Finansiering 2016-2019

CHI blev i perioden finansieret gennem basisfinansiering fra de seks partnere og af projektbevillinger.

Den samlede basisfinansiering fra partnerne er 9,6 mio. kr. i en fireårig periode (2016-19).

Derudover har CHI modtaget større projektbevillinger:

17,6 mio. kr. fra Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), inkl. medfinansiering fra partnerne.

Med ReVUS vil Region Hovedstaden sikre, at ”Hovedstadsregionen skal være et af de fem mest foretrukne steder i verden til udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger til det globale marked”, og at ”Regionens borgere skal leve sundere og længere”.

ReVUS finansierer derfor flere af Copenhagen Health Innovations projekter, der støtter op om ovenstående mål.

Se mere om projekterne her:

Derudover har bevillingen støttet etableringen af CHI Management.

Projektbevillingen gælder perioden 1.1.2016-31.12.2018

16,9 mio. kr. fra  Den Europæiske Socialfond, Regionale Erhvervsudviklingsmidler og medfinansiering fra CBS, DTU, Københavns Universitet, Metropol, Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

EU’s socialfond ønsker med programmet Vækst via Uddannelse og iværksætteri at skabe vækst og job i alle danske regioner. Regionens Erhvervsudviklingsmidler støtter yderligere dette mål gennem Sund Vækst. Det skal blandt andet ske via en styrket og forbedret undervisning i iværksætteri og innovation på sundhedsområdet og dermed skabe grobund for vækst og udvikling.

Bevillingen finansierer følgende projekter i Copenhagen Health Innovation:

Projektbevillingen gælder perioden 1.9.2016-31.8.2019.

Sådan blev CHI finansieret 2016-2019 (mio kr.) – (i alt 40 mio. kr.)