Regionsrådsformand: Innovation skal være et fast fokus

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) drømmer om et sundhedsvæsen, der er
mere åbent og bedre til at samarbejde – og som giver mulighed for, at folk kan
blive behandlet hjemme eller tættere på hjemmet ved hjælp af teknologi og
innovation. Helst skal innovationen være i fokus hver dag, men det kræver
et centralt sted, der opsamler ny viden og breder den ud.

Vi taler meget om, at vi skal have en sundhedssektor i verdensklasse, men hvad betyder det for dig?

“Først og fremmest handler det om at skabe sammenhæng i behandlingen for patienterne. Det er jo for deres skyld, vi overhovedet har et sundhedsvæsen. Der skal være et klart fokus i behandlingen, og for mig kalder det på, at vi skal blive bedre til at samarbejde – både på tværs af enheder og afdelinger og af hospitaler og sågar regions- og kommuneskel. For det er i de tværfaglige og tværprofessionelle samarbejder, vi for alvor kan finde de nye veje, som skal til for at give bedre behandlingsforløb,” forklarer Lars Gaardhøj.

Hvem skal sikre, at vi finder de nye veje?

Det er i den grad en opgave, der kræver udvikling, og min erfaring er, at det langt hen ad vejen er medarbejderne – og nogle gange borgerne – der kommer med de gode ideer. Vi kan godt hente konsulenter og private virksomheder ind, men jeg ved, at vi vores region har dygtige folk, der er meget motiveret for at udvikle og nytænke. Det så vi jo især under COVID-19, hvor vi fandt ud, at vi sagtens kan samarbejde på tværs, og at teknologien kan hjælpe os til nye måder at gøre tingene på – fx så vi, at flere mænd går til lægen, når de kan gøre det online. Den viden skal vi tage med os. Her er det helt afgørende, at innovationen kommer til at fylde og får fast fokus blandt medarbejderne.”

“Ser vi på en standardafdeling i sundhedsvæsenet, så er der naturligvis tårnhøj faglighed, men med det følger også nogle gange nogle indgroede traditioner for, hvordan man gør ting. Og det er måske ikke altid den mest optimale måde. Her vil friske øjne fra fx studerende kunne give rigtig meget”

Lars Gaardhøj

Lars Gaardhøj (S)

Regionsrådsformand

Hvilken risiko kan der være i, at vi skal udvikle os selv?

“Ser vi på en standardafdeling i sundhedsvæsenet, så er der naturligvis tårnhøj faglighed, men med det følger også nogle gange nogle indgroede traditioner for, hvordan man gør ting. Og det er måske ikke altid den mest optimale måde. Her vil friske øjne fra fx studerende kunne give rigtig meget. På den måde sikrer vi jo også, at de kommende generationer af sundhedsprofessionelle har lært innovationen fra første færd. Det er der kæmpe potentiale i.”

Er du studerende og har du en god idé til en sundhedsløsning?
Deltag i CHIs inkubationsprogram Health Innovators og modtag rådgivning fra nøglepersoner og entreprenører

Det er jo ingen hemmelighed, at der er travlt i sundhedssektoren. Hvordan harmonerer det med at få plads til innovationen på de enkelte afdelinger?

“Der er ingen tvivl om, at vi risikerer at blive fanget i hverdagen og vores daglige drift, så vi glemmer det vigtige udviklingsarbejde. Eller at vi i forbindelse med et udviklingsprojekt har fundet en ny løsning, der fungerer, men at ingen tager hånd om at føre ideen videre, når bevillingen udløber og projektet slutter. Det er altid her, den gode ide strander. Det er derfor, forankringen er så vigtig.”

“Her skal vi have nogle centrale enheder, som fx Copenhagen Health Innovation, til at sikre at vi får arbejdet systematisk med innovation.”

Lars Gaardhøj

Følg CHI på LinkedIn

Så hvordan sikrer vi den vigtige forankring?

“Her skal vi have nogle centrale enheder, som fx Copenhagen Health Innovation, til at sikre at vi får arbejdet systematisk med innovation. Et forum, der samler de gode ideer op, konkretiserer dem og får dem bredt ud til andre afdelinger eller regioner.”

“SÅDAN SER FREMTIDENS
SUNDHEDSVÆSEN UD”

Vi bad regionsrådsformanden om at se
ud i fremtiden og beskrive vores
sundhedsvæsen anno 2031.
  • #1 “Vores sundhedsvæsen er stadig højt specialiseret og hammerdygtigt, men jeg tror også, vi har et mere åbent sundhedsvæsen, hvor rigtig meget kommer til at blive håndteret derhjemme eller i nærmiljøet – det kan være kronisk syge, der monitorer sig selv og indrapporterer til lægen. Her bliver der i den grad behov for innovation, så vi kan få behandlingen til at fungere optimalt.”

  • #2 “Vi har jo allerede mange borgere, der elsker de gadgets og den teknologi, der tracker vores sundhed – skridt, bmi, blodtryk eller alt muligt andet. Jeg er varm fortaler for, at vi arbejder på at kunne bruge det aktivt i behandlingen, men der er nogle etiske spørgsmål i den forbindelse, som vi skal finde ud af med hinanden – data er både en udfordring og en mulighed.”

  • #3 “Det er godt, at vi forsker og behandler, men jeg tror, vi kommer til at styrke arbejdet med at forebygge sygedomme – jeg synes allerede, jeg fornemmer en opdrift i forhold til det i samfundsdebatten. I forhold til både cigaretter og alkohol. Vi kan se, at de yngre generationer ser anderledes på grænser og er bedre til at acceptere, at vi siger fra – og det vil brede sig til, hvad vi som samfund kan sige fra over for.”

1813 + INNOVATION =
EN GOD OPLEVELSE

Der er mange, der ynder at skælde ud
på 1813, men Lars Gaardhøj er rigtig
glad for det lille nummer. Og han
kalder sig selv ‘storforbruger’!
  • Jeg har tre børn, der alle dyrker idræt, så jeg kan ikke tælle, hvor mange arme og kraveben, der har været brækket gennem årene. For fem år siden havde hele familien været på weekendophold i Skåne med spabad og det hele, og på et tidspunkt begynder tvillingerne Alma og Anton at sige, at de har ondt i fødderne.

    Vi kører derfor hjem og ringer så til 1813 og fortæller, at deres fødder er røde og lidt varme i det – vi tænkte, at det måske var en infektion. Men vi forklarede til medarbejderen, at vi havde været i vandland, og vi blev bedt om at sende nogle billeder af tvillingernes fødder. De to ting gjorde, at de med det samme kunne se, hvad der var galt – nemlig en let forbrænding fra spabadets bund.

    Der var ingen grund til skadestuebesøg, og et par dage efter var tvillingerne på højkant igen. For mig er det beviset på, hvordan vi kan bruge teknologi og innovation i sammenhæng med den personlige samtale.”

Læs også:

Henriks projektcase fik de studerende ud blandt byens sårbare:
“Det er noget, der vil præge dem fremover”

Læs hele artiklen her.