• Overgange og tværprofessionelt samarbejde

    Overgangene og samarbejdet mellem den primære sektor (kommunerne) og den sekundære (hospitalerne), og den privatpraktiserende læge kan til tider være udfordret. Samtidig er der en udvikling i gang hvor mere behandling kan flyttes ud i eller tæt på borgerens hjem. Hvordan styrker vi fremtidens tvær professionelle samarbejde?

DSR: Sygepleje og kommunerne er blinde pletter i sundhedsforskningen
DSR: Sygepleje og kommunerne er blinde pletter i sundhedsforskningen
Forskning er afgørende for kvaliteten af sundhedsvæsenet, men der er stadigvæk blinde pletter, når det gælder forskning i sygepleje og i det nære sundhedsvæsen, skriver næstformand Dorthe Boe Danbjørg.
Én patient - ét samarbejdende sundhedsvæsen
Én patient - ét samarbejdende sundhedsvæsen
Man forventer, at presset på sundhedsvæsenet fortsat vil stige, mere end der vil blive tilført midler. Det betyder fortsat stigning i spændet mellem opgaver og ressourcer. Hvis det ikke skal gå ud over kvaliteten og patientsikkerheden, er der brug for nytænkning. Dette er Dansk Sygeplejeråds bud på et bæredygtigt sundhedsvæsen nu og i fremtiden.
Fortællinger om sektorovergange
Fortællinger om sektorovergange
Denne rapport indeholder 17 fortællinger om sektorovergange mellem hospital, kommune og almen praksis fra forskellige perspektiver. Disse fortællinger har Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland bedt DEFACTUM, et forsknings- og konsulenthus i Region Midtjylland, om at indhente som et bidrag til arbejdet med at udarbejde 4. generation af sundhedsaftalen.
12 Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb
12 Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb
Patienter skal opleve sammenhængende forløb i deres møde med sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden. I praksis viser det sig imidlertid, at det ikke altid lykkes at skabe gode forløb på trods af, at der bliver arbejdet på at skabe gode patientforløb i mange sammenhænge.
Uenighed om nye sundhedsklynger: Et stykke hvidt papir uden indhold
Uenighed om nye sundhedsklynger: Et stykke hvidt papir uden indhold
Regeringen vil skabe et mere nært sundhedsvæsen med 21 nye sundhedsklynger. En ekspert roser initiativet, mens en anden kalder det kejserens nye klæder.
Vi skal samarbejde om fremtidens sundhedsvæsen
Vi skal samarbejde om fremtidens sundhedsvæsen
Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer i den nærmeste fremtid med flere ældre patienter og flere med kroniske sygdomme og multisygdom. Samtidig ser vi også en mere bevidst sundhedsforbruger, som stiller stadig flere krav i takt med, at mulighederne for at monitorere egen sygdom via diverse digitale services bliver flere.
Silotænkning kan bremse gode ambitioner om samdrift mellem kommuner og regioner
Silotænkning kan bremse gode ambitioner om samdrift mellem kommuner og regioner
Danske Patienter savner forpligtende mål for lokale samarbejder mellem kommune og region i Danske Regioners plan for sundhedsvæsenet.
Smid pyramidebrillerne
Smid pyramidebrilerne
I flere årtier har man diskuteret det fragmenterede sundhedsvæsen og manglen på sammenhæng i en række patientforløb, der kræver samarbejde mellem sygehuse, kommuner og almene praksislæger især i forbindelse med (multisyge) kronikere og ældre medicinske patienter.
Hvor godt fungerer det interprofessionelle samarbejde?
Hvor godt fungerer det interprofessionelle samarbejde?
Nyt redskab til evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde øger fokus på kvaliteten af samarbejdet, skaber læring på tværs af professioner og understreger betydningen af at involvere patienter og borgere.
Kampen om tværsamarbejdet
Kampen om tværsamarbejdet
Ønsket om at styrke samarbejdet på tværs af faglige skel og organisatoriske opdelinger kan identificeres som en tydelig dagsorden i de velfærdsstatslige institutioner og i særdeleshed i det danske sundhedsvæsen. Her ses et styrket tværsamarbejde som en væsentlig nøgle til forbedring af kvaliteten i kernopgaven og til i højere grad at sætte borgeren i centrum for de professionelles arbejde
Sundhedsaftale (Region H)
Sundhedsaftale (Region H)
Sundhedsaftalen er rammen for samarbejdet om sundhed mellem kommunerne, de praktiserende læger og hospitalerne i Region Hovedstaden. Vores mål er at skabe gode fælles løsninger til gavn for de mange borgere, som i kortere eller længere tid har brug for hjælp fra kommuner, hospitaler og praktiserende læger.
 Litteratur om ledelse af samarbejde  på tværs af sektorer i  sundhedsvæsenet
Litteratur om ledelse af samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet
Dette notat stiller skarpt på, hvordan sundhedsvæsenets ledere kan bidrage til at skabe mere sammenhæng og koordination på tværs af hospitaler og kommuner
Patientperspektivet som grundlag for forbedring af det tværsektorielle samarbejde
Patientperspektivet som grundlag for forbedring af det tværsektorielle samarbejde
​Denne artikel illustrerer, hvordan dårlige patientoplevelser af samarbejdet på grænsen mellem primær- og sekundærsektoren blev brugt i et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt. Artiklen er aktuel for alle, der interesserer sig for praktisk kvalitetsudvikling af shared carebegrebet.

© Copyright - Copenhagen Health Innovation - alle rettigheder er reserveret.

HVAD ER DEN NYE STORE SUNDHEDSOPFINDELSE?
Det læser du i vores nyhedsbrev!

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Copenhagen Health Innovation – så er du en af de første, der hører om alt det, der rykker inden for sundhedsinnovation i Region Hovedstaden.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
close-link