Underholdning og beskæftigelse til patienterne på Intensiv

På intensiv afdelingen passes hospitalets dårligste patienter. Mange af afdelingens patienter ligger i respirator, og er kritisk syge. Patienterne kan være indlagt i få timer til flere måneder. Udover respiratorbehandling, behandles bl.a. patienter med akut nyresvigt der har brug for dialyse, patienter med hjertestop, og meget mere.

Udfordringen

  • Hvordan kan patienterne blive set og hørt når de kan være udfordret på både bevægelse og tale?
  • Hvordan sikrer man sig den rette mængde af underholdning/stimuli/beskæftigelse til den enkelte patient?

Patienterne kan være intuberede eller på anden vis koblet op til apparatur eller kognitivt ikke være fuldt funktionelle. Hvordan sikres kommunikationen? Og hvordan kan man få tiden til at føles kortere?

Der er forskel i udfordringens omfang, afhængig af patientkategori og længde af indlæggelse. Vigtigst er det, at den enkelte patient får et så godt indlæggelsesforløb som muligt.

Der kan være tale nye løsninger, men det er også en mulighed at udarbejde en vifte af eksisterende der tilsammen indfrir behovet for de forskellige “brugerprofiler”.

Partnere

Bispebjerg Hospital, Intensiv afd.

Fakta

På intensiv afdelingen passes hospitalets dårligste patienter. Mange af afdelingens patienter ligger i respirator, og er kritisk syge. Patienterne kan være indlagt i få timer til flere måneder. Udover respiratorbehandling, behandles bl.a. patienter med akut nyresvigt der har brug for dialyse, patienter med hjertestop, og meget mere.

Output

Der kan være tale nye løsninger, men det er også en mulighed at udarbejde en vifte af eksisterende der tilsammen indfrir behovet for de forskellige “brugerprofiler”.

Overlevering af løsningforslag kan ske i form af:

  • Rapport
  • Mundtlig præsentation af løsning
  • Analyse
  • Idékatalog