skip to Main Content

Kvalitetssikring af kikkertundersøgelser

Kvaliteten af kikkertundersøgelser, der udføres for at screene for tarmkræft, skal øges gennem nyt uddannelsesprogram. Programmet certificerer læger og sygeplejesker og sikrer, at undersøgelsen udføres sikkert og skånsomt.

Tarmkræft er en af de største kræftsygdomme i Danmark, men der er god mulighed for helbredelse, når kræften opdages tidligt. Derfor har man siden 2014 tilbudt alle kvinder og mænd mellem 50 og 75 år screening for tarmkræft. Det betyder, at langt flere danskere de kommende år vil skulle gennemgå en kikkertundersøgelse af deres tarm (koloskopi). Undersøgelsen er kompliceret og der er behov for dygtige læger, der kan udføre undersøgelsen sikkert og skånsomt.

På den baggrund udvikler CHI sammen med Olympus A/S et måleinstrument, der kan vurdere kvaliteten af lægers kikkertundersøgelser. Derudover etableres et uddannelsesprogram til at certificere læger i proceduren.

 • sundhedsinnovation

  Intelligent feedback til den udførende læge

  Måleinstrumentet giver lægen feedback vedrørende undersøgelsens progression og advarer om stop og begyndende slyngedannelse.

 • sundhedsinnovation

  Bedre uddannelse af læger

  Med måleinstrumentet kan man vurdere, hvilke læger vil have gavn af ekstra træning. Derfor udvikles også et uddannelsesprogram baseret på simulationstræning, der skal træne og certificere læger i proceduren, så kvaliteten af undersøgelsen øges.

 • sundhedsinnovation

  Viden og uddannelse kan udbredes

  På sigt kan uddannelsesforløbet også tilbydes til koloskopisygeplejersker og viden fra projektet vil desuden kunne bruges inden forundersøgelse og behandling af andre mavetarmsygdomme.

 • sundhedsinnovation

  Stort vækstpotentiale

  Måleinstrumentet forventes at have et betydeligt vækstpotentiale på verdensplan.

Opsætning af udstyr til træning af kikkertundersøgelse
Opsætning af udstyr til træning af kikkertundersøgelse
Opsætning af udstyr til træning af kikkertundersøgelse
Træning af kikkertundersøgelse på fantom
Træning af kikkertundersøgelse på fantom
Det fleksible endoskop der bruges til kikkertundersøgelsen.
Det fleksible endoskop der bruges til kikkertundersøgelsen.
Professor Lars Konge og læge, ph.d.studerende Andreas Vilmann
Professor Lars Konge og læge, ph.d.studerende Andreas Vilmann
Opsætning af udstyr til træning af kikkertundersøgelseTræning af kikkertundersøgelse på fantomDet fleksible endoskop der bruges til kikkertundersøgelsen.Professor Lars Konge og læge, ph.d.studerende Andreas Vilmann

Projektperiode

2016-2018

Projektpartnere

DTU, Københavns Universitet, Region Hovedstaden og ekstern partner Olympus A/S.

Kontakt

Hanne Meier, projektkonsulent
/ +45 35 32 83 66

Finansiering

Midler fra Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS).

greater-copenhagen
region-hovedstaden

Projektdeltagere

andreas-vilmann

Andreas Vilmann
Ph.d. studerende, læge 

KU, Region H

lars-konge

Lars Konge
Klinisk professor

Cames, Region H

billedet-er-paa-vej

Rasmus Paulsen
Lektor
DTU Compute

Se flere projekter

Den Europæiske Socialfond