 1. pladsen i Health Innovators 2021 – et forløb EaSo tilmeldte sig, da de var i gang med produktudviklingen, men endnu søgte yderligere indblik i det forretningsmæssige aspekt af sundhedsløsninger.

Startskuddet

Da de tre medstiftere endnu var studerende, arbejdede de med en projektcase fra Copenhagen Health Innovation. Her fik de mulighed for at indgå i dialog med personale på Intensiv Terapiafsnit på Bispebjerg Hospital:

Da vi snakkede med dem, kunne vi se, at det var de her isolationskitler, som skabte størst frustration. Den var tidskrævende at tage på, den beskyttede ikke tilstrækkeligt for smitte, og den gik let i stykker. Når man arbejder på en isolationsstue, skal ens krop jo kunne arbejde som normalt, så det går ikke, at den pludselig knækker og gør en mere eksponeret.

Den var tidskrævende at tage på, den beskyttede ikke tilstrækkeligt for smitte og den gik let i stykker. Når man arbejder på en isolationsstue skal ens krop jo kunne arbejde som normalt, så det går ikke, at den pludselig knækker og gør en mere eksponeret

EaSo – Easy Isolation

Denne oplevelse blev startskuddet for det projekt, der senere skulle blive EaSo – Easy Isolation. Som studerende og nu færdiguddannede sygeplejersker, har EaSos tre medstiftere desuden selv haft en dagligdag med kitlen på. Det har spillet afgørende rolle i projektets udvikling, mener de.

En dagligdag i kitlen

Netop overvejelsen om slutbrugerens behov har været vedholdende i EaSos arbejde. I deres produktudvikling og videre kontakt med andre sundhedsprofessionelle, har EaSo identificeret tre problemfelter, der gør de nuværende kitler til en udfordring i mødet mellem patient og sundhedsprofessionel. Kitlerne er:

  • Tidskrævende ved påføring
  • Hygiejnisk usikre
  • Stigmatiserende for patienter, der føler sig fremmedgjort af kitlernes udseende.

Problemerne med denne type værnemiddel er dog ikke et nyt fænomen, fremhæver de tre sygeplejersker: ”Kitlen er ikke blevet revurderet i 12 år. Dem, der designer kitlerne – vi tvivler stærkt på, at de er ude og arbejde i dem til daglig. Der er forskningsartikler tilbage fra 80’erne, der viser, hvordan patienter fx føler sig stigmatiserede på grund af kitlerne – men der er bare ikke gjort noget ved det.

I deres udvikling af løsningen har EaSo arbejdet med tre værdier, som er blevet indført i kitlens design:

  • Tidsbesparelse ved påføring
  • Hygiejnisk sikkerhed
  • Medtænkning af et patient- og personaleperspektiv i kitlens design

Disse værdier har sammen med løbende brugerinddragelse fungeret som ledestjerner i EaSos produktudvikling – og det har haft en mærkbar effekt: ”I dag når vi arbejder med isolationskitlerne, får vi jo lyst til at bruge vores egen”, tilføjer Amanda Katrine Alsing.

Amanda Kathrine Alsing
Sygeplejerske på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling på Nordsjællands Hospital.
Line Rathmann Mellerup
Sygeplejerske på Neonatal
på Herlev Hospital.
Emilie Caroline Udsen
Sygeplejerske på Afdeling for Hjerne- og Nerveskader, Intensiv behandling på Rigshospitalet.

Innovation på fuldtid

Projektet har særligt fået vind i sejlerne efter de tre sygeplejersker, som havde været gennem flere faser af produktudvikling, satte sig for at realisere løsningens markedspotentiale: ”Vi har lige modtaget et Mikrolegat og søger yderligere funding. Dét at få den første funding var en milepæl og en vigtig anerkendelse. Det viser, at der nogen, som tror på vores projekt.

Anerkendelsen har de imidlertid mødt flere steder. Undervejs i Health Innovators forløbet har EaSo mødt forskellige domæneeksperter, der har rådgivet dem i sundhedssektoren som marked. Det har givet dem viden, der vil følge dem i deres videre arbejde og en markedsforståelse, der allerede har sat sit præg på projektet:

Vi har mødt eksperter, som har lært os om prissætning i regionen. Det har givet en ny viden om, hvad vi skal påvirke, hvilke argumenter vi skal bruge, og hvordan vi skal kommunikere – fx ved salgsprocesser og beslutningsprocesser eller i dialog med indkøbsafdelinger om hvordan løsningen kan komme ind på hospitalerne og leve. Der er allerede flere potentielle købere i Region Hovedstaden, når vi går på markedet.

