Indtastningsmodul til Stressreduktionsklinikkens PRO-data

Baggrund

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital modtager årligt henvisning på ca. 2200 patienter. Vores hovedopgave er at beskrive eksponeringerne i patientens arbejde og udvikling af symptomer i relation hertil og vurdere om arbejdet er årsag. Undervejs forsøger vi at afdække evt. privat aktiviteter, der kan være en konkurrerende årsag til symptomerne. Hvis vi finder god overensstemmelse mellem belastninger og udvikling af symptomer, foretager vi anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. En anmeldelse er imidlertid kun den forsikringsmæssige del af den hjælp, en patient kan have behov for. Derfor er det også en væsentlig del af samtalen at afdække behov for yderligere udredning og henvise til dette, hvis det kræves. Hvis patienten er sygemeldt, hjælper vi også patienten med at aftale en plan for genoptagelse af arbejdet. 

Godt 500 af vores patienter har psykiske symptomer, overvejende diagnosen belastningsreaktion eller ”stress”. Disse patienter har ofte også behov for ”stressbehandling”. Der er imidlertid ikke mulighed for at henvise til den slags, hverken i primær- eller sekundærsektoren. Derfor har vi fra 2015 haft en lille stressbehandlingsfunktion på afdelingen, Stressreduktionsklinikken. Efter den arbejdsmedicinske lægesamtale kan stressede patienter henvises til et stressreduktionsforløb i form af MindfulnessBaseret StressReduktion (MBSR). Forløbet er gruppebaseret og omfatter en ugentlig session af 2½ times varighed og samtale med psykolog før, under og efter forløbet, 3 samtaler i alt.   

Helt fra starten har vi lagt vægt på at følge patienterne ved hjælp af gentagne spørgeskemaer, så vi har kunnet se udviklingen i symptomer. Dette er sket ved brug af survey exact og excel.  Her visualiseredes de samlede svar som en kurve, hvilket gjorde det let at se ændring fra før til efter. Metoden har været tung for både patienter og personale. Da andelen af patienter, der faktisk udfyldte skemaerne, faldt pga  it-problemer, overgik vi til et revideret spørgeskema i papirversion, hvilket heller ikke er tilfredsstillende. 

Behov 

Vi har behov for en it-løsning, som er let at tilgå for patienterne, og hvor læge eller psykolog kan se en samlet score for hver enkelt af flere skalaer (3 skalaer, i alt 30-35 spørgsmål). Der må tages hensyn til, at mange patienter fungerer dårligt kognitiv set og kan have problemer at læse og bruge en computer. Det er afgørende, at løsningen kan vise udviklingen mellem målepunkterne. Vi vil tillige gerne kunne trække data ud for en patientgruppe, fx alle patienter fra et hold eller fra en periode, fx på årsbasis. Løsningen skal opfylde gældende lovgivning for datasikkerhed og må gerne ligge i Sundhedsplatformen, men kan også være i fx Redcap. 

Partnere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Stresreduktionsklinikken

Bispebjerg Hospital

Fakta

Klinikken har behov for en it-løsning, som er let at tilgå for patienterne, og hvor læge eller psykolog kan se en samlet score for hver enkelt af flere skalaer (3 skalaer, i alt 30-35 spørgsmål). Der må tages hensyn til, at mange patienter fungerer dårligt kognitiv set og kan have problemer at læse og bruge en computer. Det er afgørende, at løsningen kan vise udviklingen mellem målepunkterne.