skip to Main Content

Finansiering 2016-2019

CHI blev i perioden finansieret gennem basisfinansiering fra de seks partnere og af projektbevillinger.

Den samlede basisfinansiering fra partnerne er 9,6 mio. kr. i en fireårig periode (2016-19).

Derudover har CHI modtaget større projektbevillinger:

17,6 mio. kr. fra Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), inkl. medfinansiering fra partnerne.

Med ReVUS vil Region Hovedstaden sikre, at ”Hovedstadsregionen skal være et af de fem mest foretrukne steder i verden til udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger til det globale marked”, og at ”Regionens borgere skal leve sundere og længere”.

ReVUS finansierer derfor flere af Copenhagen Health Innovations projekter, der støtter op om ovenstående mål.

Se mere om projekterne her:

Derudover har bevillingen støttet etableringen af CHI Management.

Projektbevillingen gælder perioden 1.1.2016-31.12.2018

region-hovedstaden
greater-copenhagen

16,9 mio. kr. fra  Den Europæiske Socialfond, Regionale Erhvervsudviklingsmidler og medfinansiering fra CBS, DTU, Københavns Universitet, Metropol, Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

EU’s socialfond ønsker med programmet Vækst via Uddannelse og iværksætteri at skabe vækst og job i alle danske regioner. Regionens Erhvervsudviklingsmidler støtter yderligere dette mål gennem Sund Vækst. Det skal blandt andet ske via en styrket og forbedret undervisning i iværksætteri og innovation på sundhedsområdet og dermed skabe grobund for vækst og udvikling.

Bevillingen finansierer følgende projekter i Copenhagen Health Innovation:

Projektbevillingen gælder perioden 1.9.2016-31.8.2019.

vaekstforum
region-hovedstaden
den-europaeiske-union

Sådan blev CHI finansieret 2016-2019 (mio kr.) – (i alt 40 mio. kr.)

  • Basisfinansiering (5.4 mio. kr.)
  • ReVUS bevilling inkl. medfinansiering fra partnere (17,6 mio. kr.)
  • EU’s Socialfond/REM bevilling inkl. medfinansiering fra partnerne (16.9 mio. kr.)

Samarbejder

CHI's samarbejder

Copenhagen Health Innovation er en del af et større økosystem i Greater Copenhagen, der dækker hele værdikæden inden for sundhedsinnovation. CHI samarbejder derfor med andre lokale netværk og aktører, i særlig grad med de to andre tværsektorielle initiativer: Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) og Copenhagen Center for Health Technology (CACHET).

CHI, CHC og CACHET arbejder alle mod at skabe sundhedsinnovation, men initiativerne har hvert deres perspektiv på det. CHI fokuserer på uddannelse, CHC på kommercialisering og CACHET har det forskningsmæssige perspektiv.

greater-copenhagen

CHI er sammen med CHC og CACHET en del af Greater Copenhagen – et erhvervspolitisk samarbejde der skal fremme vækst og skabe arbejdspladser, og få Greater Copenhagen på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa.

Internationale netværk

eit-health-samarbejdspartner

EIT Health

Størstedelen af CHIs partnere er en del af EIT Health. EIT Health er et Europæisk netværk, der gennem bl.a. uddannelse og innovationsprojekter skal fremme entreprenørskab og skabe innovation inden for sund livsstil og aktiv aldring for at forbedre livskvaliteten i Europa.

Læs mere om EIT Health
samarbejdspartner HAE

Health Axis Europe

Strategisk alliance mellem sundhedsklyngerne Cambridge (England), Leuven (Belgien), Maastricht (Holland), Heidelberg (Tyskland) og København, der skal fremme sundhedsinnovation på tværs af Europa. Fra København koordineres indsatsen fra KU.

Læs mere om Health Axis Europe
Den Europæiske Socialfond