Visuel Kommunikation – forberedelse til simulationsbaseret træning på Enhed for Klinisk Træning, Amager Hospital

Enhed for Klinisk Træning er en afdeling, som udbyder simulationsbaseret træning til sygeplejerskestuderende på 1., 2., 4., og 6. semester i hele Region Hovedstaden og de tilhørende kommuner. Træningen består både af færdighedstræning i form af f.eks. anlæggelse af drop og simulationstræning som eksempelvis kommunikation med en borger eller patient.

De studerende har adgang til e-læring som forberedelse til den træningsdag de er tilmeldt. Vi oplever imidlertid at mange studerende ikke har forberedt sig og flere er usikre på, hvad begrebet simulationsbaseret træning omfatter. Derudover føler mange studerende, at det er grænseoverskridende at udøve simulation.

Vi ønsker derfor at vi via visuelle virkemidler kan ”klæde de studerende godt på” til simulationstræningen og de workshops de studerende skal deltage i. Forberedelsen kan derfor omhandle både praktiske oplysninger som f.eks. at finde vej til afdelingen og være af mere faglig karakter i form af præsentation af begrebet simulationsbaseret træning og en grundig introduktion til de tre workshops de studerende skal gennemføre i løbet af en dag.

Med udgangspunkt i ovenstående ligger udfordringen primært før de studerende møder i afdelingen. Derudover oplever vi, at de studerende ikke føler sig parate til at træde ind i et simuleret rum, når de møder i afdelingen

Forberedelse og en tydelighed omkring, hvad der skal foregå, øger motivation til læring og kan dermed bidrage til, at de studerende forholder sig nysgerrigt og kan skabe en større læring hos de studerende.

Partnere

CHRU,

Sektion for grunduddannelse og uddannelsesudvikling samt på Enhed for Klinisk Træning

Fakta

De studerende har adgang til e-læring som forberedelse til den træningsdag de er tilmeldt. Vi oplever imidlertid at mange studerende ikke har forberedt sig og flere er usikre på, hvad begrebet simulationsbaseret træning omfatter. Derudover føler mange studerende, at det er grænseoverskridende at udøve simulation.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Præsentation af løsning
  • Prototype
  • Videomateriale
  • Andet