Der gået stærkt med udviklingen af EaSos isolationskitler, og selvom mængden af ny viden er stor, er de tre sygeplejersker ikke i tvivl om, at de har viljen til at fortsat forfølge et projekt, der har mødt så stor ros: ”Hvad skal der ske nu? Vi venter svar på fundingansøgninger og vil stifte en virksomhed, så vi kan søge ’Innobooster’. Drømmen er at arbejde fuld tid med EaSo og leve af vores løsning og startup!”

Anerkendelsen gavner det innovative arbejde

Udover at have modtaget funding i form af mikrolegatet, har de tre sygeplejersker desuden oplevet anerkendelse fra egne faglige kredse.

Emilies chef gav hende tid til at udvikle projektet og på baggrund af hendes arbejde med EaSo, fik hun tilbud om at være med i en innovationsgruppe på afdelingen. På grund af projektet er Line blevet inddraget i innovativt implementeringsarbejde på sin afdeling.

Også Amanda har oplevet støtte og opbakning og er blevet bedt om at holde et fagligt forum om sin viden om isolationskitlerne på sin afdeling.

Det er en succes for os, at vi vandt Health Innovators. Vi har vundet på at inddrage brugerne, på co-creation og på brugerdrevet innovation. Vi har haft succes med at arbejde iterativt og involvere brugerne hele vejen i processen. Det har hjulpet os med at sikre, at vi løser behovet for de mennesker, som arbejder med det i praksis

EaSo – Easy Isolation

Og anerkendelsen, både fra markedseksperter og deres sundhedsprofessionelle kolleger, betyder noget for de tre medstiftere: ”Vi er blevet bedre til at videreformidle og tro på vores idéer – og til at se på hverdagens praksis med nye øjne. Det er som om, man har åbnet for en boble af innovative tilgange og nye måder at gøre tingene på.

Health Innovators som springbræt

For EaSo har Health Innovators, udover mulighed for kvalificeret rådgivning, givet et ny blik for egne kompetencer. Succesen med projektet tilskriver de tre sygeplejersker særligt det brugerperspektiv, som har været så gennemgående i deres innovative arbejde:

Det er en succes for os, at vi vandt Health Innovators. Vi har vundet på at inddrage brugerne, på co-creation og på brugerdrevet innovation. Vi har haft succes med at arbejde iterativt og involvere brugerne hele vejen i processen. Det har hjulpet os med at sikre, at vi løser behovet for de mennesker, som arbejder med det i praksis.

Denne type oplevelser, mener de, har en stor værdi – og det gælder ikke kun for de studerende: ”Det er utrolig vigtigt, at der kommer nogen ud på arbejdsmarkedet med et innovativt mindset”, forklarer Line. Hendes medstifter Amanda tilføjer:

Jeg vidste ikke, at jeg kunne tænke innovativt, før jeg mødte det på studiet. Det burde være noget, som alle møder. Når man får redskaberne og tiden til at tænke innovativt, så kommer der nye idéer. Når vi selv oplever problematikkerne, så forstår vi dagligdagen.

Beskeden til andre studerende med idéer til nye løsninger indenfor sundhed er klar. Lydhørhed er værdiskabende, særligt i det innovative arbejde: ”Hør efter hvad slutbrugerne har at sige! Lad være med at lægge din egen idé ned over slutbrugerne. Lyt og forstå hvad der er behov for og brug input konstruktivt! Kom ud og prøv det af – igen og igen.

Der skal lyde en tak fra Line, Amanda og Emilie til Intensiv Terapiafsnit på Bispebjerg Hospital for et godt og engageret samarbejde omkring EaSo.

Læs også:

Henriks projektcase fik de studerende ud blandt byens sårbare:
“Det er noget, der vil præge dem fremover”

Læs hele artiklen her.

Er du underviser og tænker, at en projektcase fra sundhedssektoren kunne være relevant for din undervisning i efterårssemestret?
Kontakt CHI eller læs mere her