Automatisk udregning af ernæringsbehov, mængde og indgiftstid ved opstart af ernæring (sondemad og parenteralernæring)

Fælles for alle vores patienter, er at mange er udfordrede på at kunne indtage sufficient ernæring. Nogle kan spise lidt og kan blive suppleret med sondemad (mad på en slange der føres gennem næsen og ned i mavesækken), parenteral ernæring (mad der gives direkte i blodåren) eller andre tilskudsprodukter (fx proteindrikke) – og andre kan slet ikke indtage noget selv.

De skal derfor have ernæringsprodukter i en eller form som gør at de vedligeholder deres vægt. Vores dokumentationsredskab – Sundhedsplatformen – understøtter ikke denne udregning som det er i dag, og vi er enten nødt til at lave udregningen manuelt eller ved aflæsning – og der skal derudover sendes en ordination på diætist, som kan validere udregningen.

Der er få diætister ansat, og de er fx ikke til stede i weekenden. Nogle patienter kan derfor risikere at vente for længe på opstart af ernæring. En af grundene til at det er en barriere for sygeplejerskerne at opstarte ernæringen, er at der som sagt ikke findes et arbejdsredskab der kan lave den korrekte udregning nemt og hurtigt, og at de føler at de står med et stort ansvar for at patienten får den rigtige udregnede mængde.

Patienter der ikke har spist sufficient, kommer over tid i risiko for at udvikle refeeding syndrom – en tilstand som kan være potentiel dødelig, og udløses af for meget ernæring for hurtigt. For at undgå dette, skal sygeplejersken derfor lave en risikovurdering af dette, hvor i også indgår udregning af mængde og den hastighed det må indgives med.

På nuværende tidspunkt er der patienter der ikke modtager rettidig behandling med ernæring, som er med til at svække dem yderligere, kan give komplikationer og både lang indlæggelse og rehabilitering i sidste ende. Ved at få et simpelt it-redskab til at udføre disse beregninger, vil patienterne kunne få hurtig og korrekt opstart af ernæringsprodukter.

Vi har ikke et sted i Sundhedsplatformen hvor dette kan gøres nemt (medmindre man er diætist), men vi har forsøgt at gøre det nemmere ved at lave et lamineret aflæsningsskema hvor man finder risikogruppe og mængde i ml og indløb over x tid, med et interval på 5 kg. Dette kan dog ikke lægges i SP (sundhedsplatformen). Jo hurtigere opstart, jo bedre for patienten!

Se hvad andre studerende har udviklet

Partnere

Bispebjerg Hospital

Abdominalcenter K

Fakta

I sengeafsnittene møder vi udfordringen hver gang en patient har brug for supplerende ernæring/skal fuldernæres, og sygeplejersken skal i gang med at lave udregningen og dokumenteringen af denne.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Prototype