skip to Main Content

Sundhedsudfordringer ind i undervisningen

Konkrete sundhedsudfordringer fra praksis skal bringes ind i undervisningen på relevante sundheds- og innovationsuddannelser hos DTU, Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole, for at styrke de studerendes innovative mindset.

Copenhagen Health Innovation udvikler undervisning og uddannelseselementer, hvor konkrete udfordringer fra sundhedssystemet bringes ind i relevante uddannelser. Dette sker gennem kursusforløb, hvor undervisere får værktøjer og inspiration til at kombinere sundhedsudfordringer med innovation og entreprenørskab i deres undervisning. Målet er at skabe en virkelighedsnær undervisning, der får de studerende til at arbejde tværfagligt og tænke innovativt.

Udviklingen af udfordringer sker i tæt samarbejde med Region Hovedstaden og Københavns Kommune og indlejres i uddannelserne af dedikerede medarbejdere hos partnerne. Relevante uddannelser, hvor udfordringerne kan indgå, er blandt andet klassiske uddannelser som Medicinstudiet og Sygeplejerskeuddannelsen eller samarbejdsuddannelser som Medicin og Teknologi.

  • sundhedsinnovation

    Nyt perspektiv

    I arbejdet med udfordringerne vil de studerende kunne give et nyt perspektiv på de udfordringer, som sundhedsprofessionelle oplever i deres dagligdag, og dermed bidrage til udvikling af nye arbejdsgange på tværs af faglige og sektorielle skel.

  • sundhedsinnovation

    Styrker det entreprenante mindset

    De studerende opnår en forståelse for at implementere nye ideer i praksis, ligesom de udvikler et mere entreprenant mindset, der gør dem bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Projektperiode

Sept. 2016-2019

Projektpartnere

DTU, Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole, Københavns Kommune, Region Hovedstaden.

Kontakt

Lone Rådberg, projektkonsulent
/ +45 35 33 68 45

Finansiering

Vækstforum Hovedstaden, Regionale Erhvervsudviklingsmidler og Den Europæiske Socialfond.

vaekstforum
region-hovedstaden
greater-copenhagen
den-europaeiske-union

Projektmedarbejdere

Nina Riis

Nina Louise Fynbo Riis
Specialkonsulent, Innovation og Entreprenørskab

KU

Annette Vogelsang Rieva
Klinisk koordinator – Innovationskonsulent
Københavns Professionshøjskole

Jakob Hildebrandt er innovationskonsulent på DTU

Jakob Hildebrandt Andersen
Innovationskonsulent
DTU

Julia-Willer-Dallerup

Julia Willer Dallerup
Projektleder

Københavns Kommune

Nina Brocks

Nina Marie Brocks
Innovationskonsulent

Region Hovedstaden

Mette Ernst
Adjunkt – Innovationskonsulent
Københavns Professionshøjskole

Se flere projekter

Den Europæiske Socialfond