Projektcases til Samarbejdet i sundhedssektoren

En projektcase er en fremstilling af et problemfelt fra sundhedssektoren, som studerende inviteres til at arbejde med og udvikle løsninger til. Formålet med en projektcase er, at studerende selv kan vælge den vinkel på det problemfelt, der beskrives i projektcasen. Bag en projektcase står der fagpersoner fra sundhedssektoren, som i samarbejde med studerende gerne vil sikre fremtidens sundhedssektor. Nedenfor kan du se de projektcases som er i spil fra august af i efterårssemesteret 2021. Du kan se projektcases fra tidligere semestre her.

Indretning af træningsafsnit for uddannelsessøgende i sundhedsprofessionsuddannelser og sosu-udddannelsen

Den case, stillet af Sektion for grunduddannelse- og uddannelsesudvikling i Region Hovedstaden søger forslag til indretning af en konkret sengeafdeling, der skal fungere som træningsafsnit for uddannelsessøgende i sundhedsprofessionsuddannelser og Sosu-uddannelsen.

SpilleRiget – Digitalt Spilunivers til indlagte børn og unge

Den case er stillet af SpilleRiget, et udviklingsprojekt i BørneRiget. Projektet vil skabe et samlet sted hvor børn, unge og familien, både patienter og pårørende, kan finde digital leg og aktivitet under hospitalsopholdet. Opgaven bliver at sætte sig grundigt ind i hvordan det er at være barn og ung på hospitalet, for at identificere de største behov for forandring, hvor SpilleRiget kan bidrage. Hertil ønsker vi os et idékatalog med mulige løsninger på de udvalgte behov.

Nonfarmakologisk forebyggelse af delir gennem design af rum

Den case, stillet af en tværfaglig arbejdsgruppe fra Rigshospitalets Hjertecenter, søger nonfarmakologiske løsninger, der kan forebygge, reducere og behandle forekomsten af delir, eksempelvis gennem indretning af rum. Arbejdsgruppen består af overlæger, afdelingslæger, ledende og kliniske sygeplejespecialister på tværs af fem afdelinger i Hjertecentret, Rigshospitalet. Som case-stiller, ønsker gruppen at igangsætte og afprøve indsatser i forhold til at opspore og understøtte behov for bl.a. sansestimuli hos indlagte patienter med risiko for udvikling af delir.

Information og beslutningsstøtte til patienter med senfølger efter kræftbehandling i tarmen

En stor gruppe patienter har senfølger efter operation for kræft, selvom de ikke længere har deres kræftsygdom. Disse patienter modtager i dag ofte ingen behandling eller hjælp til deres senfølger, som giver dem en betydelig nedsat livskvalitet.
Denne case stillet af Afdeling for Mave Tarm og Leversygdomme på Herlev Gentofte Hospital, søger skalerbare digitale løsninger på denne problemstilling – løsninger som jeres kursister kan være med til skabe gennem case-arbejdet.

Lige adgang til kompetenceudvikling i Region Hovedstaden

Hvilken rolle spiller Region Hovedstadens geografi i muligheden for at udvikle særlige kompetencer på tværs af regionen? Bornholms Hospital søger case-tagere til deres case om kompetenceudviklende aktiviteter og adgangen dertil. Denne case, stillet af Bornholms Hospital, handler om muligheden for at udelade geografi som en faktor i kompetenceudviklende aktiviteter. Bornholms Hospital ønsker lige adgang til kompetenceudviklende kurser og efter- og videreuddannelse, uden nødvendigvis at skulle rejse til Hovedstaden.