Fire problemstilling fra Kommunikationscentret

Case #1: Virtuel bus

En borger på et bosted har behov for at blive kørt rundt i bus hele dagen lang, ellers kan han ikke være i sig selv. Dette er uholdbart for personalet, der skal køre ham rundt. Bussen skal bruges til at illudere en bustur. Tanker er, en skrotte minibus, som får indsat skærme i stedet for vinduer. Idenne virtuelle version, vil minibussen kunne bevæge sig, som om den kører.

Skærmene skal vise en bustur på helt sammen måde, som en almindelig bustur, altså med 3 forskellige udsynsvikler. Der må gerne laves forskellige busture.

Case #2: Sanseintegration med film 

Dreng på bosted kan ikke finde ro med mindre han ser de samme 3 film igen og igen. Personalet leder efter en måde, hvorpå han selv kan sætte film på. Fx en teknologisk løsning med en 0-1 kontakt eller andet

Case #3: Emoji Tastatur

En mor ønsker at kunne kommunikere på den bedst mulige måde for sin datter, som har Downs. Hun kan skrive til hende:

Mor[ ] Myra [Billede af elefant] = Mor [elsker] Myra [meget/stor] Hvor det i [] betyder det samme. På den måde kan de udtrykke/skrive alle følelser.

Mange navneord er lette med det utal af smileys der findes. Der hvor de kommer til kort er på udsagnsord, forholdsord og tillægsord. Når moderen italesætter det overfor kommunen eller andre får hun at vide at: Hvis hun ikke kan skrive, så kan hun bare indtale, så skriver telefonen det som en sms.

Men hendes sprog bliver aldrig så veludviklet, at google assistent el. lign. kan forstå hende. Hun har en telefon så hun kan ringe, men især ældre familiemedlemmer og personer der ikke er vant til hendes sprog kan slet ikke forstå hende over telefonen.

#Case 4: Brug af Qwiek projektoren i 2 forskellige henseender

En case er, om Qwiek kan bruges til dæmping af aggressioner på plejehjem og/eller botilbud.
Den anden case er brugen af Qwiek i forhold til seksualitet.

Personen bag udviklingen af Qwiek har brug for data i forhold til hans produkt, virker det efter hensigten. Kan det dæmpe og/eller øge arousel og kan det gøre en forskel for livskvaliteten for de borgere der anvender Qwiek.

Qwiek er sat på flere forskellige institutioner, så det er muligt for de studerende at besøge steder, hvor den anvendes.

Se hvad andre studerende har udviklet

Partnere

Kommunikationscentret,

Region Hovedstaden

Fakta

Kommunikationscentret hjælper borgere til at leve det liv de ønsker på trods af kommunikationsvanskeligheder. KCX er en afdeling i kommunikationscentret, hvor der især er fokus på teknologi og hvor man kan komme og prøve diverse hjælpemidler eller få udviklet en individuel special tilpasset teknologisk løsning.

Output

Overlevering af en løsning kan foregå på følgende måder:

  • Rapport
  • Præsentation af løsning
  • Analyse
  • Idékatalog
  • Prototype