University Industry Innovation Magazine bruger CHI som case

I den seneste udgave af University Industry Innovation Magazine bruges Copenhagen Health Innovation som case til at illustrere et vellykket strategisk partnerskab.