Kan en lille portørafdeling få glæde af at gå digitalt?

Vi er 19 portører, der sørger for forflytninger og persontransport samt transport af senge til/fra vask, madvogne, skrald, linned m.m.

Større og mindre flytninger rekvireres hos os.

Vi assisterer også ved traume- og trombolysekald, operationer og træning af fys- og ergopatienter.

Portørende dækker vagter på hospitalet 24/7 med skiftende antal portører i fremmøde (dag, aften og nat)

Bestilling af opgaver hos af portørerne forgår i dag via telefonopkald til den koordinerende portør, hvor efter opgaver bliver delt mellem fremmødte.

Dette betyder at mange opgaver bliver mundtligt overdraget og med risiko for fejl/misinformation

Der er i dag ikke monitorering på antal af opgaver og hvordan de er delt ud på døgnet

Der findes i dag et portørsystem i Region Hovedstaden som benyttes på flere af de øvrige hospitaler.

Bornholms Hospital har over flere gange overvejet denne løsning, men har haft svært ved at vurdere om løsningen vil skabe værdi på et lille hospital så portørende er derfor fortsat fastholdt i de gamle arbejdsgange.

  • Skal vi købe et dyrt system for at optimere nogle få udfordringer med f.eks. manglende information eller vil et portørsystem kunne optimere arbejdsgange, opgavefordeling m.m.?
  • Vil en afdækning af portørernes arbejdsdag kunne optimeres med et portørsystem ?

Partnere

Bornholms Hospital

Portør, Serviceafdelingen

Fakta

Portørende dækker vagter på hospitalet 24/7 med skiftende antal portører i fremmøde (dag, aften og nat). Bestilling af opgaver hos af portørerne forgår i dag via telefonopkald til den koordinerende portør, hvor efter opgaver bliver delt mellem fremmødte. Dette betyder at mange opgaver bliver mundtligt overdraget og med risiko for fejl/misinformation.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Præsentation af løsning
  • Analyse
  • Idékatalog
  • Forretningsmodel