Underholdning og beskæftigelse til patienterne på Intensiv

På intensiv afdelingen passes/behandles hospitalets dårligste patienter. Mange af afdelingens patienter ligger i respirator, og er kritisk syge. Det betyder at patienterne ikke kan tale, pga af det rør de har i halsen.

De sover meget, men kan også være vågne, og så kan tiden være lang. patienterne kan være indlagt i få timer til flere måneder. De kan få delirium, så stimuli skal afpasses til den enkelte patient. Udover respiratorbehandling, behandles bl.a. patienter med akut nyresvigt der har brug for dialyse, patienter med hjertestop, og meget mere.

Udfordringen

  • Patienterne skal have mulighed for at blive stimuleret i videst muligt omfang, i forhold til deres behov og interesser
  • Hvordan sikrer man sig den rette mængde af underholdning/stimuli/beskæftigelse til den enkelte patient?Hvad er mulighederne indefor Region Hovestadens hospitaler – og udover; Tv, Sociale medier, streamingtjenester, hvad gør man andre steder i regionen? Hvordan kan det præsenteres/stilles til rådighed for den intensive patient, på en gang som et samlet tilbud men som nemt kan tilbydes tilpasset afhængig af patienternes behov, hvor dagsformen ikke nødvendigvis er den samme dag for dag?

Den underholdning der i dag er på afdelingen er delvis afhængig af patientens egne devises, som kræver at personalet kender koder mv., hvilket ikke er hensigtsmæssigt, ligeledes, giver det en skæv fordeling af muligheder for patienterne.

Der er også devises i form af tablets til rådighed på afdelingen, men de underholdningsmuligheder der er på disse er begrænsede.

Patienterne kan være intuberede eller på anden vis koblet op til apparatur eller kognitivt ikke være fuldt funktionelle. Hvordan sikres kommunikationen? Og hvordan kan man få tiden til at føles kortere?

Der er forskel i udfordringens omfang, afhængig af patientkategori og længde af indlæggelse. Vigtigst er det, at den enkelte patient får et så godt indlæggelsesforløb som muligt.

Der kan være tale nye løsninger, men det er også en mulighed at udarbejde en vifte af eksisterende der tilsammen indfrir behovet for de forskellige “brugerprofiler”.

Se hvad andre studerende har udviklet

Partnere

Bispebjerg Hospital, Intensiv afd.

Fakta

På intensiv afdelingen passes hospitalets dårligste patienter. Mange af afdelingens patienter ligger i respirator, og er kritisk syge. Patienterne kan være indlagt i få timer til flere måneder. Udover respiratorbehandling, behandles bl.a. patienter med akut nyresvigt der har brug for dialyse, patienter med hjertestop, og meget mere.

Output

Der kan være tale nye løsninger, men det er også en mulighed at udarbejde en vifte af eksisterende der tilsammen indfrir behovet for de forskellige “brugerprofiler”.

Overlevering af løsningforslag kan ske i form af:

  • Rapport
  • Mundtlig præsentation af løsning
  • Analyse
  • Idékatalog