Hvad skal jeg (patienten) i dag? – Optimering af patient- og pårørendeinvolvering

Der er behov for, at vores patienter kan følge med i deres indlæggelsesforløb på et mere detaljeret niveau, der kan bidrage til at optimere patient- og pårørendeinvolveringen og at klæde patienterne bedre på til deres indlæggelsesforløb. Det skal bidrage til en bedre forventningsafstemning mellem klinikere og patienter via gennemsigtighed omkring forløbet.

Det drejer sig ex. om, at de skal kunne se tider for blodprøver eller undersøgelser på røntgen, tidspunkt for stuegang, tidspunkt for operation eller endoskopi, samt planlagt udskrivelse og dermed give patienten mulighed for et bedre overblik over og indblik i sit eget forløb. Herunder også ”hvornår har jeg fri”?

Plejepersonalet har fået et redskab i SP – BRAIN – som giver dem et overblik over sygeplejeopgaver, undersøgelser mm. for hver enkelt patient. Vi tænker denne nye mulighed som en slags ”patient-vendt BRAIN”.

Patienter, der er indlagt, har ikke denne mulighed i dag – de kan blot læse med på notater. Der er i højere grad brug for at kunne klæde patienterne på til deres forløb, idet forløbene er så accelererede. Der er både behov for, at patienterne kan gå i dialog med os ud fra et bedre overblik og indblik, samt at vi kan skabe en bedre forståelse for forløbet hos vores patienter.

Se hvad andre studerende har udviklet

Partnere

Bispebjerg Hospital

Abdominalcenter K

Fakta

Der er behov for, at vores patienter kan følge med i deres indlæggelsesforløb på et mere detaljeret niveau, der kan bidrage til at optimere patient- og pårørendeinvolveringen og at klæde patienterne bedre på til deres indlæggelsesforløb. Det skal bidrage til en bedre forventningsafstemning mellem klinikere og patienter via gennemsigtighed omkring forløbet.

Output

Overlevering af en løsning kan foregå på følgende måder:

  • Prototype