Hvilke temaer skal CHI vælge til efterårssemestret?

Coronakrisens isolation har givet mentale udfordringer for de fleste af os. Forestil dig så, at du bor på et ældrecenter og har været vant til at få familiebesøg hver dag. På Peder Lykke Centret i København har præcis den situation betydet stor ensomhed.

Podcast: Hvorfor gør Jens ikke, som Mette siger? – De unge mænd og restriktionerne

Hver dag står Mændenes Hjem i et hav af dilemmaer, når de skal hjælpe hundredevis af stofbrugere. I denne podcast fortæller sundhedsfaglig leder, Majken Fuglsang om COVID-19 på Mændenes Hjem, og hvorfor løsninger som nudging og ansigtsgenkendelse vil kunne hjælpe dem i kampen.

Podcast: COVID-19 eller overdosis?

Hver dag står Mændenes Hjem i et hav af dilemmaer, når de skal hjælpe hundredevis af stofbrugere. I denne podcast fortæller sundhedsfaglig leder, Majken Fuglsang om COVID-19 på Mændenes Hjem, og hvorfor løsninger som nudging og ansigtsgenkendelse vil kunne hjælpe dem i kampen.

Studerende på sociologi udvikler workshop til Rigshospitalets servicemedarbejdere

I et samarbejde med Rigshospitalet har studerende på sociologi fundet løsninger, der skal bruges til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø for ansatte hos Rigshospitalets Servicecenter.

NSU: Dorte Njor-Larsen laver oplæg

Fra 12 til 200: praktiske erfaringer med at skalere et innovationsforløb

Hvordan gør man 16 tandplejefaglige undervisere klar til at undervise 200 studerende i innovation? Det kræver god forberedelse viser erfaring fra Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere.

Studerende pitcher

Innovation brugt som samarbejdsværktøj i undervisningen

300 studerende på KP har igennem syv uger udviklet nye løsninger til blandt andet mennesker med kræft og imponeret praksis med deres store fokus på patienten. Innovationsundervisningen har givet ekstra motivation for de studerende.

Co-creation mellem tre uddannelser åbnede de studerendes øjne

KU og Københavns Professionshøjskole samlede fremtidens tandplejere, ergoterapeuter og ernæringseksperter for at generere idéer til sundhedsfremme. De studerende imponerede bl.a. med stor kreativitet og indsigt i motivation.

CHI Morgen: CAMES viser ny simulation frem

Sådan kan ny teknologi forbedre kompetenceudvikling og læring om sundhed

CHI Morgen havde fokus på, hvordan ny teknologi kan forbedre kompetenceudvikling og læring om sundhed. Til dette tema havde vi besøg af Ballast CPH og CAMES Rigshospitalet, der gav et indblik i, hvor langt vi er med simulationstræning, og hvad vi kan forvente i fremtiden.

Nina Brocks innovationskonsulent i Region Hovedstaden

Samarbejde med studerende skaber værdi for sundhedssektoren

Det skaber værdi, når hospitalernes afdelinger samarbejder med studerende om at løse konkrete udfordringer. Det viser erfaringerne i Copenhagen Health Innovation og derfor er det også blevet nemmere at finde sundhedsprofessionelle, der vil åbne dørene for samarbejder.