skip to Main Content

Sundhedsdialog på sociale medier

Big data analyse af sociale medier skal give sundhedsprofessionelle nye værktøjer til mere effektivt at udbrede sundhedsinformation.

Hvordan kan sundhedsvæsenet sikre, at vigtig information om sundhed og sygdom rent faktisk når frem til de relevante borgere og ikke bare forsvinder i mængden af information i det moderne samfund? Det vil Copenhagen Health Innovation afkode ved at analysere, hvordan sundhedsinformation formidles på sociale medier og hvilken effekt det har på borgere og patienter.

Ved at sammenholde data fra sundhedsorganisationers sider på Facebook og Twitter, fx medie (tekst, billede eller video), afsender (officielt, medarbejder eller en patient) og tidspunkt, med reaktionen fra borgerne, udvikles en model for, hvordan sociale medier kan bruges til effektivt at udbrede sundhedsinformation.

 • sundhedsinnovation

  Dialog skal ændre adfærd

  Målet er at skabe mest mulig interaktion med de relevante borgere i form af sundhedsdialog. En reel dialog gør det nemmere at få borgere til at ændre adfærd, fx ved at give dem konkrete redskaber til at ændre maden på bordet.

 • sundhedsinnovation

  Identificere patienter tidligere

  Ved hjælp af tekstanalyse vil modellen også afsøge om man kan bruge sociale medier til at komme i kontakt med borgere, der udviser de første tidlige tegn på en sygdom.

 • sundhedsinnovation

  Uddannelse af sundhedsprofessionelle

  På baggrund af modellen for sundhedsdialog vil der blive udviklet nye uddannelseselementer til at træne sundhedsprofessionelle i at bruge sociale medier til effektiv sundhedsdialog.

Projektperiode

2016-2018

Projektpartnere

CBS, Københavns Universitet og Region Hovedstaden.

Kontakt

Hanne Meier, projektkonsulent
/ +45 35 32 83 66

Finansiering

Midler fra Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS).

greater-copenhagen
region-hovedstaden

Projektdeltagere

ravi_vatrapu

Ravi Vatrapu
Professor

IT Management, CBS

henning_langberg

Henning Langberg
Professor

Folkesundhedsvidenskab, KU

nadia-straton

Nadiya Straton
Ph.d. studerende 
IT Management, CBS

Se flere projekter

Den Europæiske Socialfond