Samarbejde med designstuderende i efteråret 2024: Designmetoder og samarbejde

Er der noget i jeres praksis, som du og dine kolleger kunne bruge et nyt, iderigt perspektiv på? En udfordring eller problemstilling, som I godt ved trænger til nytænkning, men som I mangler overskud og tid til at tage jer af?

Så kan I nu få kvalificeret, værdifuld og inspirerende hjælp fra fremtidens arbejdsstyrke – nærmere bestemt fra 3. semester designstuderende fra Det Kongelige Akademi, som i efterårssemestret 2024 skal arbejde med problemstillinger fra sundhedssektoren.

Som det, vi kalder projektcasegiver får I nu mulighed for at invitere en flok studerende ind i jeres praksis, hvor de skal arbejde med en eller flere udfordringer. Udfordringer, I sammen med de studerende har mulighed for at identificere og definere.

De studerende skal sætte sig ind i jeres virkelighed, identificere en problemstilling, og udvikle et løsningsforslag med fokus på værdiskabelse for jeres afdeling.

De studerende arbejder indenfor følgende design-faglige retninger, som danner grundlag for casen:

  • Beklædning og Tekstil
  • Møbeldesign, Rum og Materialer, herunder løsninger for wayfinding, møbler, tekstiler, indretning og lysdesign
  • Visuel kommunikation, herunder visuel design, wayfinding samt digitale og analoge kommunikationsløsninger både internt på klinikken, med borgere eller andre eksterne interessenter, herunder også løsninger som apps til at interagere i et patientforløb/borgerforløb

Forløbet

På kurset skal de studerende lære at anvende designmetoder til at undersøge en kompleks situation med flere interessenter, udvikle og gennemføre en designproces sammen med andre, herunder at kunne identificere og formulere relevante designfaglige udfordringer og skabe tilhørende løsninger.

Forløbet varer 6 uger og starter op i uge 36. Derefter besøger de studerende afdelingen i uge 37 og i uge 39.

I træffer selv aftaler om tidspunkter og omfang af besøgene med de studerende.

Hvad kræver det af jer?

I bliver værter for en til to grupper á 4-6 studerende. I udpeger en-to kontaktpersoner, som bliver de studerendes indgang til afdelingen. Erfaring viser, at det kræver ca. 6-8 timer at være kontaktperson. I skal også sætte tid af til to besøg af de studerende, hvor de skal have mulighed for at prøve deres indledende idéer af med enten personale eller patientgrupper.

Som afslutning på kurset kommer de studerende på besøg hos jer og præsenterer deres løsninger og designproces i form af en film og en prototype. Dette møde er både til evaluering og fejring af jeres samarbejde med de studerende.

Partner

Det Kongelige Akademi & Copenhagen Health Innovation

Kursister fra:
Designuddannelsen

Fakta

• Forløbet varer 6 uger og starter op i uge 36.

• Derefter besøger de studerende afdelingen i uge 37 og i uge 39, hvor de skal have mulighed for at prøve deres indledende idéer af med enten personale eller patientgrupper.

• I træffer selv aftaler om tidspunkter og omfang af besøgene med de studerende.

• I bliver værter for to grupper á 4-6 studerende. I udpeger en-to kontaktpersoner, som bliver de studerendes indgang til afdelingen. Erfaring viser, at det kræver ca. 6-8 timer at være kontaktperson.

Output

• De studerende skal sætte sig ind i jeres virkelighed, identificere en problemstilling, og udvikle et løsningsforslag med fokus på værdiskabelse for jeres afdeling

• Som afslutning på kurset kommer de studerende på besøg hos jer og præsenterer deres løsninger og designproces i form af en film og en prototype. Dette møde er både til evaluering og fejring af jeres samarbejde med de studerende og foregår i uge 41.

Videogalleri: De studerendes løsninger

Hvis videoerne ikke vises, skyldes det at du har takket nej til cookies. Klik her for at ændre dit samtykke.