Multifunktionelt behandlingsrum til terapi og undervisning

Tværfagligt Smertecenter er placeret i en gammel bygning, som har haft mange forskellige funktioner gennem tiden. Grundet pladsmangel og knappe ressourcer forsøger personalet at udnytte lokalerne bedst muligt. De har da også fået malet og piftet op flere steder.
Men der er et behandlingsrum, som savner et gennemtænkt design af de forskellige funktioner rummet har. Det bruges til forskellige træningstilbud til kroniske smertepatienter, men også til undervisning. Indretningen af rummet er meget udfordrende for personalet i den daglige brug, og giver også patienterne en suboptimal oplevelse.

Det er vigtigt, at patienter har tillid til det sted de skal modtage behandling, og føler at der er tjek på tingene. Samtidig skal personalet udvise ro og være tilstedeværende, og det er udfordrende, når rummets indretning ikke fungerer optimalt.

VI håber på at få et bud på den optimale indretning af behandlerrummet og også gerne en fundraising strategi + udkast til en fondsansøgning, hvis der er elementer i rumdesignet som kræver ekstern finansiering.

Partnere

Tværfagligt Smertecenter

Rigshospitalet

Kontakt

Mette Baagø Hofman

Oversygeplejerske

Fakta

I tværfagligt smertecenter (TSC) behandles patienter med kroniske smerter. Mange patienter er endt i en udsat position fordi de lange behandlingsforløb med kroniske smerter har betydning for patientens evne til at varetage både arbejde, fritidsinteresser og relationer. I TSC arbejder læger, terapeuter, sygeplejersker og social rådgivere i tværfaglige teams med en holistisk tilgang til smertebehandling og medicinnedtrapning.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Præsentation af løsning
  • Analyse
  • Idékatalog